Artikelen

17-10

Natoernijs oktober

Het is eind oktober. De herfst heeft duidelijk zijn intrede gedaan. Er zijn veel paddenstoelen, veel meer dan vorig jaar. Dat komt omdat het nu veel natter is dan het droge najaar van vorig jaar. Vanmorgen (27 oktober) is het zonnig en prettig toeven buiten. Na een paar regenachtige dagen zie je meteen weer veel vogeltrek. De eerste groep Kramsvogels vlogen over naar zuidwest. Verder ook Koperwiek (die al sedert begin oktober aan hun trek zijn begonnen) en Zanglijsters. Hieronder geef ik wat herkenningspunten aan. Daarnaast ook veel ganzen op trek. Weldra de eerste Kleine- en Wilde Zwanen. Ook ’s-Nachts trek te horen. Naast ganzen ook Smienten, een eendensoort uit noordelijk Europa. Het geluid is een kenmerkend fluitend “wieuw”. Om even met geluiden door te gaan. De lijsters als Koperwiek, Kramsvogel en Zanglijster trekken ook grotendeels s’nachts of in de vroege ochtend en late avond. Koperwiek laat een gerekte “sieeeh”roep horen, terwijl de even grote Zanglijster en korte tik laat horen. De grotere Kramsvogel hoor je aankomen met een “tjak, tjak”roep. Bijde noordelijke lijsters (Koperwiek en Kramsvogel) blijven ook wel overwinteren hier. Je ziet dan grotere groepen lijsters op weiland en akker foerageren. Wordt het echt winter dan verschijnen beiden wel in de tuin. Ze lusten vooral rottende appels en ander fruit en bessen.

 

Vogels


Grote gele kwikstaart

Grote Kruisbekken worden hier en daar gemeld in onze naaldbossen. In het Blauwe Bos bij Haulerwijk zijn foto’s gemaakt en geluiden opgenomen. Het verschil met de gewone Kruisbek is lastig. Vooral de zware kop en snavel zijn opvallend. Dat “grote” is nauwelijks een kenmerk. De roep is een zwaar “kup, kup”, zwaarder dan de gewone die een weer kiep geluid laat horen, maar er zijn allerlei gradaties in de roep. Lastig dus. Alleen goede foto’s en geluidsopnamen zijn doorslaggevend. Ik heb zowel een foto van Kruisbek als Grote Kruisbek bijgevoegd. zijn in behoorlijk aantal aanwezig, vooral op de Duurswouderheide, maar ook in Slotplaats en Duinen zijn ze mogelijk wel aanwezig.

Nog een wintergast hier is de Grote Gele kwikstaart. Deze soort broedt ook in ons land bij stroompjes, stroomversnellingen, slootjes en watervalletjes. Hier zoeken ze hun voedsel, waterdiertjes. In tegenstelling tot de Witte kwikstaart (een algemene broedvogel) is de grote gele duidelijk forser met een nog langere staart. In de winter zie je hem (goed in beeld) met een gelige anaalstreek (achterzijde buik) en staartbasis. De bovenzijde is grijzig. Let vooral op de aangegeven plekken, waar de soort kan voorkomen. Ik heb ze gezien bij vijvers, brede slootoevers en ook op platte daken met staand water. 

 

Vlinders en libellen (vervolg)


een slijmzwam

Dagpauwoog en Kleine Vos zoeken hun winterverblijf op. Dat kan in rommelhokjes, tuinhuisjes, schuren etc. De Wintervlinders zijn ’s-Nachts weer actief. Rijdend langs eiken zie je meerdere vliegen. Het is de paringstijd voor deze vlinders. Ze zoeken op eikenstammen de vleugelloze vrouwtjes.

 

Paddenstoelen


Echt Judasoor

Ik ontving een foto uit de Duurswouderheide van een zwam die groeit op gras langs het brede zandpad. We denken aan een soort slijmzwam. Foto is bijgevoegd, wie het weet mag het zeggen. Deze lijkt natuurlijk helemaal niet op een paddenstoel, maar de familie paddenstoel verschijnt in allerlei vormen, schimmels, bladroesten enz. Een aparte vorm heeft ook het Echt Judasoor

 

Groene Schelpzwam

Ik vond de soort op een vlierstruik. En dan heb je ook nog de Groene Schelpzwam die groeit op rottende takken. Over de paddenstoelen in onze bossen een andere keer meer. Op de foto’s Echt Judasoor en Groene Schelpzwam (onderzijde).

 

Tot slot

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: liefst online op: . Telefonisch kan ook op 542017.

 
Koert Scholten / november 2017

« terug naar overzicht artikelen