Artikelen

14-12.

Vogels


Kraanvogel

De Goudvink:  Deze prachtige vink (vooral het mannetje met de rode borst), werd op meerdere plekken gemeld. Zo meldde Dirrie Rietveld een vogel langs de bosrand van de Kleasterkamp en eentje in de Greate Kamp. Claartje Slofstra meldde eveneens zo’n vogel in de Stoukamp. Verder werd de vogel door Siep Luinenburg gemeld in het Oude Bosch en op de Duurswouderheide. Zelf zag ik de vogel in de Slotplaats (groepje van 3) en bij de Pupedobbe tijdens een telling van wintervogels liefst 9 vogels. De Goudvink trekt ’s winters, net als veel andere kleine vogels, naar de bewoonde wereld, waar letterlijk vele zaadjes zijn mee te pikken. In het broedseizoen is de vogel nauwelijks waarneembaar, want hij is dan zeer schuw. De zang stelt weinig voor. De roep: een nasaal fluittoontje is bij enige oefening echter wel herkenbaar.

Een IJsvogel werd gemeld door Gèjanne de Haan bij de vijver van BBS “Betrouwen”. De foto staat op de website van Bakkeveen.nl. 

Vijf Ransuilen rustten eind november overdag mooi in enkele boompjes op de Duurswouderheide. Ze zagen er wel doorvoed uit. Bekend is dat er nu (nog) volop muizen zijn te vinden.

De Kruisbek is maar weinig aanwezig i.t.t tot vorig jaar. Het is een invasiegast. Invasies zijn afhankelijk van het voedselaanbod (zaden) in het hoge noorden. De vogel werd (groepje van maximaal 10), op de Duurswouderheide.

Een Klapekster werd op 24 nov. gezien door Tiny Groustra in de buurt van Allardsoog/Mandeveld. Op 6 dec. Kwam de vogel naar mij toevliegen langs de Nije Drintse Wei, tijdens wintertellingen.

Een Grote Zilverreiger werd op 22 december gemeld achter de Petten te Siegerswoude door Oene Roelsma.

Tijdens de al genoemde wintertellingen (ik tel dit seizoen vanaf de Bremerwei tot DeHaspel en zuidelijk tot Haulerwijk, inclusief Blauwe Bos) werden in het Blauwe Bos (oude ijsbaan) een Waterral en een Waterpieper waargenomen. Ook de Raaf is daar actief. Twee Kraanvogels foerageerden daar op een maisstoppelveld. Verder werd de Grote Gele Kwikstaart gezien bij De Haspel en bij Waskemeer (resp. 25 nov en 13 dec). Een Zwarte Specht vloog op 27 nov over Waskemeer nabij het de Bult richting Duurswouderheide.

Verder werden nog Blauwe Kiekendieven gemeld op de Duurswouderheide (ondergetekende), Mandeveld (Rudi Huiting) en Haulerveld (ondergetekende).

Let de komende winter goed op de voerplaats in de tuin. Er kan zich zomaar een leuke melding voordoen.

 

Zoogdieren

Een melding van spraints van een Otter is behoorlijk intrigerend. Een deskundige waarnemer en bekend met diersporen, maakt hier melding van. Ter wille van veiligheid verder geen locatie!

Ook werden door dezelfde waarnemer uitwerpselen gevonden van een Wasbeerhond. Ook hiervan geen verdere locatiemelding.

 

Dagvlinder

Op 30 nov kwam nog een melding binnen van een Atalanta op de Duurswouderheide.

 

Planten

Op de Duurswouderheide werd een Grondster gemeld. Dit kleine plantje staat op de rode lijst. De Moeraswolfsklauw (ook rode lijst) doet het goed in onze omgeving.

 

Paddenstoelen

Het Paddenstoelenseizoen is grotendeels ten einde. Echter ook na nachtvorsten verschijnen weer paddenstoelen, terwijl andere snel afsterven. Langs het fietspad op de Duurswouderheide vielen een groepje Paarse Schijnridderzwammen op.

 

links voor waarnemingen

Boven meldde ik dat men online de meldingen kan bekijken. Hierbij een verwijzing naar de website:

http://nvbakkeveen.waarneming.nl.  

Deze staat standaard op vogels. Wil men andere soortgroepen zien dan eenvoudig op het driehoekje achter de soortgroep klikken, en er volgt een andere groep.

* Verder kunt u een kijkje nemen op www. natuurverenigingen-opsterland.nl (informatie over onze vereniging en uitgebrachte artikelen).

Meldingen weer graag bij Koert Scholten. 

Liefst online op: , maar telefonisch kan ook op tel. 542017.

 

Dank!

Rest mij nog om iedereen die het afgelopen jaar meldingen heeft doorgegeven te bedanken. Wij hopen op vele waarnemingen in 2015.

Koert Scholten

 
Koert Scholten / december 2014

« terug naar overzicht artikelen