Artikelen

21-09 nr.2

Natoer Nijs september 2021

Nog even voortborduren op de vlinders. Veel tuinders in ons volkstuincomplex hebben zich de afgelopen maand vergaapt aan een aantal prachtige rupsen. Ze zaten vrijwel allemaal op wortelplanten.
Na even kort uitzoeken, blijkt het te gaan om de Koninginnenpage. Foto hieronder. Ook maar even een foto van de vlinder zelf. Verder wil ik u attent maken op nog een vlinder, veel zeldzamer nog dan de Koninginnenpage.
Het gaat om de Rouwmantel. Deze zwartachtige vlinder met geelachtige vleugelrand beleeft deze nazomer een invasie uit het oosten van Europa. Zo n invasie komt gemiddeld eens in de zeven tot tien jaar voor. Let er eens op. Deze soort zit vaak op de  Vlinderstruik, maar hij is ook te lokken met rottend fruit. Trouwens, meer vlinders genieten daar van, zoals Atalanta en Gehakkelde Aurelia. De vlinders doen het momenteel vrij goed, mogelijk door de vrij natte zomer. Verder in dit artikel een flinke rits vogelwaarnemingen.

 

Koninginnenpage
 

Rups Koninginnenpage
 

Rouwmantel
 

Waarnemingen

Vogels:

- De najaarstrek is nu wel goed begonnen. Afgelopen week opeens flinke trek van Kolganzen. Meerdere groepen vlogen over ons dorp. Op de Merskenheide zag ik een grote groep zangvogels. Tientallen Kool- en Pimpelmezen, zeker 30 Staartmezen, tientallen Vinken, meerdere Zanglijsters, Goudhaantjes, en zowaar een Bladkoninkje. Ik heb zeker een uur bij de groep gestaan. Het was echt genieten, vooral ook nadat er ook een Kleine Bonte Specht bij de groep bleek te zitten. Zo n flock zie je soms op een bepaalde plek, vaak na een plotselinge weersomslag of mist. Waarschijnlijk is nachtelijke mist hier debet aan geweest.

- Afke Okkema stuurde mij een foto van een prachtig Steenuiltje, die ze had gezien. Ter wille van de rust ga ik niet noemen waar dat is geweest. Zelf ben ik natuurlijk even langs geweest en kon ook foto s maken. De soort is in onze omgeving erg zeldzaam. De meeste kans heb je in het buitengebied en dan vaak op oude schuurtjes of daken.

 

Steenuiltje
 

- Een Draaihals werd op 20 september gemeld, eveneens op de Merskenheide. De Draainekke is een zeldzame spechtachtige. Momenteel trekt de soort door, evenals in het voorjaar. Ook broedt de soort hier en daar op ruig heideterrein met bosjes. Deze bruinachtige vogel kan soms voedsel zoek op een bospad. Let er eens op.

- Op 13 september vloog laag over ons dorp een Duinpieper roepend over. Deze soort broedt niet meer in ons land. Hij heeft het laatst gebroed bij Kootwijk, Veluwe en wel op stuifzandachtig terrein. De soort is doortrekker in zeer klein aantal in september en in het voorjaar. Vooral in het najaar pleistert hij soms wat langer in geschikt terrein. De roep is mus-achtig, maar de vogel vliegt golvend, waarbij de lange staart opvalt.

- Een vroege Kramsvogel trof ik aan in het Oude Bosch, achter de Freulevijver. De eerste najaarswaarneming is altijd speciaal. Straks zullen er groepen doortrekken en ook foerageren, vaak samen met Koperwieken. Meld ze even als u ze ziet. Dat geldt ook voor de Keep, een vinkachtige. Deze roept nasaal kehp.

Reptielen:

De Levendbarende Hagedis werd op meerdere locaties gezien. Helaas komen er nogal wat om onder fietswielen. Vaak merken mensen dat helemaal niet. Verder meldingen van Adders en zelfs van een Gladde Slang op niet nader te benoemen locaties.

Verder meldingen van Rugstreeppad, Kleine Watersalamander en zelfs Boomkikker.

Dagvlinders:

Na een vrij stil voorjaar nu toch grotere aantallen te zien. Boven al enkele prachtige meldingen. Nog even aandacht voor het Scheefbloemwitje. Deze soort lijkt ook zijn areaal uit te breiden. De kans om hem over het hoofd te zien is echter erg groot. De vlinder lijkt veel op het Klein Koolwitje, maar heeft veel uitgebreider zwart op de bovenvleugel. Let er eens op. Ik weet zeker dat de soort ook bij ons moet voorkomen.

Paddenstoelen:

Ze komen aardig los. Veel soorten Boleten en Russula s zijn o.a. te vinden op de gazons langs de Mjumsterwei (scholen). Zelf vond daar op 11 september o.a. Onsmakelijke Kamrussula, Zwartpurperen -, Berijpte-, Regenboog- en Vissige Eikenrussula. Ook Rode Boleet is daar te vinden. Tiny Groustra meldt een flinke groep (zeer giftige) Groene Knolamanieten. Verder een mooie foto van de Breedplaatstreephoed. (bedankt Tiny). Het zal u duizelen van de namen. Het zou leuk zijn als ge-interesseerden zich eens bij mij gaan melden, zodat we er een excursie aan vast kunnen koppelen. Let dan wel: het wordt dan geen lange wandeling, maar zoeken op een relatief kleine oppervlakte.

 

Onsmakelijke Kamrussala
 

Breedplaatstreephoed
 

Zoogdieren:

Opvallend veel meldingen van aangereden Dassen. Ziet u ze, meld dat dan even aan Douwe Klijnstra of mij.

Tip: De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl.
Kies optie links en dan waarnemingen in Bakkeveen.
Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl.
Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging. Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst online op: kokoscho@xs4all.nl. Tel nr. 0516 - 542017.

 
Koert Scholten / september 2021

« terug naar overzicht artikelen