Artikelen

21-12

Zowaar een kort wintertje, zelfs een eerste ijsdag

Enkele dagen voor de kou-inval trokken veel ganzen en kieviten richting zuidwest, alsof zij de kou voelden aankomen. Dat is eigenlijk niet alsof, maar een feit. Deze weerbodes doen het zeker niet slechter als ons aller Piet. De verwachte aankomst van meer noordelijke vogels, zoals Pestvogel, meer lijsterachtigen en eenden, liet wat te wensen over. Misschien voelen ze toch aan dat het maar een korte periode zou zijn. Paddenstoelen hebben door de vorst vrijwel het loodje gelegd, maar: enkele soorten floreren dan weer, zoals de diverse trilzwammen en houtzwammen. De winterhoutzwam is zo n voorbeeld. Verder loont het om houtopstanden en liggende bomen te bekijken. Ook voor mossen en korstmosliefhebbers is dit een prima periode. U ziet het: Elk wat wils in elke periode.

Waarnemingen:

Vogels:

 - Tijdens een vogeltelling op 22 december zag ik op en nabij een maisstoppelakker aan het Bovenveld (Donkerbroek) een grote groep Kramsvogels en Koperwieken met honderden Spreeuwen. Eindelijk meer Kramsvogels. Het bleef tot nu toe mondjesmaat dit najaar. Mogelijk blijven de vogels steeds meer in noordelijk gebieden hangen. Ja wat zou je ook wegtrekken als er thuis nog genoeg voedsel te vinden is.

 

Kramsvogel
 

- Een Roze Spreeuw (juveniel) vloog mee met een groep van plm. dertig Spreeuwen langs de Biskopsreed op 29 november. Siep Luinenburg kon hem later nog terugvinden tegenover de Ganzenpoel, hoek Biskopsreed-Nijefeansterwei. Deze soort is een zeldzame gast in ons land. Jonge vogels zijn licht geel/bruin met een nog lichtere stuit (goed in de vlucht te zien). Meestal zie je in ons land ook jonge vogels. Volwassen vogels zijn prachtig roze, met zwarte vleugels, staart en kop. Het is een broedvogel in Zuid-Oost Europa en Rusland.

 

- Meerdere meldingen van Klapekster. Er lijken deze periode twee in onze omgeving te overwinteren. Duurswouderheide en Bakkeveensterduinen/Allardsoog. Mooie foto s werden mij gestuurd door Afke Okkema, die er eentje zag achter de zandvlakte in de Duinen.

 

Klapekster
 

- Op 7 december vloog een Zeearend over de Duurswouderheide (melding Martin Manson).

- Enkele meldingen van Blauwe Kiekendief op en om de Duurswouderheide. Zeker twee vogels (man en vrouw). Het prachtige grijsblauwe mannetje is een lust voor het oog.

 

Blauwe Kiekendief
 

Paddenstoelen:

Ik meldde boven al waarnemingen van trilzwammen. Hierbij heb ik foto s van drie soorten bijgevoegd;
De Klontjestrilzwam (grijs), de Zwarte Trilzwam en de Gele Trilzwam.
Let er eens op. Ze komen alle drie voor in onze omgeving.

 

Klontjestrilzwam
 

Zwarte Trilzwam
 

Gele Trilzwam
 

Op een dikke tak op de Merskenheide vond ik de Winterhoutzwam. Deze groeit op dood hout. De onderzijde van de hoed is buisvormig, een goed kenmerk (spiegeltje).

 

Winterhoutzwam
 

Rest mij nog iedere lezer een gelukkig en gezond 2022 te wensen

Tip 
De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl.
Kies optie -links- en dan waarnemingen in Bakkeveen.
Verder kunt u een kijkje nemen op
www.natuurverenigingen-opsterland.nl.
Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging.

Meldingen graag weer bij Koert Scholten;
Liefst online op;  . Tel nr.  0516 - 542017

 
Koert Scholten / december 2021

« terug naar overzicht artikelen