Artikelen

21-05

Natoer Nijs mei 2021


Het vlot nog niet met de weersomstandigheden. Dat heeft zijn weerslag op o.a. de terugkeer van onze zomergasten.
Veel zwaluwen en zangvogels zijn nog onderweg en wachten zuidelijker op betere omstandigheden.
Ook de dagvlinders zijn nog beperkt in aantal. De eerste libellen laten zich nu zien, wel later dan onder normale omstandigheden. Door het natte weer komen ook voorjaarspaddenstoelen tot groei. Ach, als er van de ene soortengroep niet veel is te zien, geeft dat de mogelijkheid om van de andere soortengroep wel meer is te zien. Het is tenslotte de natuur, die wel bepaalt wat er gebeurt. Gelukkig maar. Wees niet bang, het komt wel ...

Waarnemingen:

Vogels:

*Een mannetje Grauwe Kiekendief vloog op 28 april over ons dorp richting noordoost.
Het zal een doortrekker zijn geweest. De soort broedt in ons land nog in de provincie Groningen.

 

Grauwe Kiekendief

*Eind april werden in totaal vier Boomvalken opgemerkt die eveneens overtrokken. Op de Duurswouderheide werden enkele jagende exemplaren gezien in mei.

*Ook een Roodpootvalk (man) was een dag aanwezig op de Duurswouderheide.

*Zes Tapuiten en twee Beflijsters waren aanwezig op de heide van Allardsoog, tijdens een broedvogelinventarisatie op 1 mei. Beide soorten zijn doortrekkers, hoewel een Tapuit altijd ook een broedvogel kan zijn. Tijdens een latere inventarisatie werd geen Tapuit meer gezien.

 

Tapuit foto: Koert Scholten

*Een Visarend vloog op 7 mei richting Noord over ons dorp. Deze kon op foto worden vastgelegd.

 

Visarend foto: Koert Scholten

*Op 9 mei vlogen twee Rode Wouwen samen over richting zuidwest. Ook op de Duurswouderheide werd die dag een exemplaar gezien.

*Bij het nieuw aangelegde plasje achter de Stripe, werden de hele periode twee Kleine Plevieren gezien. Bekend is dat deze soort zich vaak laat zien op braakliggend terrein, opspuitingen e.d.

*Een zingend en baltsend paartje Kleine Barmsijs werd eveneens daar opgemerkt. Dit betreft een zeldzame broedvogel in ons land en meestal te zien in dennenbossen.

*Op twee verschillende plekken werden jonge Bosuilen aangetroffen. Van 1 paar zijn de jongen geringd.

*Een opvallend gevarieerd zingende zangvogel liet zich op 22 mei horen in een houtwal achter de Kleasterkamp. Het bleek te gaan om een Bosrietzanger. Deze soort werd ook vorig jaar daar een dag aangetroffen. Bekend is dat deze soort velerlei nabootsingen in zijn zang verwerkt, hetgeen determinatie nogal bemoeilijkt.

*De Fluiter laat het dit jaar wat afweten in onze omgeving. Wel is een zingende vogel aangetroffen op de Duurswouderheide en eentje in de Slotplaats. Een karige afspiegeling met vorig jaar, toen er zeker dertien vogels waren vastgesteld. Misschien komen er nog een paar?


Planten:

Daslook is bloeiend aanwezig op meerdere plekken bij ons dorp. Vraag is hoe ze er zijn gekomen. Niet uit te sluiten is dat er met tuinafval planten zijn meegekomen. Dit geldt ook voor soorten als Lelietje-van-dalen, Kruipend Zenegroen, Groot Nagelkruid, Bonte Gele Dovenetel, Roze Winterpostelein etc. Echt wild is wel het Waterdrieblad, dat massaal groeit op de Harmsdobbe.

 

Daslook foto: Koert Scholten

Dagvlinders:

Meerdere Oranjetipjes zijn gezien in onze omgeving. Deze soort is alleen in het voorjaar aan te treffen, evenals het Groentje, waarvan ook waarnemingen vanaf 20 mei bekend zijn. Verder werden al weer de Atalanta, Gehakkelde Aurelia en Bont Zandoogje (foto), aangetroffen. De Aardbeivlinder (een zeldzame soort) werd eveneens in onze omgeving gemeld. 

 

Groentje foto: Koert Scholten

Libellen:

De eerste libellen zijn alweer aangetroffen. Het betreft dan Vuurjuffer, Noordse Witsnuitlibel, Smaragdlibel, Viervlek, Glassnijder, maar ook de zeldzamere Maanwaterjuffer en de Venwitsnuitlibel. 
Een Gevlekte Witsnuitlibel werd gemeld door Martin Manson.

 

Glassnijder foto: Koert Scholten

Tip: De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl.

Kies optie links en dan waarnemingen in Bakkeveen.

Meldingen graag weer bij Koert Scholten:
Liefst online op: .
Tel nr.542017

 
Koert Scholten / mei 2021

« terug naar overzicht artikelen