Artikelen

21-09

Natoer Nijs september

Zoals u vast wel heeft gelezen, heeft deze extreem natte zomer ook weer zijn voordelen. Voor de natuur is deze nattigheid zeer welkom. Kijk maar eens naar de prachtig bloeiende heide. Verder is deze nattigheid zeer belangrijk voor het voortbestaan van veel vlinder- en insectensoorten. En niet in de laatste plaats voor diverse nattigheid-minnende planten en voor onze slakken .. Ik wil in deze uitgave graag wat aandacht besteden aan onze nachtvlinders. Iedereen ziet wel eens zo n nachtvlinder (of populair gezegd: mot) bij de buitenlamp oid.

Zelf heb ik vorig jaar een zgn. LED emmer aangeschaft via de Vlinderstichting. Deze emmer kun je s-avonds op een geschikte plek in je tuin zetten. Zet hem wel op een tafeltje oid. Dit ivm rovers, slakken, egels, muizen, die de vlinder als lekkernij willen oppeuzelen. Het apparaat betreft een grote emmer met een led-lamp, gevoed door een powerbank en een trechter waardoor de vlinders in de emmer terecht komen. In de emmer zet je enkele eierdozen rechtop, waarin de vlinders zich kunnen verstoppen. Zorg wel dat hij niet in de regen staat. In de vroege! ochtend, voordat de zon gaat schijnen, kijk je dan in en bij! de emmer. Dit moet zeer voorzichtig gebeuren, anders ben je de vlinder al kwijt voordat je hem hebt kunnen fotograferen. Met een macro-lens of gewoon macro stand is dat goed te doen. Hierna laat je de vlinders weer vliegen. Ze gaan dan meestal snel in dekking. De waarnemingen geef ik door aan de Vlinderstichting. Leuk om te doen, vooral de spanning wat je nu weer zult aantreffen.

Bijgevoegd zijn meerdere foto s die via de Led emmer zijn gemaakt. Determinatie doe ik met behulp van de veldgids NACHTVLINDERS. (info hierover kunt u bij mij inwinnen). Onontbeerlijk vind ik de site waarneming.nl die je via de ingevoerde foto vrij snel laat weten welke soort je hebt gezien (obsidentify). Een kort overzicht: Populierpijlstaart (zie ook Tipgever Ureterp, die deze maand bij u in de bus valt). Verder aparte namen als: Kroonvogeltje, Hyena, Huismoeder, Haarbos, Klaverblaadje, Eenstaart, Schedeldrager, Plakker, Goudvenstertje. Soms wat saaie keuren, maar ook prachtig getekende vlinders.

 

Populierenpijlstaart
 

Schedeldrager
 

De nachtvlinders, plm 2000 soorten! in ons land aangetroffen, kun je grofweg verdelen in macro- en microvlinders.
De macro s (grotere vlinders over het algemeen), zijn in te delen in: Spanners, Spinners, Beren, Pijlstaarten, Uiltjes, Tandvlinders, Visstaartjes, Eenstaartjes, Wortelboorders, Bloeddrupjes, Wespvlinders. De micro nachtvlinders (o.a. Bladrollers, Grasmotten, Mineermotten, Zakdragers, Spinselmotten enz.) zijn een grote groep van lastig te determineren soorten en er is (nog) geen optimale gids in de handel. Via de hiervoor vermelde site kun je wel een stuk verder komen.

 

Gestreepte Goudspanner
 

Streepkokerbeertje
 

Braamvlinder
 

Waarnemingen

Vogels:

*Gierzwaluwen zijn voor een groot deel alweer zuidwaarts vertrokken.

*Een Zwarte Ooievaar heeft enkele dagen eind juli gebivakkeerd in de buurt van de Biskop/Boskopsreed. De vogel foerageerde vaak met twee gewone Ooievaars.

*Kruisbekken worden vanaf juli regelmatig aangetroffen in diverse gebieden in onze omgeving. Ook vliegen ze regelmatig roepend over ons dorp. (let dan op een luid Kiep, kiep, kiep roep).

*Lepelaars (vooral overvliegend), worden steeds meer gemeld. Let er eens op .. De najaarstrek is weer lichtelijk begonnen. Vooral steltlopers trekken nu al naar het zuiden. Langs de kust is dit het beste waarneembaar, maar ook over ons dorp kunnen o.a. Groenpootruiter, Zwarte Ruiter, Bosruiter, Witgatje, Oeverloper, Goudplevier, Regenwulp, Wulp, Tureluur en s nachts Strandlopers en Bontbekplevieren overvliegen. Zwaluwen verzamelen zich weer voor de trek. Ook Ooievaars verzamelen zich. Veel zangvogels zijn onopgemerkt alweer vertrokken. Terugkerende en doortrekkende noordelijke soorten, zoals Kramsvogel, Koperwiek, Keep, Sijs, Piepers en Leeuweriken trekken vanaf half september en vooral begin oktober weer door.

 

Zwarte Ooievaar
 

Planten:

Daslook
is bloeiend aanwezig op meerdere plekken bij ons dorp. Vraag is hoe ze er zijn gekomen. Niet uit te sluiten is dat er met tuinafval planten zijn meegekomen. Dit geldt ook voor soorten als Lelietje-van-dalen, Kruipend Zenegroen, Groot Nagelkruid, Bonte Gele Dovenetel, Roze Winterpostelein etc. Echt wild is wel het Waterdrieblad, wat massaal groeit op de Harmsdobbe.

Dagvlinders:

Na een vrij stil voorjaar nu toch grotere aantallen te zien. Meldingen van o.a. Gehakkelde Aurelia, Distelvlinder, veel
Atalanta s, Kleine Vossen en Dagpauwoog. Verder Landkaartje, Kleine Vuurvlinder, Zwartsprietdikkopje, Oranje- en Bruine Zandoog en Icarus- en Boomblauwtje. Let ook op de vaalblauwe kleur van de Eikenpage.

Libellen:

Op de Merskenheide worden meerdere Zwervende Heidelibellen gezien. Deze soort is niet erg talrijk en verschijnt soms onverwacht op geschikte plekken. Verder alweer meerdere pantserjuffers (Hout-, Gewone- en Tengere Pantserjuffer, Blauwe Glazenmaker, Paardenbijter, heidelibellen (Steenrode-, Bruinrode-, Bloedrode-, en Zwarte Heidelibel). Let eens op de felrode Vuurlibel (breed lijf en prachtig rood). Ze is o.a. gemeld op de Merskenheide.

Volgende keer wat meer over planten, insecten en paddenstoelen.

 

Vuurlibel
 

Tip: De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl. Kies optie links en dan waarnemingen in Bakkeveen.
Verder kunt u een kijkje nemen op;
www.natuurverenigingen-opsterland.nl.
Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging.

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst online op: kokoscho@xs4all.nl. Tel nr.542017.

 
Koert Scholten / september 2021

« terug naar overzicht artikelen