Artikelen

19-03

Natoer Nijs maart 2019

Regen. Welkom, maar nooit erg leuk. Het positieve is: de natuur heeft het dringend nodig. Dit stemt dan weer tot tevredenheid. Inmiddels de eerste lentedagen. Er is veel beweging, geluid en groei. De zangvogels laten zich goed horen. Ook de planten komen nu snel op. De eerste dagvlinders zijn er weer, evenals de eerste hommels en vliegen. Ze zoeken veelal de krokussen op. Ook de eerste vleermuizen en reptielen zijn weer gezien. Voor de liefhebber: het is weer genieten. 

 

Waarnemingen:

Vogels:

Uilen: Claartje Slofstra meldde dat het paartje Bosuilen aan de Alde Drintse Wei het nest lijkt te hebben verlaten. Er wordt niet meer gebroed, de twee eieren liggen er een groot deel van de tijd koud en verlaten bij. Het is te zien op de vaste camera. Het mannetje roept frequent, ook overdag. Vraag: wat is er aan de hand? Dat is gissen. Het lijkt erop dat het vrouwtje is verdwenen, gezien het constante roepen van het mannetje. Er zijn hierover alleen maar gissingen. Gepredeerd, verongelukt, andere oorzaak? Nee niet gescheiden, dat doet alleen de mens…De eieren kunnen ook zijn verlaten door de aanhoudende regen en harde wind, waardoor de uilen met moeite voedsel kunnen vinden. Het is bij uilen en roofvogels bekend dat ze dan het broedsel in de steek kunnen laten om zelf te overleven.

Tijdens een korte dorpsronde op de avond van 19 maart (wandelen is ook gezond en je kunt soms wel eens wat horen) de volgende waarnemingen: zowel een roepende Ransuil als een Kerkuil gehoord. Vooral in het buitengebied, maar ook op de rand van het dorp kun je de geluiden soms horen. Tijdens die wandeling trokken ook veel Smienten, Wintertalingen , Scholeksters en ganzen over. Het is dus niet zo dat na de invallende duisternis de roepen verstommen. Ook Oene Roelsma meldde diverse roepende (trekkende) vogelgeluiden.

 

Roodborsttapuit foto: Koert Scholten

De Roodborsttapuit, dat prachtige vogeltje dat vaak zingt op een struikje of hekje in ruig terrein is alweer present in verschillende gebieden, o.a. Allardsoog, Duinen, Duurswouderheide, maar ook langs weidebermen met begroeiing. Fijn dat de bermen niet meer worden afgebrand… (helaas, het schadelijke klepelen is echter nog niet afgeschaft).

De Tjiftjaf is op veel plaatsen alweer zingend aanwezig met het kenmerkende “tjif-tjaf”. Weldra zal ook de Fitis en de Zwartkop zich melden, naast de Boerenzwaluw.

Een Bokje vloog op toen ik langs liep in de omgeving van de Pûpedobbe. De vogel lijkt veel op de Watersnip, maar vliegt zonder geluid op en daalt snel weer in. Hierbij vallen de twee gele lengtestrepen over de rugzijde op, alsmede de puntige staart en de kortere snavel. Het is een doortrekker en broedt verder naar het noord(oost)en.

Verder nog een Klapekster in de Duinen thv de trap.

 

Dagvlinders:

Citroenvlinder, Dagpauwoog, Kleine Vos en Gehakkelde Aurelia zijn alweer hier en daar gezien. In mijn tuin op één middag alle vier soorten!

 

Kleine watersalamander foto: Koert Scholten

Reptielen:

Een Kleine watersalamander kruiste op 8 maart mijn pad toen ik op het fietspad door het Mandeveld liep. Door de kou was het beestje zo te pakken. Ik heb het maar in de berm gezet om het niet door fietsen overreden te laten worden.

Planten:

Het Speenkruid bloeit ook hier en daar al weer. 

 

Bostulp (Dekemastate Jelsum) foto: Koert Scholten

Stinzenplanten zijn alweer mooi te zien in de bekende tuinen in onze provincie. Onderneem eens een tochtje naar een van deze tuinen, zoals Martenastate bij Cornjum, Dekemastate bij Jelsum, Jongemastate bij Raerd, Staniastate bij Oenkerk, enz. Koekel maar eens even. Het gaat dan nu vooral om soorten als Vingerhelmbloem, Holwortel, Sterhyacinth, Lenteklokje en straks Bostulp, Blauwe Anemoon, Gele Anemoon, Daslook, Lelietje van dalen enz. Een lust voor het oog.

Tip: De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl. Kies optie “links”en dan waarnemingen in Bakkeveen.

Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl. Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging.

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst online op: . Tel nr.542017.

 
Koert Scholten / maart 2019

« terug naar overzicht artikelen