Links

Opsterland

Natuurverenigingen Opsterland »
 
Natuurvereniging Gorredijk e.o. »
 
Vogelringstation Menork »
 
Werkgroep Amfibieën en Reptielen Friesland »
 
Waarnemingen in Bakkeveen e.o. »
Een link naar alle geregistreerde natuurwaarnemingen in Bakkeveen en directe omgeving
 

Natuurbescherming

Vogelbescherming »
 
Vinderstichting »
 
It Fryske Gea »
it Fryske Gea heeft delen van de Bakkeveensterduinen en de Bakkeveenster heide in bezit en beheert dit gebied.
 
Natuurmonumenten »
Natuurmonumenten bezit het theehuis De Slotpleats en het landgoed daarachter. Natuurmonumenten beheert dit gebied.
 
Staatsbosbeheer »
Staatsbosbeheer bezit de Duurswouder heide, gebieden grenzend aan het landgoed De Slotpleats en delen van de Bakkeveensterheide. Het beheer van deze eigendommen wordt door Staatsbosbeheer uitgevoerd.
 
Bomenstichting »