Artikelen

18-03

Natuernijs maart 2018


Houtsnip

Het korte maar felle wintertje heeft zijn sporen voor de natuur achtergelaten. Niet alleen is de natuur enkele weken achteropgeraakt qua ontwikkeling, maar de vorstperiode lijkt met name een aantal vogelsoorten flink te hebben aangepakt. In de vorige aflevering noemde ik al een aantal soorten die standaard veel moeite hebben met strenge winterse omstandigheden. IJsvogel lijkt veel moeite te hebben gehad met de ijs-omstandigheden. Na de winter heb ik ze in onze omgeving nog niet weer gezien. Wie wel? Graag even melden. Waar zagen we verder Watersnip en Houtsnip? Eigenlijk in onze tuinen, opvliegend uit slootjes en soms midden op de weg. Ook hier lijken klappen te zijn gevallen. Voor Waterhoen, Meerkoet, eenden en reigers lijkt de winter “gelukkig” niet te lang geweest. We zagen Kieviten vervolgens in het dorp op gazonnen en op plekken waar nog wat voedsel was te vinden. Ook met name Kramsvogels kwamen in onze tuinen om een hapje mee te pikken. Hiervan zijn veel meldingen binnen gekomen. Van een echte “vorstrush” heb ik niet veel gemerkt. Mogelijk heeft dit te maken met het naderende voorjaar, waardoor de vogels niet meer de moeite nemen om naar het zuiden te trekken. Niet omdat ze “te lui” zijn, maar omdat dit veel extra energie kost. Energie die nodig is voor het naderende broedseizoen en de trek naar het noorden.

 

Appelvink

Inmiddels zijn er al weer meldingen van baltsende en kloppende spechten. De Groene Specht werd regelmatig gemeld op meerdere plekken. Ook de Appelvink werd gemeld foeragerend in de tuin, maar ook zingend (hoewel die zang niet veel voorstelt). Zelfs werd een Wulp gemeld (Afke Okkema). Vaak zijn ze in groepen op trek, maar deze ene zou een broed(poging) kunnen worden. Bij de Duurswouderheide werd een baltsende Wulp gehoord (dezelfde?).

 

​Waarnemingen:

Vogels: Een laag overvliegende Rode Wouw zag ik op 19 maart in noordoostelijke richting vliegen over het dorp. Siep Luinenburg, waarvan ik wist dat hij in de Duinen was, kon de vogels een tiental minuten later oppikken boven de Duinen.

Bij de Biskopsreed omgeving begin fietspad over de Duurswouderheide werd een zeer grote groep vinkachtigen gemeld. De groep bestond uit tientallen Sijsjes, Grote barmsijzen, Kepen en Groenlingen. De meeste van deze soorten zijn wintergasten en lijken zich klaar te maken voor de trek naar het noorden. De zang betekent in dit geval het alvast vinden van een partner om zo weinig mogelijk tijd kwijt te raken aan de balts en, gezien de korte zomer daar, zo snel mogelijk met broeden te starten.

 

Gehakkelde Aurelia

Kruisbekken laten zich nog maar nauwelijks zien. Waarschijnlijk zijn ze al richting noord getrokken voor de korte zomer. Deze soort heeft weinig last van zo’n wintertje. Het zijn nl. eters van dennen- en sparrenzaden.

Appelvinken ( liefst zes) werden gemeld door Jannie Tjassing in haar tuin. Verder ook enkele Kepen en Sijsjes. Ook mevrouw Blok meldt een Appelvink en enkele Goudvinken in haar tuin. Ook Antje van der Harst meldt Goudvinken en een Groene Specht in/bij haar tuin. In het algemeen eten Sijsjes van berken en larixzaden, maar het kan zijn dat ze door de strenge vorst hebben gekozen voor de mezenbollen en zaden in tuinen. Er zijn namelijk diverse meldingen binnengekomen van inwoners die opeens foeragerende Sijzen in hun tuin hadden.

Bosuilen zitten alweer op eieren en “onze” Ooievaars hebben hun plek aan de Weverswal weer gevonden.

Minder spectaculair, maar toch leuk is een paartje Roodborsttapuit in ruigte langs een sloot ten nw van de Slotsingel. Mooi dat het afbranden van slootkanten niet meer is toegestaan. Je ziet meteen het resultaat.

Dit is slechts een greep uit de dit keer vele meldingen van vooral vogels uit onze omgeving. Allen bedankt voor de meldingen.

Dagvlinders: Tijdens de warme periode voor het wintertje werden diverse dagvlinders gemeld, zoals Citroenvlinder, Kleine Vos, Klein Koolwitje, Dagpauwoog en Gehakkelde Aurelia.

 

Stinzentuin


Winteraconiet

Planten: Eigenlijk een tip. Bezoek eens een stinzentuin in onze provincie. Er is momenteel veel te zien, zoals Boerenkrokus, Bosanemoon, Winterakoniet, Bonte krokus, Lenteklokje, Aronskelk, Daslook enz. 

 

Tip: De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl. Kies optie “links” en dan: waarnemingen in Bakkeveen. Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl (hier o.a. info over uitgebrachte artikelen van onze vereniging. Meldingen graag weer bij Koert Scholten: liefst online op: kokoscho@xs4all.nl. Telefonisch kan ook op 542017. 

 
Koert Scholten / maart 2018

« terug naar overzicht artikelen