Artikelen

22-04

Natoer Nijs April 2022

Eind april. Het voorjaar is al een stuk op weg. Veel droogte en Noordenwind, twee ingredi-enten die de terugkeer en mogelijk ook broedsucces be-invloeden. Inmiddels toch, zij het in nog te klein aantal, komen diverse Afrikagangers terug. Hieronder een korte opsomming. Ook de planten broezen de grond uit. Ook daarvan een korte opsomming. Natuurlijk weer meerdere dagvlinders. Verder zijn er al weer twee avondexcursies geweest met een flink aantal ge-interesseerden. De tochten gingen naar het Wijnjeterper Schar (12 april) en naar Allardsoog (19 april). Van beide enkele highlights. Blijf genieten, beleef de natuur, kijk rond en leg het vast.

Waarnemingen:

Vogels:

*Een tweetal Rode Wouwen werden gemeld door Oene Roelsma te Frieschepalen vanaf zijn fiets naar het werk op 21 april. Nog een (mogelijke) Rode Wouw werd gemeld door Nienke Stuiver achter de manege.

Inmiddels in en om het dorp meerdere Bonte Vliegenvangers. Een telling leverde ongeveer 15 exemplaren op. Verder ook op enkele plekken weer de Braamsluiper. Ook de Gekraagde Roodstaart is weer volop aanwezig. Vooral Allardsoog is een bolwerk.

 

Gekraagde Roodstaart foto: Koert Scholten
 

Een Boomvalk werd op 24 april gemeld op de Duurswouderheide door Martin Manson, waar hij ook op 24 april een Paapje zag. Op 25 april zag ik er zelf een tweetal Tapuiten.

 

Paapje foto: Koert Scholten
 

Behalve de drie Beflijsters tijdens de excursie op 19 april, werden er nog enkele gezien op Allardsoog, de Duurswouderheide en Merskenheide.

Verder alweer meerdere Boerenzwaluwen, zij het nog een vrij klein aantal.

Een Draaihals liet zich eveneens zien op Allardsoog op 22 april (Daan Planting). Later op die dag kon ik zelf de vogel nog bewonderen. Ook deze soort is in voor- en najaar doortrekker in klein aantal. Er zijn ook meerdere broedgevallen in ons land, vooral op heidegebieden. Verder werd er nog een exemplaar gemeld op de Duurswouderheide. Op doortrek zijn ze ook te zien op allerlei onverwachte plekken, zelfs in tuinen in het dorp.

Een Nachtegaal werd op 21 april gemeld op Ald Duerswald (Ikenhiem).

Dit is slechts een greep uit de vele waarnemingen van vogels in onze contreien.

 

Draaihals
 

Dagvlinders:

Inmiddels ook enkele Groentjes gezien op Allardsoog. (Douwe Klijnstra, Jon Dolstra en ondergetekende). Verder meerdere Oranjetipjes.

 

Oranjetipje foto: Koert Scholten
 

Groentje foto: Koert Scholten
 

Planten:

Wachten is eigenlijk op wat nattigheid.
Toch zijn er al veel bloeiende planten te zien, zoals Fluitenkruid, Hondsdraf, Scherpe Boterbloem, Dagkoekoeksbloem, Salomonszegel, Look zonder Look, Daslook.
Ook veel bomen en struiken zijn in bloei, zoals: Zoete Kers, Sleedoorn, Amerikaans Krentenboompje, Trosvlier, Brem, Wilde gagel enz.

 

Look zonder Look foto: Koert Scholten
 

Zoete Kers foto: Koert Scholten
 

Tip:
De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl.
Kies optie links en dan waarnemingen in Bakkeveen.
Verder kunt u een kijkje nemen op:
 www.natuurverenigingen-opsterland.nl.
Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging.

Meldingen graag weer bij Koert Scholten:
Liefst online op: kokoscho@xs4all.nl. Tel nr.542017.

 
Koert Scholten / april 2022

« terug naar overzicht artikelen