Artikelen

16-02

Overzicht: februari 2016.

Vandaag (23 februari) voorjaarsachtig. Wel een hagelbuitje er tussen door. Veel activiteit en zang van vogels. Ik noem o.a. Heggenmus, Zanglijster, Boomklever, Spechten, Mezen en Boomkruipers. De eerste Vinken (slag) en ook Groenling. Ook de eerste Hommel in de tuin. Een lijkje van een pad op straat….levert ook al een bewijs van paddentrek op. Bloeiende planten als Klein Kruiskruid, Kleine Veldkers, een Paarse Dovenetel en bescheiden al Speenkruid. Als dit weertype doorzet slaan we alle records.

 

Mezen

Dit keer wil ik het over mezen hebben.

In onze bosrijke omgeving zien we natuurlijk veel mezen, in diverse soorten. De Koolmees en de Pimpelmees zullen de meeste lezers wel bekend zijn. Op de voederplekken in de tuin zijn ze rijk vertegenwoordigd.

 

Zwarte Mees


Zwarte Mees. Foto Koert Scholten

Nu we toch eerst de voederplaats in de tuin te pakken hebben: dit jaar verschillende meldingen van een Zwarte Mees op de voederplek. De Zwarte Mees is een stuk kleiner dan de Koolmees. Hij lijkt ook wel op de Koolmees, maar mist het geelgroen en is eigenlijk alleen zwart/grijs/wit. Opvallend is een witte achterhoofdvlek.  De Zwarte Mees is deze winter algemener. Vermoedelijk een overblijfsel van de forse najaarstrek afgelopen jaar. Mogelijk hebben ook veel Zwarte Mezen ervoor gekozen om hier de winter door te brengen, gezien het warmere weer. Bij een melding van de familie Kruidenier werd een mooie foto bijgevoegd (zie foto). De Zwarte Mees is hoofdzakelijk naaldbos gebonden. De soort gaat in ons land langzaam achteruit, waarschijnlijk door de kap van naaldbossen.

 

Kuifmees


Kuifmees.

Een soort die ook gebonden is aan (dicht) naaldbos is de Kuifmees.  Een prachtig meesje met een blauwwitte kuif. Meestal is het kenmerkende rollertje “puuurrr” te horen. De soort komt nog in klein aantal bij ons voor. Ook deze soort neemt af. Op de naaldboscomplexen van Slotplaats, Oude Bosch en Duurswouderheide is de Kuifmees nog wel aan te treffen.

 

Matkop

De Matkop komt ook al niet erg algemeen meer voor. Deze soort komt meer voor op drassige plaatsen, bosjes bij vennen en nat bos. Door het natter worden van de bossen is de soort hier nog redelijk algemeen. De landelijke tendens is evenwel neergaand. De Matkop heeft net als zijn tweelingbroertje de Glanskop (hierover straks meer) een zwarte kruin en lichte wangen. De roep is daarentegen een nasaal “peeh, peeh”, heel anders dan het bitse “pietsjeh”van de Glanskop. Verder heeft de Matkop een dikkere nek en een wat grotere kinvlek. De naam Matkop slaat inderdaad op de kleur van de kruin, maar is eigenlijk alleen goed te zien bij helder weer en goede belichting.

 

Glanskop

De Glanskop is slanker dan de Matkop, vooral de nek is dunner. De meest kenmerken zijn al bij de Matkop genoemd. De glanzende kruin is ook hier pas goed waar te nemen bij goede belichting. De soort is veel meer gebonden aan loofbos, zoals beuken en eiken. Bij de Slotplaats is de Glanskop goed waar te nemen. Behalve in de bossen van Beetsterzwaag en Appelscha , is de soort in onze provincie erg zeldzaam.

 

 

Staartmees


Staartmees

De Staartmees is een prachtig grijs/blauw meesje met een zeer lange staart. Ze zijn in de winter in groepjes aan te treffen in de bossen en foerageren veel in berk en larix. Broeden doen ze ook wel in het dorp in dichte coniferen.  De roep is een licht trillertje.

 

Een greep uit waarnemingen in onze omgeving.

In deze periode met name vogels en paddenstoelen.

 

Vogels


Blauwe Kiekendief, man.

Langs de Nije Heawei, Wijnjeterper Schar, zit al een paar weken een Dwerggors. De vogel trekt op samen met een twintigtal Rietgorzen.  De vogel is lastig waar te nemen. Hij zoekt zijn voedsel op de grond tussen pijpenstrootje, maar vliegt af en toe in een boom met de Rietgorzen. Eigenlijk is de vogel het best te vinden aan de hand van het tikkende roepje, heel anders dan het gerekte “zieeehh” van de Rietgors. Om de soort goed te zien heb je een telescoop nodig.  Het vogeltje is een zeer zeldzame wintergast. Op de trek (vooral najaar) wordt de Dwerggors vrij regelmatig waargenomen, maar dan het meest langs de kust (eilanden). Het vogeltje vond de huidige plek waarschijnlijk aantrekkelijk genoeg om te overwinteren. Zondermeer een erg leuke waarneming.

Doordat er meerdere vogelaars observeren worden er ook wel andere leuke soorten daar gemeld, zoals: Blauwe Kiekendief, Bokje, Kleine Bonte Specht enz.  Dit betekent dat er best wel meer zit dan we zoal verwachten.

 

Vogels, vervolg


Kraanvogel

Op 15 februari werden twee overvliegende Kraanvogels boven bos Slotplaats gemeld.

Meldingen van Middelste Bonte Specht (vermoedelijk twee vogels) worden nog steeds gedaan.

 

Paddenstoelen

Ja, nog steeds. Zij het dan vooral zwammen op dode bomen, maar mensen, wat een verscheidenheid. Erg leuk om er meer kennis van te krijgen. Vooral de dode beuken aan de Beakendyk zijn een waar lustoord voor diverse soorten zwammen. Bekijk de foto’s maar eens op de onder vermelde website. Het houdt niet op!  zie: Witte Bultzwam, Ruig Elfenbankje, Boomwrat, Oranje Druppelzwam, Grijze Buisjeszwam, Roestbruine Kogelzwam enz.  Het Gewoon Fluweelpootje werd aangetroffen op berkenstronken in het bosje aan de Boskamp.

Let de komende tijd o.a. wat op de eerste vlinders, reptielen en planten en natuurlijk de steeds actievere vogels. Het voorjaar komt er aan.

 

Tot slot

De waarnemingen kunnen ook  online worden bekeken.   

Kies in deze website de optie “Links” en dan: Waarnemingen in Bakkeveen.

Verder kunt u een kijkje nemen op www. natuurverenigingen-opsterland.nl (informatie over onze vereniging en uitgebrachte artikelen).

Meldingen weer graag bij Koert Scholten.:  Liefst online op: , maar telefonisch kan ook op telefoonnummer: 542017.

 
Koert Scholten / februari 2016

« terug naar overzicht artikelen