Artikelen

20-12

Natoer Nijs December 2020


Putter. Foto Koert Scholten

De natuur is in rust. De mensen dit jaar ook. Gedwongen weliswaar. Je ziet echter dat op mooie dagen het een komen en gaan van wandelaars is. Begrijpelijk, want verder kun je niet veel doen. Ondanks de `rust` in de natuur zie ik toch veel meldingen langskomen. Dat zijn op dit moment behalve wat vogelmeldingen, ook meldingen van mossen en korstmossen en ook nog meerdere paddenstoelen (vooral hout- en korstzwammen). Toch valt er meer op: zie maar eens hoeveel planten er nog bloeien. Het lijken er iedere winter meer. Er is onderzoek van FLORON, de toonaangevende plantenvereniging van ons land, naar winterbloeiende planten in de vorm van een zgn. eindejaars plantenjacht. Bedoeling is om vast te leggen welke plantensoorten er zoal nog bloeien. Voor de geïnteresseerden verwijs ik naar de site van FLORON. Enkele foto’s van nog bloeiende planten zijn hierbij gevoegd.

Verder zijn er ook meldingen van vogels die nu onze tuinen aandoen. Mooi is de melding van de familie Van der Meulen, die op 20 december een achttal Putters in hun tuin meldde op een zg. dropplant (een lipbloemige). De Putters deden zich tegoed aan de zaden van deze plant. Er zijn deze maand opvallend veel Putters nog aanwezig. Normaal zouden de vogels merendeels naar zuidelijker gebieden trekken, maar kennelijk door het (nog) zachte weer, kiezen ze ervoor om hier te blijven. Belangrijk is dat er voedsel voor deze kleine vinkachtigen is. Advies is dan ook: laat de uitgebloeide planten (met zaad) in de winter staan en ga pas in het voorjaar opschonen. Ook voor overwinterende insecten is dit belangrijk.

De familie van de kleine vinken behelst diverse zaadetende soorten. In onze omgeving zijn dat: Sijsje, Kneu, Grote- en Kleine Barmsijs en dus de Putter. Al deze vogeltjes leven van zaden. Behalve op de genoemde dropplant, zitten ze veel op Berken, Elzen, Larix en Distels. 

 

Sijs. Foto Koert Scholten

De familie van de kleine vinken behelst diverse zaadetende soorten. In onze omgeving zijn dat: Sijsje, Kneu, Grote- en Kleine Barmsijs en dus de Putter. Al deze vogeltjes leven van zaden. Behalve op de genoemde dropplant, zitten ze veel op Berken, Elzen, Larix en Distels.

 

Vogels

Ook Geelgorzen zijn nog te zien. Een flinke groep zat eind december bij de akkertjes op het terrein Heide Allardsoog.

Kruisbekken zijn dun gezaaid deze winter. Eenlingen (of enkele) zijn gemeld in de Slotplaats en de Duurswouderheide.

Klapeksters zijn weer aanwezig op de Duurswouderheide (diverse waarnemers) en in de Bakkeveenster Duinen (melding Jan Noordman..)

Blauwe Kiekendieven worden weer aangetroffen op de Duurswouderheide. Daar ook nog een tweetal Boomleeuweriken (Melding Martin Manson).

 

Foto Claartje Slofstra

Een vrouwtje  Sperwer werd waargenomen nabij de Alde Drintse Wei, die een flinke prooi verorberde. Groter dan mees of mus, mogelijk een Groene Specht (die wordt daar vaker gezien) of een Kramsvogel (ook die zitten daar vaker).

 

Langdurige maaltijd


Sperwer vrouw Foto Claartje Slofstra

De Sperwer heeft er drie kwartier over gedaan! Eerst was het veren plukken, daarna eten en tenslotte nog langdurig snavel en eigen veren poetsen.

 

Planten:


Zwarte Nachtschade. Foto Koert Scholten

De Gaspeldoorn bloeit weer in de Bakkeveenster Duinen. Aangetroffen in diverse gebieden: Dagkoekoeksbloem, Duizendblad, Fluitenkruid, Paarse Dovenetel, Hondsdraf, Klein Kruiskruid, Kleine Veldkers, Herderstasje, Jacobskruiskruid, Rankende helmbloem, Gewone raket, Zwarte Nachtschade.  Hennepnetel, Schijfkamille, Reukloze kamille, Vogelmuur en vele anderen (zie de ondervermelde site).

 

Hennepnetel. Foto Koert Scholten

Hennepnetel, Schijfkamille, Reukloze kamille, Vogelmuur en vele anderen (zie de ondervermelde site).

 

Tot slot

Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl. Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging. Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst online op: kokoscho@xs4all.nl. Tel nr.542017.

 
Koert Scholten / december 2020

« terug naar overzicht artikelen