Artikelen

16-11

November

November. Soms nachtvorst, regen, wind en mist, maar ook mooie dagen met zachte temperaturen. De weersomstandiheden zijn van belang om leuke waarnemingen te doen. Vooral het waarnemen van paddenstoelen is afhankelijk van de weersomstandigheden. We hebben dit najaar te maken met, althans in oktober, droogte. Dit bevordert de groei van paddenstoelen niet. Veel soorten kwamen dan ook maar mondjesmaat of geheel niet voor. Dat verandert zodra er regen van betekenis is gevallen. Ze komen dan als “paddenstoelen” uit de grond. Hieronder een overzicht van de leukste waarnemingen daarvan. De vogelwereld (trek) is wat tot rust gekomen, hoewel, wat te denken van een Bruine Lijster in Groningen? Natuurlijk heen geweest, maar helaas niet gezien. Later bleek dat de vogel dood werd gevonden. De vetbollen kunnen in de tuin. Niet dat het hoogstnoodzakelijk is, maar het is wel leuk en levert wel eens een leuke ontmoeting op. Nog enkele meldingen van dagvlinders. Wel nachtvlinders, zoals Kleine Wintervlinder boven de weg (als je over de Duurswaldmerwei rijdt, zie je verschillende in de koplampen van de auto).

 

Vogels: Houtsnippen


Houtsnip

Geen Pestvogels gemeld in ons dorp, hoewel ze landelijk en ook in de direkte omgeving wel zijn gezien. Wel Houtsnippen, o.a. in de Duinen, op de Duurswouderheide en de Slotplaats.

 

Vogels: Vuurgoudhaantje


Vuurgoudhaantje

Op enkele plekken werden Vuurgoudhaantjes gemeld. Het lijkt met die soort goed te gaan. Het is een Goudhaan, maar met een opvallende wenkbrauwstreep. De soort is ook niet strikt gebonden aan naaldbos, maar ook bosjes in het dorp en vooral achter de Slotplaats, waar ze wel zijn te zien in Taxus.

 

Vogels: Kruisbekken, Klapekster, Zwarte Specht


Klapekster

Kruisbekken zijn te bewonderen in de Duinen of in het Oude Bosch. Ook op de Duurswouderheide zijn er meerdere aanwezig.

Een Klapekster zit weer op de Duurswouderheide. Hij werd gemeld door Siep Luinenburg op 27 november.

Verder meldingen van Zwarte Specht, zowel op de Duurswouderheide als de Slotplaats, maar ook wel in de Slotsingel.

 

Paddenstoelen


Heideknotszwam. Foto Koert Scholten

Zoals vorige keer gemeld, kwamen na de regenval eind oktober eindelijk weer meer soorten voor. Een leuke soort is de Heideknotszwam, zie foto. De soort staat in de Duinen, vooral langs zandige paden in de hei. Achter de Slotplaats weer veel soorten, zoals Gewone Hertenzwam, Porseleinzwam, Gewone Boomwrat, Gewone Honingzwam enz. Soms zijn ze helemaal niet herkenbaar als paddenstoel, maar zijn het uitstulpingen en schimmels op takken, eikels of bladeren. Een wondere wereld.

 

Mossen en Korstmossen

Op dit gebied valt er nog wel wat te “halen” in onze omgeving. Er zijn wel enkele waarnemers die soorten doorgeven, maar voor de meesten is het toch een nog onbekende wereld. Wat te denken van soorten als Bruin bekermos, Open Rendiermos, Lichtvlekje, Schors-olievlekje, Greppelblaadje enz. Soorten waarvan ook ondergetekende nooit van heeft gehoord….

 

Dagvlinders

Een enkele late melding van Dagpauwoog, Kleine Vos, Bont Zandoogje en Citroenvlinder. Het zijn de laatsten al of niet op zoek naar hun winterverblijf.

 

Tot slot

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: liefst online op: . Telefonisch kan ook op 542017. 

 
Koert Scholten / februari 2016

« terug naar overzicht artikelen