Artikelen

20-03

Natoer Nijs Maart 2020

Door de corona crisis zijn er beduidend minder waarnemingen via de site te zien. Het lijkt mij ook verstandig om dat even zo te laten. Veel ( zeg maar alle) aktiviteiten zijn afgelast. U ziet mij dit jaar geen wandelingen/ excursies begeleiden. Jammer, maar begrijpelijk. U kunt natuurlijk best een wandeling maken, maar houd u aan de afspraken, voor uw eigen best (gezondheids) wil. Toch zijn er wel leuke meldingen. Dat is ook logisch, want het voorjaar komt er aan. Vlinders dartelen hier en daar door de tuin, vogels zingen hun hoogste lied en planten ontwikkelen hun groei en bloei. Geniet er maar van, ook in uw eigen uin of direkte omgeving is genoeg te zien. Op enkele binnengekomen waarnemingen ga ik verder in.

 

Vogels


Roodborsttapuit

Roodborsttapuiten zijn alweer op de bekende plekken, Duurswouderheide, Allardsoog, Duinen, maar ook zo maar bij een leuk bosje aanwezig. Met deze mooie soort gaat het vrij goed. Belangrijk is het laten staan van ruigte en bosjes. Voor flink wat andere soorten is dat ook belangrijk, bijv. Winterkoning, Roodborst, Heggenmus, Fitis, Grasmus, Zwartkop, Tuinfluiter etc, maar ook voor vlinders, libellen en andere insecten.

 

Kraanvogel

Wat kunt u doen? Besluit niet direkt om overhoekjes met bramen en brandnetels etc. weg te halen. Kortwieken kan ook. Er zijn veel insecten, vlinders enz. die afhankelijk zijn van deze planten. Misschien komt er ooit een Nachtegaal zingen?

Boomleeuweriken doen het weer goed op en nabij Allardsoog. Tijdens mijn eerste broedvogeltelling half maart, liefst 5 zingende vogels.

Twee, ook baltsende, Kraanvogels zijn door meerdere waarnemers gemeld op en nabij de Duurswouderheide. Broeden daar lijkt mij geen optie, omdat het gebied mij te klein lijkt, maar zeg nooit nooit. 

 

Een zeer agressieve man Fazant is door meerdere waarnemers gemeld op de heide van Allardsoog. Hij valt je aan en probeert je in schoenen en benen te pikken. Het lijkt mij dat dit mannetje een territorium bewaakt en geen vrouwtje kan vinden. Tja, om chagrijnig van te worden….

De eerste, voorzover mij bekend, zingende Tjiftjaf staat dit jaar op 11 maart. Inmiddels is de soort op veel plekken te zien en vooral te horen.

Tot op dit moment, 26 maart, nog geen melding van Boerenzwaluw. Het koude oostelijke windje zal daar debet aan zijn, maar…ze zijn onderweg.

Stevige trek van Buizerds werd op 25 maart gezien. Liefst 25 vogels , voorzover ik heb geteld binnen enkele uren, trokken die dag over in noordoostelijke richting.

Een Lepelaar werd op 1 maart gemeld over de Duurswouderheide. Vroeg? Gaat wel, er zijn al meldingen in februari geweest in ons land. 

 

Vlinders


Gehakkelde Aurelia

Vroege vlinders als Citroenvlinder, Kleine Vos, Dagpauwoog en Gehakkelde Aurelia worden alweer gezien. 

 

Kolibrievlinder

Bijzonder is de melding van mevrouw Steggink aan de Boskwei van een Kolibrievlinder, die zij op 14 maart in haar tuin kon fotograferen. Erg vroeg, maar volgens de literatuur kan de vlinder van februari tot november worden aangetroffen, zij het met zonnig en warm weer. De vlinder doet in zijn gedrag inderdaad denken aan een Kolibrie (die in ons land niet voorkomt…)

 

Planten


Daslook

Planten bruisen de grond uit. Al dan niet wilde stinzenplanten zijn op meerdere plekken te zien, veel zullen toch wel verwilderd zijn. Ik noem bijv. Vingerhelmbloem, Holwortel, Daslook, Gevlekt Longkruid. Verder al veel bloeiende planten als Paarse Dovenetel, Hondsdraf, Vogelmuur, Hoornbloem (gewone en kluwen), Paardenbloem en zelfs al een Pinksterbloem.

 

Vingerhelmbloem
 

Reptielen

Adders zijn op enkele plekken alweer gemeld. Ook de Heikikker is alweer actief. Niet voor niets staan er hier en daar alweer bordjes met Pas op: paddentrek. Het is dan de bedoeling om daar rekening mee te houden en niet om flink door te scheuren….Probeer er rekening mee te houden.

 

Tip: De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl. Kies optie “links”en dan waarnemingen in Bakkeveen.

Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl. Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging.

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst online op: . Tel nr.542017.

 
Koert Scholten / maart 2020

« terug naar overzicht artikelen