Artikelen

17-04

Overzicht: April 2017.

Eind april. De natuur doet wat hij wil. De weersomstandigheden werken niet echt mee op dit moment. Contact met de vogelkundige Jan de Jong, u weet wel, de vogelkundig medewerker van de Leeuwarder Courant, leverde op dat zwaluwen het momenteel lastig hebben. Weinig insecten, althans weinig te vangen omdat die nu niet veel vliegen. Onze toch al zwaar onder druk staande weidevogels hebben het door de koude noordenwind eveneens moeilijk. Enfin, het zal wel weer beter worden.

 

Meldingen

Er zijn best wel meldingen van teruggekeerde zangvogels, zoals Bonte Vliegenvanger, Gekraagde Roodstaart en zwaluwen. Ook meldingen van Beflijsters. Verder ook al diverse soorten dagvlinders.

Beflijsters zijn gemeld op de Heide van Allardoog (4) en achter de Pupedobbe (5). Ook bij Wijnjewoude en het Haulerveld. Deze soort trekt vanaf half april soms in redelijk aantal door.

De eerste Braamsluiper, Tuinfluiter, Grasmus, Tapuit en Huiszwaluw zijn reeds gemeld. Het wachten is nog op Fluiter, Gierzwaluw, Spotvogel en Grauwe Vliegenvanger. Vooral meldingen van Wielewaal en Zomertortel zijn belangrijk. Beide soorten zijn zeer sterk in ons land afgenomen.

 

Kleine Plevieren en andere soorten


Kleine Plevier. Foto Koert Scholten

Vijf Kleine Plevieren zaten begin april bij de ondiepe plas aan de oostkant van de Pupedobbe. Ook vloog er een Witgatje weg. Oene Roelsma meldde er een Groenpootruiter. Siep Luinenburg meldde ook nog drie Kleine Plevieren bij de Marschen (een zelfde soort ondiepe plas aan de oostkant van de N381, tegenover het Wijnjeterper Schar. Daar zag ik ook nog drie Groenpootruiters. Steltlopers doen vaak dit soort natte veldjes en plasjes aan. Het is de moeite waard om daar enige tijd (wel op afstand) te posten. 

De vogels werden later weggejaagd door een loslopende hond. 

Hondenbezitters hou er rekening mee dat u niet de enige bent die van het terrein geniet…..

 

Kleine Barmsijs

Een Kleine Barmsijs zong in de Bakkeveenster Duinen. De soort is zeldzaam als broedvogel en zit vaak in larixbos.

 

​Dagvlinders


Oranjetipje. Foto Koert Scholten

Dit jaar opvallend aanwezig de Pinksterbloem. Ik noem deze plant bij de dagvlinders omdat een vlindersoort, het Oranjetipje, een vaste relatie heeft met de Pinksterbloem. Echter het Oranjetipje is tot op heden maar weinig gezien. Deze vlindersoort is ook alleen maar in het voorjaar te zien.

 

Landkaartje. Foto Koert Scholten

Wel aanwezig; Boomblauwtje (het enige blauwtje dat vroeg in het voorjaar vliegt), Bont Zandoogje, Landkaartje (voorjaarsvorm), naast de reeds eerder genoemde soorten als Dagpauwoog, Kleine Vos, Klein Geaderd Witje, Klein Koolwitje, Citroenvlinder en een enkele Atalanta.

 

Tot slot

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: liefst online op: . Telefonisch kan ook op 542017.

 
Koert Scholten / april 2017

« terug naar overzicht artikelen