Artikelen

22-01

Natoer Nijs Januari 2022

Tot nu toe een vrij saaie maand, door het overwegend grijze en nevelige weertype. Misschien moet ik anders beginnen. Ondanks dit weer type toch wel de moeite waard om eens een flinke wandeling te maken.
Door de vrij hoge temperaturen zijn vogels alweer erg actief in baltsgedrag en zang. Genoteerd o.a: Zang van Grote Lijster, Roodborst, Boomklever, Koolmees, Heggenmus, Groenling en natuurlijk spechten. In de Slotplaats hoorde en zag ik weer de Middelste Bonte Specht, Kleine Bonte Specht en Groene Specht, alle zeer actief met kloppen en achtervolgingsvluchten. De zang van Boomklever is niet van de lucht. Ook de zang (nauwelijks iets voorstellend en zomaar te missen) van de Appelvink, daar in het topje van die boom, is present. Ook planten komen alweer tevoorschijn met bladontplooiing. Verder vallen ook mossen en korstmossen op.

We wachten nog maar even af. Misschien toch nog wel een wintertje.

 

Waarnemingen:

Vogels:

*Kruisbekken laten hier en daar hun zang alweer horen. Deze soort broedt zeer vroeg.

*Op vallend weinig Goudhaantjes. Dit is momenteel ook landelijk het geval. Het Vuurgoudhaantje laat zich echter wel regelmatig zien.

*Let voorin de Slotplaats eens op de Appelvink!
Op 16 januari zag ik er zes bovenin een beuk in het bosje van Knoop. Zoals boven al vermeld, is de zang weinig opvallend. Let op een hard ptick. Ook de korte staart en vrij brede vleugels, alsmede de zeer forse snavel, zijn kenmerkend.

 

Appelvink
 

*Een Brilduiker bevindt zich al enige tijd op een dobbe op de Duurswouderheide.
De soort wordt steeds schaarser, een fenomeen dat door de opwarming en daardoor veranderende trek, bij meer soorten opvalt. Tja, waarom zou je zo n lange reis naar het zuiden maken, terwijl ook in je zomeromgeving nog genoeg te eten is? Het mannetje in prachtkleed is kenmerkend. Het vrouwtje en jong zijn veel minder opvallend. (zie foto).

 

Brilduiker
 

Paddenstoelen:

Hout- en schorszwammen zijn momenteel op dood hout te vinden. Op de onder vermelde site kunt u de soorten vinden. Kijk er eens naar.
Bijgevoegd een foto van de Berkenweer- schijnzwam omdat ie totaal niet lijkt op een zwam (net of er iets heeft gebrand).

 

Berkenweerschijnzwam
 

Mossen en Korstmossen:

Hier ook de opmerking: Kijk eens op de site. Er is nu veel te zien aan mossen, zoals Laddermos, Bekermossen, Haarmos enz. Let ook eens op boomstammen. Vooral Korstmossen zijn nu volop te vinden. Het goed op naam brengen, blijft echter een hele kunst.
Een foto van Rood Bekermos is bijgevoegd (Heide Allardsoog). Deze droge heide herbergt meer soorten die op droge heidegrond voorkomen, zoals Open Rendiermos (foto) en meerdere soorten Bekermos.

 

Rood Bekermos
 

Open Rendiermos
 

Tip
De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website www.natuur-bakkeveen.nl.
Kies optie links en dan waarnemingen in Bakkeveen.
Verder kunt u een kijkje nemen op
www.natuurverenigingen-opsterland.nl.
Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging.

Meldingen graag weer bij Koert Scholten.
Liefst online op kokoscho@xs4all.nl. Tel nr.542017

 
Koert Scholten / januari 2022

« terug naar overzicht artikelen