Artikelen

21-02

Natoer Nijs Februari 2021

En dan wil je het hebben over vogels die het in de winter met veel ijs moeilijk hebben, om na een week te constateren dat er opeens overal zang en balts heerst. Het kan verkeren. Eerst maar even over de korte, maar strenge winterse periode. Opvallend is het grote aantal meldingen van Houtsnippen en Watersnippen. Verder toch ook dode IJsvogels, Reigers en eendensoorten. Ik denk dat vooral IJsvogel en Houtsnip een flinke tik hebben gekregen. Diverse mensen gaven foto’s door met o.a. Houtsnip, Putter, Ooievaar, Keep, Groene Specht. Van al deze soorten is een (korte) opmerking te schrijven.

 

Houtsnip, Watersnip en Bokje


Houtsnip. Foto Koert Scholten

Drie soorten snip, waarvan de laatste zeldzaam is, maar in winterse omstandigheden opeens verschijnt langs een slootrand of roetmoerasje. Een zeer geheimzinnig vogeltje, dat eigenlijk pas opvliegt als je er bijna op staat! Bokje is een vrij zeldzame doortrekker en wintergast in drassig terrein. Is de kleinste van de drie met een kortere snavel dan Watersnip. Bovendien vliegt de vogel “lui” op om snel weer te dalen, meestal zonder geluid te maken. De Watersnip daarentegen vliegt met veel misbaar hoog weg. Deze is (was) vrij algemeen, maar is de laatste jaren als broedvogel gedecimeerd. Vroegere controleurs van weidevogels stuitten herhaaldelijk op een opvliegende Watersnip. Dit kan nog in de trektijd, maar als broedvogel nauwelijks meer. De Houtsnip is de grootste van de drie. Is een Bosvogel en wordt pas herkend als ie met veel misbaar vlakbij uit de bosjes vliegt. Je ziet dan een bruine vogel ter grootte van een gaai. De Houtsnip is broedvogel in klein aantal en wordt pas actief tegen de schemer. De baltsvlucht is prachtig om te zien. En “kwiepende”en “knorrende”roep tijdens de vlucht. Deze winter zijn er veel meldingen van vogels die hun foerageergebieden hebben verleten, domweg omdat er geen voedsel meer te vinden was. Die lange snavel moet in een modderige bodem en tja, die is er niet met stevige vorst. Je ziet ze dan soms gewoon in je tuin scharrelen naar wat eetbaars.

 

IJsvogels en kleine bosvogeltjes

IJsvogels werden o.a. gezien langs het Koningsdiep, die gedeeltelijk nog open lag. Om de vogels die er zaten, zoals Wintertaling, Krakeend, Wilde Eend, Kuifeend, Brilduiker, Dodaars, Reigers en Aalscholvers niet te verstoren heb ik vanaf het dammetje aan de Beakendyk gekeken (met uiteraard mijn verrekijker). Er hangen ook roofvogels rond. Buizerd om een dode eend op te eten, of Havik om een eend te pakken. Tja, de een zijn dood….

Minder opvallend zijn de kleine bosvogeltjes, als Goudhaan, Mezen, als Matkop, Kuifmees en Zwarte Mees, die vrijwel niet op onze voederplekken verschijnen. Winterkoning en nu ook een enkele Roodborsttapuit, die opvallend nu ook de winter lijkt te trotseren, zijn ook gevoelig voor een strenge winter. 

 

Lente

Meteen als het zachter wordt, zie je veel activiteit in zang, balts en ook hoge wegtrek. Op Allardsoog eind februari alweer zang van Zanglijster, Grote Lijster, Geelgors, Boomleeuwerik, Mezen, Vinken, Groenling, Roodborst enz. Het kan dus verkeren. Dit is Nederland. Een temperatuursverschil van meer dan twintig graden hoort daarbij.

 

Waarnemingen Vogels:


Groene Specht. Foto Koert Scholten

Een Ooievaar laat zich weer zien op het gebied Mandeleijen.

Nog steeds worden af en toe twee Kraanvogels gemeld langs de Nijefeansterwei of bij de Duurswouderheide.

Baltsende en roepende Groene Spechten zijn op meerdere plekken gemeld. Dit is de tijd om vast te stellen hoeveel er hier zijn, dat geldt ook voor de andere spechten.

 

Wilde Zwaan. Foto Koert Scholten

Een groep van 28 Wilde Zwanen trok in de vroege ochtend van 19 februari over ons dorp naar noordoost. Ook veel Ganzen en Kieviten vliegen momenteel hoog naar noordelijke regio’s.

De Trek van Veldleeuwerik en ook Boomleeuwerik komt langzaam op gang. Ook Witte Kwikstaarten zijn hier en daar al aanwezig.

Let de komende weken op trek. Zelfs de eerste Boerenzwaluw is met deze omstandigheden niet uit te sluiten….(maar maakt nog geen zomer).

 

Meldingen

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst online op: kokoscho@xs4all.nl. Tel nr.542017.

 
Koert Scholten / februari 2021

« terug naar overzicht artikelen