Artikelen

2022 Jaar van de Merel


 

Elk jaar wordt er door Sovon vogelonderzoek Nederland, in samenwerking met de Vogelbescherming, een vogelsoort benoemd waar meer onderzoek naar wordt gedaan.
2022 is uitgeroepen tot Jaar van de Merel, en niet zonder reden.

Iedereen kent de bekende zwarte Merel wel als tuinvogel in de achtertuin. Zo n twee eeuwen geleden was de Merel een schuwe bosvogel die mondjesmaat in achtertuinen werd waargenomen. Het leek met deze transformatie de Merel voor de wind te gaan tot de eeuwwisseling. Vanaf 2016 is bijna een derde van de Nederlandse Merel populatie verdwenen. Deels zal het Usutu-virus zijn slag hebben geslagen, maar de precieze oorzaken zijn niet bekend. Reden te meer om dit te onderzoeken, want eigenlijk weten we heel weinig van deze soort terwijl de Merel toch dicht bij ons leeft.

 

U kunt bijdragen aan dit onderzoek!

Deel van de het onderzoek is voedsel, want wat eet de Merel in onze tuinen? Om hieraan mee te doen kunt u uw tuin registreren op onderstaande website en wekelijks het aantal Merels doorgeven met de voedselbron waarvan gebruik wordt gemaakt. Dit levert een hoop nieuwe inzichten op over voedselkeuze en waar we kunnen helpen.

Broedsucces

In het voorjaar worden landelijk enkele Merelnesten gevolgd, maar dat is nog onvoldoende om helder uitspraken te doen over het broedsucces. Want hoeveel jongen worden er groot en hoeveel jongen vliegen er daadwerkelijk uit? Daarnaast kunnen er ook uitspraken gedaan worden of Merels succesvoller zijn in stedelijk of landelijk gebied of op welk bodemtype.

Wellicht zegt het ook iets over de kwaliteit van onze leefomgeving en de mogelijkheden tot de vergroening hiervan.

Hopelijk doet u mee!

Uw tuin aanmelden en meer informatie kan gevonden worden op     www.jaarvandemerel.nl

Sjouke Scholten     

 
Sjouke Scholten / februari 2022

« terug naar overzicht artikelen