Artikelen

16-05

Overzicht mei

Mei liet zich vooral kennen door een periode van matige tot krachtige oostenwind. Waarom nou die wind ipv de verdere weersomstandigheden? Nou, het volgende. Oostenwind in mei betekent voor vogelaars: extra scherp zijn op doortrekkende vogels, zowel hoog in de lucht als langs de kust en op goede plekken in het binnenland.  We weten allemaal dat oostenwind ook vooral droog en zonnig weer betekent, maar: we weten ook dat in mei de vogeltrek op zijn hoogst is. Juist door die (zuid)oostenwind worden veel vogels als het ware westelijk gedreven en dat levert vrijwel zeker mooie waarnemingen op van vogels die normaal via Duitsland naar het noorden trekken. Vogels die als het ware dus afdwalen van hun normale trekroute. We letten dan op hoog overtrekkende roofvogels, zoals Wouwen, Visarend en Valken, maar ook (Zwarte) Ooievaars en zelfs Bijeneter. Ook komen er dan veel zangvogels wat westelijker voor.  Hieronder bij waarnemingen een korte indruk.

Veel activiteit; in een paar dagen totaal bebladerde bomen, veel bloesem, veel planten die spontaan omhoog komen en veel vlinders en andere insecten. Teveel om op te noemen, daarom een kort overzicht hieronder.

 

Zangvogels en Wouwen


Rode Wouw

Veel aankomst van zangvogels, zoals: Grasmus, Tuinfluiter, Braamsluiper, Rietzanger, Bonte- en Grauwe Vliegenvanger, Spotvogel, zwaluwen, Kwikstaarten, Koekoek, Gierzwaluw. De aankomstdata kunt u vinden op de site hieronder vermeld. Wel enkele “krenten in de pap”:

Op 8 mei werden door meerdere waarnemers, zowel een Zwarte Wouw als een Rode Wouw overvliegend waargenomen boven ons dorp. Beide soorten zijn te herkennen aan buizerdgrootte, maar langere ingekeepte staart (diepere inkeping bij de Rode) en in vlucht neerwaarts gerichte vleugelpunten. Een dag later zag ik een Wespendief richting noordoost vliegen.

 

Roodpootvalken


Roodpootvalk, vrouw

Tijdens onze avondexcursie op 9 mei naar het Fochteloërveen werden liefst vier Roodpootvalken gezien. Typisch een voorbeeld van vogels die naar het westen afdwalen ivm de oostenwind.

 

Meer valken


Roodpootvalk, man

Op 11 mei zag ik ook een mannetje Roodpootvalk op de Duurswouderheide, jagend op libellen samen met twee Boomvalken.

 

Nachtzwaluw

Op 14 mei zag Siep Luinenburg vroeg in de ochtend een vliegende Nachtzwaluw boven de Duurswouderheide. Het lijkt een doortrekker te zijn. We moeten wel attent zijn op deze (nachtelijke) soort, die goed herkenbaar is aan zijn lange ratelende geluid. Goede plekken zijn vooral Allardsoog, maar ook de Duurswouderheide en de duinen.

 

Uilen


Bosuilenjong. Foto Hans Reitsma

In het dorp melding van de Ransuil. Een Bosuilenpaar heeft inmiddels jongen gekregen. 

 

Tip

Let de komende weken toch maar op de Wielewaal en de Zomertortel. Beide soorten zijn landelijk hard achteruitgegaan, maar beide zijn vorige jaar nog waargenomen in onze omgeving.

 

Dagvlinders


Groentje

Inmiddels al veel meldingen van Oranjetipje, evenals het Bont Zandoogje. Het Groentje werd gezien op de Duurswouderheide. 

 

Landkaartje

Verder meerdere Landkaartjes en Boomblauwtjes.

Op vooral zwoele avonden vliegen er veel nachtvlinders.  Bedoeling is om hier in onze omgeving meer zicht op te krijgen. Het plan is om een met lakens en licht te werken. Ook bij buitenverlichting zijn veel nachtvlinders aan te treffen (vaak prachtige soorten).

 

Planten

Ze bruisen de grond uit. Teveel soorten om op te noemen.  Toch enkele leuke soorten, zoals Salomonszegel, Daslook, Eenarig Wollegras, Moerasviooltje.

 

Libellen


Venwitsnuitlibel

Inmiddels veel meldingen. De vroege soorten zijn inmiddels volop aanwezig, zoals Vuurjuffer, Noordse Witsnuitlibel,  Venwitsnuitlibel. 

 

Viervlek

Andere vroege soorten die gezien kunnen worden:  Smaragdlibel,  Glassnijder,  Variabele Waterjuffer, Watersnuffel en Viervlek.

 

Tip 2

Let de komende tijd o.a. op de vlinders, zoals Boomblauwtje en Groentje (o.a. op de Duurswouderheide), reptielen en planten en natuurlijk de steeds actievere vogels. Het voorjaar komt er vast wel aan.

 

Tot slot

Verder kunt u een kijkje nemen op www. natuurverenigingen-opsterland.nl (informatie over onze vereniging en andere, en andere uitgebrachte artikelen).

Meldingen weer graag bij Koert Scholten.  Liefst online op: , maar telefonisch kan ook op telefoonnummer: 542017.

 
Koert Scholten / mei 2016

« terug naar overzicht artikelen