Artikelen

17-09

En daar vallen de bladeren al weer. De struiken zitten opvallend vol met bessen. Het lijkt een grotere oogst dan vorig jaar. Ik vond dat eikels er al vroeg waren en ook dat er veel zijn. Verder, vooral na de vele regen in september, veel paddenstoelen. De vogels vliegen weer naar het zuiden en de ganzen komen terug. De trek is vaak niet zo opvallend als grote groepen ganzen. Veel zangers komen stiekum in de nacht aan en zijn opeens in behoorlijk aantal aanwezig. Vooral langs de kust, waar de meeste trek plaats vindt, maar toch ook in onze omgeving. De nationale trekteldatum is a.s. zaterdag 1 oktober. Tijdens deze tellingen vallen wel trekkende vogels op. We staan dan op de Duurswouderheide (de bult). Afgelopen jaren werd flink wat gezien, zoals groepen vinken, graspiepers, veldleeuweriken, spreeuwen, kieviten, ganzen en later ook lijsters. “Krenten in de pap” natuurlijk ook, zoals een Rode Wouw, Visarend, maar ook Boomleeuwerik, Kruisbekken, Barmsijs en nog wat zeldzaamheden.

 

Vuurgoudhaantjes


Vuurgoudhaan

Vuurgoudhaantjes worden wat vaker gemeld. Zo zag Sjouke zo’n vogeltje in onze tuin op 28 september. Op onze site meer meldingen zoals op de Slotplaats, de Duinen en de Duurswouderheide. Een prachtig klein vogeltje met een opvallende wenkbrauwstreep. De soort is op trek uit het noorden (ja, dwars over de Noordzee! Met een lichaampje van een paar gram). Zijn broertje, het gewone Goudhaantje, is een stuk algemener en is het meest te vinden in naaldbos. Het Vuurgoudhaantje zit overigens ook wel in struikgewas (trek) of in gemengd bos.

 

Roodborsttapuit


Roodborsttapuit

Roodborsttapuiten worden nog steeds gezien. De beste plek is de Duurswouderheide, maar ze nemen ook toe in de Duinen en Allardsoog. Afgelopen week zag ik nog een paartje langs het Finnepaed van Wijnjewoude naar de Mersken. Ze vallen op door hun wat krassende roepje en ook zitten ze op opvallende plekken als bovenop struikjes en prikkeldraad. Het gaat goed met deze soort.

 

Kruisbekken

Kruisbekken zijn in behoorlijk aantal aanwezig, vooral op de Duurswouderheide, maar ook in Slotplaats en Duinen. Het harde “kiep, kiep”is een opvallend geluid, vooral bij naaldbos. Met hun snavels peuteren ze de zaden uit dennenkegels. Je hoort de kegels ook wel vallen.

 

Grote Zilverrreiger

Grote Zilverreigers komen steeds meer voor. Deze opvallende soort zie je al van grote afstand door zijn witte gestalte. Ook op de trektelpost vliegen ze wel over. Verder hier en daar op de weilanden en bij sloten.

 

Dagvlinders


Gehakkelde Aurelia

Nog meerdere soorten. Twee Gehakkelde Aurelia’s op een Vlinderstruik bij Sjirk van Gorkum in de tuin waren mooi om te zien. Hier en daar nog Kleine Vuurvlinder en de nodige Witjes. Dagpauwoog en Kleine Vos zoeken langzamerhand hun winterverblijf op. De Atalanta is verder ook hier en daar nog aanwezig.

 

Libellen

Late libellen zijn op zonnige dagen nog te zien. Het gaat dan vooral om Paardenbijter, en twee soorten Heidelibellen (de Steenrode en de Bruinrode), die lastig zijn te determineren. Verder zijn de pantserjuffers nog te zien. Vooral de Houtpantser, maar ook de Gewone- en de Tengere Pantserjuffer.

 

Paddenstoelen


Gewoon Eekhoorntjesbrood

Langs de vaart veel soorten Boleten en Russula’s. Boleten zijn over het algemeen eetbaar, maar pas op sommige soorten (die bedrieglijk op elkaar lijken). Laat ze daarom liever staan dan kunnen ook anderen hiervan genieten! Toch zijn er mensen die hun gang gaan (ik zie dan een auto met poolse inzittenden, die vooral Eekhoorntjesbrood plukken). Ik weet niet hoe ze smaken, maar ze schijnen lekker te zijn. En duur. Pas wel op voor er op gelijkende Bittere Boleten. Dat er soms ook een Groene Knolamaniet tussen staat is natuurlijk een ernstige waarschuwing. Deze is zwaar giftig. Verder duiken hier en daar de Vliegenzwammen weer op.

 

Nachtvlinders


Wilgenhoutrups

Het is ook tijd voor nachtvlinders en rupsen. Martin Manson meldde op 15 september een Kolibrievlinder. Deze wordt tot de nachtvlinders gerekend, maar vliegt o.a. overdag. Je lijkt verbaasd naar deze soort en denkt dat een heuse kolibrie aanwezig is. Kolibries komen echter in Europa niet voor. Een forse rups is de rups van de Wilgenhoutvlinder, die wel 10 cm lang kan worden. Ik vond zo’n rups in onze tuin.

 

Tot slot

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: liefst online op: . Telefonisch kan ook op 542017.

 
Koert Scholten / september 2017

« terug naar overzicht artikelen