Artikelen

22-03

Natoer Nijs Maart 2022

De temperatuur is gestegen tot boven het normale. Dat geeft natuurlijk een explosie in de natuur, zoals planten, vogels, reptielen, kikkers en padden en insecten.
Hieronder een overzicht van vroege waarnemingen.
Daarnaast zijn er ook altijd opvallende meldingen, welk de revu even passeren. Natuurlijk zal er wat zijn vergeten:
Ik wil u daarom verwijzen naar onze website, zie onder.

Waarnemingen:

Vogels:

*Boomleeuweriken zijn zingend waar te nemen op de Heide van Allardsoog  -let op: de wandelroute is verlegd-. Ook achter de Stripe -Oude Bosch- en op de Duurswouderheide zijn Boomleeuweriken gehoord.

*De Kleine Plevier is weer aanwezig bij het nieuwe stuk natuur achter de Stripe. Hondenbezitters, laat uw hond daar niet in het water badderen. Er liggen -of er komen nog- nesten van meerdere soorten vogels.

*Dodaarzen laten hun -balts- roep ook weer horen op meerdere plekken, zoals naast de Zwarte Singel/Slotplaats. Ook hier niet badderen! Verder in enkele bosvennen en op de Duurswouderheide.

 

Dodaars foto: Koert Scholten

*De Tjiftjaf is al even aanwezig. Vroege meldingen al begin maart.

*Een Rode Wouw werd gemeld bij de Merskenheide op 19 maart.

*Raven laten hun roep horen op meerdere plekken. Ter wille van hun privacy verder geen melding van locaties.

*Jannie Tjassing meldde haar eerste -ooit gezien- Kleine Bonte Specht. Niet zo verwonderlijk trouwens. Dit spechtje zit vrijwel het gehele jaar hoog in de boomkronen. De beste tijd is nu, omdat hij zijn baltsroep en snelle ratel laat horen.

*Veel activiteit van o.a. mezen. De Zwarte mees lijkt aardig aanwezig. Matkop is steeds verder afnemend -ook een landelijke trend-. De Glanskop is daarentegen -zoals al meerdere jaren- goed vertegenwoordigd. Bij de Staartmees lijkt het ook vrij stil -of ik heb ze gemist-. De Kuifmees lijkt aardig stabiel.

Let de komende tijd op terugkerende -zang-vogels, zoals Fitis, Bonte Vliegenvanger, Gekraagde Roodstaart, Grasmus, Braamsluiper, Zwaluwen, Boompieper enz. en natuurlijk ook de Koekoek.

Dagvlinders:

Meldingen van Kleine Vos, Citroenvlinder, Dagpauwoog, Klein- en Groot Koolwitje en Gehakkelde Aurelia. Let op Boomblauwtje, Oranjetipje, Bont Zandoogje, de eerste Atalanta als eerste verschijningen dit voorjaar.

 

Gehakkelde Aurelia foto: Koert Scholten
 

Oranjetipje foto: Koert Scholten
 

Bont Zandoogje foto: Koert Scholten
 

Libellen:

De Bruine Winterjuffer is op meerdere plekken in de Slotplaats gezien. Deze soort overwintert tussen houtopstanden, pijpenstrootje etc. Let er eens op.

 

Bruine Winterjuffer
 

Planten:

In razend tempo, althans in de warme, zonnige dagen, schieten ze uit de grond. Scherpe Boterbloem, Dagkoekoeksbloem, Speenkruid, Hondsdraf, Klein Hoefblad, Klein Kruiskruid, Kleine Veldkers en heel snel daarna meerdere soorten -vast enkele vergeten-.

 

Hondsdraf foto: Koert Scholten
 

Reptielen en Amfibien:

Op de Duurswouderheide tientallen roepende Heikikkers.
Ook padden zijn druk op trek: Nienke Stuiver meldde tientallen padden op het weggetje in het verlengde van het fietspad Slotleane, thv de vijver bij Bob Weiszfisch.
Ook Levendbarende Hagedissen worden gemeld op de Slotplaats. Ook in de volkstuinen liet een exemplaar zich zien. De eerste Adders zullen weldra volgen. 

 

Levendbarende Hagedis foto: Koert Scholten
 

Tip:
De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl.
Kies optie links en dan waarnemingen in Bakkeveen.

Verder kunt u een kijkje nemen op:
www.natuurverenigingen-opsterland.nl.
Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging.

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst online op: kokoscho@xs4all.nl. Tel nr.542017.

 
Koert Scholten / maart 2022

« terug naar overzicht artikelen