Artikelen

19-09

Natoer Nijs september 2019

Het regent nu. Broodnodig. Je ziet in de omgeving meerdere vennen en dobben erg leeg staan. De randen van de vennen staan al droog. Dit komt natuurlijk “op de kop verkeerd”. De effecten van droogte som ik hier niet op, maar die zullen goed te merken zijn. Voor doortrekkende steltlopers is onze omgeving steeds minder interessant aan het worden. In de nazomer nauwelijks foeragerende Wulpen, Groenpootruiter, Zwarte Ruiter, Witgatje, Bosruiter, Oeverloper en Watersnip. Dit zijn in het najaar soorten die je bijna altijd wel langs de plasjes ziet foerageren. Ook eenden laten het op de Duurswouderheide afweten. We blijven dit in de gaten houden. Positief is dat het insectenaantal lijkt verbeterd. Ook de paddenstoelenstand is “iets” beter dan vorig jaar.

 

Waarnemingen:

Vogels:

Een Boomleeuwerik zong op 17 september nog volop op de heide van Allardsoog. Mijn broedvogeltellingen daar hebben zeker vier broedgevallen opgeleverd.

Een overvliegende Zwarte Ooievaar werd gemeld door Martin Manson over de Duurswouderheide.

Wespendieven werden “vlinderend” (baltsvlucht), gezien boven de Slotplaats en het dorp. Ook werd enkele malen een Rode Wouw gezien.

 

Wespendief
 

De zwaluwen zijn nu (23 september) zo goed als vertrokken. Het maximale aantal Huiszwaluwen boven het dorp is 12 vogels. De Boerenzwaluwen zijn wat algemener. De Gierzwaluw was met 2 of 4 vogels mager vertegenwoordigd.

Op dit moment worden weer groepjes Kruisbekken gezien op de Duurswouderheide en in de Bakkeveenster Duinen.

Weldra zullen de eerste winterganzen weer overvliegen. Dit zijn dan Kolgans, Toendrarietgans en Brandgans en ook enkele Kleine Rietganzen. Let eens op de verschillen.

Ook Kramsvogels (de eerste zijn reeds gezien over de Duurswouderheide (Martin Manson). In dat kader kun je ook weer Koperwiek, Zanglijster, Veldleeuwerik en Graspieper over zien vliegen. 

 

Kolganzen
 

Reptielen:


Adder vrouw

Mijn buurman riep mij op 21 september, dat hij een slang in de tuin had. Eerste reactie: “een tuinslang zeker”. Nee hoor een echte. Daar aangekomen kroop er een heuse Adder op het terras. Verbaasd door de onverwachte vondst, zeker niet verwacht in de tuin in de bewoonde wereld namen we enkele foto’s. Hierna de slang gevangen en vrijgelaten op de Duurswouderheide. Het was een vrouwtje van plm 40 cm lang. Hoe de slang daar is gekomen blijft een raadsel.

 

Dagvlinders:

Toch niet erg veel aanwezig. Het Landkaartje is hier en daar gemeld. Ook een Argusvlinder, die de laatste jaren met 90% is afgenomen. Ik kon nog een foto maken van een Aardbeivlinder. Jouke Bouius maakte een foto van de Kleine Vuurvlinder in de volkstuinen.

 

Libellen:

Deze zomer opvallend meer Zwervende Heidelibellen. Ze zitten vaak bij droogvallende plasjes en is een zgn. pioniersoort. D.w.z.: ze duiken op bij verdroging en bij nieuwe gevormde watertjes.

Een Venglazenmaker werd op 31 augustus gemeld op de Duurswouderheide.

 

Planten:

Toch nog op enkele plekken meldingen van Beenbreek en Klokjesgentiaan. Zie voor uitgebreidere meldingsoverzicht op de website (hieronder).

 

Klokjesgentiaan
 

Paddenstoelen:

Pas nu enige toename van paddenstoelen als gevolg van regenval. Tijdens onze excursie op zaterdag 12 oktober meer over paddenstoelen. (Zie excursiemelding).

Tip: De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl. Kies optie “links” en dan “waarnemingen in Bakkeveen”.

Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl. Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging.

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst online op: . Tel nr.542017.

Koert Scholten

De foto's zijn van Koert Scholten

 
Koert Scholten / september 2019

« terug naar overzicht artikelen