Activiteiten

Frisse Friese Natte Neuzenwandeling.

Zondagmorgen 23 december 2018

Frisse Friese Natte Neuzenwandeling.
Fitis

Een vooraf uitgezette wandeltocht in één van de prachtige natuurgebieden in de omgeving. Welk natuurgebied? Dit is een verrassing! Maar in ieder geval een wandeltocht zonder pretenties, informeel, om als leden eens gezellig van gedachten te wisselen, kennis te maken en het afgelopen jaar eens onder de loep te nemen. Iedere deelnemer die iets te vertellen heeft over de natuur en de omgeving, wordt vriendelijk verzocht dit vooral in de groep te gooien. Verzamelen om 10.00 uur bij de Skâns te Gorredijk. De wandeling is ongeveer 5 á 6 km door niet al te zwaar terrein. Laarzen aanbevolen. Na afloop van de wandeling schenken we een heerlijke kop warme chocolademelk of glühwein om weer op krachten huiswaarts te keren. Lezing over steenuilen

Dinsdag 22 januari 2019

Lezing over steenuilen

STEENUILEN IN FRIESLAND EN DRENTHE

In Gorredijk wordt op dinsdagavond 22 januari 2019 een lezing gehouden die in zijn geheel gewijd is aan steenuilen in Friesland en Drenthe. Tijdens deze 2 uur durende lezing (incl. pauze) neemt Erwin Bruulsema (steenuilencoördinator van Drenthe) u mee naar de wereld van het kleinste uiltje van Nederland met vele mooie plaatjes en praktijkervaringen. U komt toch ook!

Volgens Erwin van de Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe gaat het redelijk goed met de steenuilen in Drenthe, maar het kan nog beter. In Friesland is het een heel ander verhaal, daar zijn gelukkig nog steenuilen aanwezig, hoewel het er maar erg weinig zijn. Vrijwilligers van meerdere werkgroepen in Drenthe (en gelukkig ook steeds meer in Friesland) doen hun best om de leefomstandigheden van dit kleine uiltje te verbeteren. De werkzaamheden van de werkgroepen bestaan voornamelijk uit het plaatsen en controleren van nestkasten voor de steenuilen en erfbewoners voorzien van informatie over hoe het erf zo nodig nog efficiënter ingericht kan worden voor de steenuilen en daarmee vele andere erfdieren. Op deze manier wordt er onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van steenuilen.

De steenuilen zijn vogels van het kleinschalig landschap en daar is gelukkig steeds meer aandacht voor, maar daardoor wordt goede voorlichting en bescherming steeds belangrijker om de steenuil optimaal te beschermen en te behouden voor Friesland en Drenthe. Hierover en nog meer vertelt Erwin tijdens de lezing. Meer informatie is de vinden op de site www.steenuilenfriesland.nl

Plaats: de Draaier (Voltawerk), Stationsweg 79 te Gorredijk

Tijdstip: 20.00 uur

Datum: 22 januari 2019

Kosten: niet leden 4 euro, leden 2 euro

Organisatie: GeaflechtLezing over de wolf door Aaldrik Pot

19 februari 2019

Lezing over de wolf  door Aaldrik Pot
Wolven in Zweden

Wolf, wat ga je doen?

De titel van deze lezing lijkt een zin uit een sprookje, maar het is vooral een oprechte vraag van wolvendeskundige Aaldrik Pot uit Norg die de terugkeer van de wolf in West-Europa met veel belangstelling volgt. Nederland wordt geregeld opgeschud door een wolf op verkenning en lijken er in Drenthe en op de Veluwe steeds vaker wolven voor langere tijd te blijven hangen.

De vraag is dus niet meer óf de wolf naar Nederland komt, maar of hij ook echt vaste grond aan de voet krijgt. Zijn er in het drukke Nederland voldoende rustige plekken voor een wolvenpaar om jongen groot te brengen? Is er voldoende voedsel? Hoe voorkomen we dat ze zich vooral richten op schapen en ander vee? Moeten we zelf ook vrezen voor de wolf? En zijn wij er eigenlijk wel klaar voor? Deze actuele vragen komen tijdens de lezing van Aaldrik Pot zeker aan bod. Daarnaast zal hij in gaan op de ecologie van de wolf, zijn verspreiding en terugkeer in Europa en op de diverse mythes en legendes rondom dit fascinerende roofdier.

Aaldrik Pot heeft diverse ‘wolvenexpedities’ in Europa ondernomen. De eerste in de jaren negentig in het oosten van Polen waar hij vooral ook geboeid raakte door de zeggingskracht van diersporen. Later zocht hij onder meer op de Luneburgerheide, in de Lausitz en in Scandinavië naar sporen van wolven. Daarbij bleek dat het nog behoorlijk lastig is om ook een wolf te zien te krijgen.

Pot publiceert geregeld over zijn avonturen in het Friesch Dagblad en werkt onder meer als faunaecoloog bij Staatsbosbeheer in Drenthe. Van zijn hand verscheen in februari het natuurdagboek De onsterfelijke nachtegalen bij Uitgeverij kleine Uil en in de afgelopen maanden werkte hij een boek over het Bargerveen. Op dit moment legt hij samen met René Nauta de laatste hand aan Het Prentenboek, een omvangrijk naslagwerk over pootafdrukken van dieren. 

Plaats:  de Skans, Gorredijk

Tijdstip: 20.00 - 22.00 uur

Datum: 19 februari 2019

Kosten: niet leden  4 euro, leden 2 euro

Organisatie: GeaflechtLezing over schedels van de schedelspecialist

19 maart 2019

Lezing over schedels van de schedelspecialist

Op dinsdag 19 maart komt Jan Wermink-Vos, beter bekend als de Schedelspecialist, een lezing geven over schedels van diverse dieren. De lezing vindt plaats van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Tijdens de lezing komen veel verschillende onderwerpen aan bod, zoals wetgeving, schoonmaken, schedels van zoogdieren en worden de schedels van vogels even kort aangestipt.

De avond begint met een PowerPoint presentatie, maar de meeste tijd wordt besteed aan het bekijken en het puzzelen/uitzoeken welke schedel bij welk dier hoort. Je leert gedurende de avond ondermeer hoe je schedels van zoogdieren kunt herkennen en op naam kunt brengen.

Na afloop is er gelegenheid om eigen meegebrachte schedels te bespreken.

Plaats: de Draaier (voltawerk), Stationsweg 76, Gorredijk

Tijdstip: 20.00 uur

Datum: 19 maart 2019

Kosten: niet leden 4 euro, leden 2 euro

Organisatie: Geaflecht​Excursie naar Eendenkooi Op ‘t Ein bij Nijeholtwolde

Zaterdagmorgen 25 mei 2019

​Excursie naar Eendenkooi Op ‘t Ein bij Nijeholtwolde

Via een ingenieus systeem van sloten, schermen en vangpijpen werden vroeger Wilde eenden gevangen voor consumptie. Deze zogenaamde eendenkooien liggen vaak in stille gebieden aan de kust of het rivierengebied. Het zijn vaak kleine parels van natuur in het open landschap. Er hangt vaak een sfeer van rust maar ook een zweem van geheimzinnigheid uit lang vervlogen tijden. Prachtige stukjes natuur waar al eeuwenlang een bijzonder ambacht wordt uitgeoefend.

Op 6 juli 1886 gaf koning Willem III toestemming aan Marten Groen om een eendenkooi te stichten. Op de grens van Nijeholdtwolde en Nijelamer. Meer dan 130 jaar geleden dus. In 2011 is de heer Stoffel Baas eigenaar geworden van deze eendenkooi en geeft sindsdien regelmatig excursie en educatieve lessen voor scholen. Op zaterdag 25 mei 10.00 uur zijn we te gast bij Stoffel Baas. De excursie duurt ongeveer 2 uur en begint met koffie of thee met wat lekkers er bij. Daarna uitleg aan de hand van een kleine tentoonstelling waarna we de eendenkooi gaan bezichtigen. De kosten zijn 7.50 euro p.p.. Te betalen aan de heer Stoffel ter plekke. Zorg a.u.b. voor gepast geld. Omdat er plek is voor maximaal 20 personen is opgave nodig.

Dit kan bij Tjeerd Geertsma via e-mail: of telefonisch: 0638917537 (bij voorkeur in de avonduren)


Vertrek: om 9.00 uur bij de Skâns te Gorredijk richting Nijeholtwolde

Tijd: aanvang excursie 10.00 uur

Datum: zaterdagmorgen 25 mei 2019

Kosten: 7.50 euro ter plekke gepast te betalen