Artikelen

22-08

Natoer Nijs Augustus 2022

Opnieuw een periode van extreme droogte (en warmte).
Dit heeft natuurlijk consequenties voor de natuur. We zien bijvoorbeeld nu al veel vruchten aan de bomen, zoals eikels, appels, lijsterbessen enz. Veel planten staan er armetierig bij, hebben al zaad gevormd. Dit alles om te overleven: het voortbestaan van de soort wordt bedreigd.
Vogels, vooral die van water afhankelijk zijn, zijn stil en wachten af. Diverse nesten zijn verlaten i.v.m de hitte en de droogte, omdat er eenvoudig niet genoeg voedsel is.
De meeste insecten zijn wel actief. Dagvlinders lijken het aardig te doen. Daarentegen lijkt de Kleine Vuurvlinder af te nemen. Inmiddels is de najaarstrek voor de vogels, vooral zangvogels als Rietzangers, Piepers en ook steltlopers alweer in volle gang. Zie hieronder de bijzonderheden.

 

Waarnemingen:

Vogels:

Op 25 augustus merkte ik in de vroege ochtend (06:35 uur), tijdens het bekijken en legen van de Led-emmer (straks wat meer daarover) een roepje op van een overvliegende zangvogel. Na enkele herhalingen zag ik de vogel, een pieper met redelijk lange staart en wat golvende vlucht. Eerste idee was Gele kwikstaart, maar deze vogel was meer bruinig en de roep was, zeg maar: musachtig slepend. Ja, het kwartje viel. Ik herken hem vanwege trektellingen. Een Duinpieper. De soort is geen broedvogel meer in ons land. De laatst bekende plek was het Kootwijkerzand op de Veluwe. In het verre verleden was de soort ook bekend van zandverstuivingen in Drenthe en zelf in de ons bekende Bakkeveenster Duinen.

Dit alles maakt de waarneming erg bijzonder. Op de website trektellen staan deze week meerdere overtekkende Duinpiepers op de telposten, vooral in de zuid-oostelijk helft van ons land.

 

Duinpieper

Een flinke groep (schatting plm 50) Huiszwaluwen vloog al foeragerend in z.w. richting over ons dorp. Bekend is dat Huiszwaluwen (en ook Boerenzwaluwen) in grote groepen doortrekken in de nazomer, richting overwinteringsgebieden in Afrika. Deze flock lijkt mij inderdaad op trek. Even later zag ik een Boomvalk, die de groep volgde. Tja, een zwaluwtje gaat er wel in!

Op 23 augustus zag ik op de Duurswouderheide drie foeragerende Lepelaars. Natuurlijk landelijk geen zeldzame soort, maar in onze omgeving toch het vermelden waard. 

 

Op 23 augustus zag ik op de Duurswouderheide drie foeragerende Lepelaars. Natuurlijk landelijk geen zeldzame soort, maar in onze omgeving toch het vermelden waard.

Op 15 augustus zag ik een overvliegende Reuzenstern richting west over ons dorp vliegen. De roep viel me eerst op. Reuzensterns zijn niet meer zeldzaam. Vooral langs de kust (IJsselmeer, Lauwersmeer), worden er in deze tijd meer gezien. In het binnenland vrij schaars. Een overvliegende vogel hier is een treffertje.

 

Reuzenstern

Verder zag ik op de website nog een tweetal opvallende meldingen van Christiaan de Vries, beide in de Slotplaats, namelijk een Draaihals (geen plek genoemd) en een Zwarte Ooievaar bij de Grote Slenk. De Draaihals is als broedvogel vrij stil, maar kan hier zeker als broedvogel worden aangetroffen. De Zwarte Ooievaar zwerft wel meer in de nazomer rond in onze omgeving.

Let de komende tijd, zeker i.v.m de najaarstrek, eens op doortrekkende zangvogels en steltlopers. (Meeste kans in de vroege ochtend of s-avonds).

Dit is slechts een greep uit de vele waarnemingen van vogels in onze contreien. Iedereen bedankt voor de meldingen en foto-s.

 

Dagvlinders:

Een Koninginnenpage vloog op 7 augustus door mijn tuin. Nadien hoorde ik dat Jouke Bouius er ook eentje had gezien. Verder meldt de familie Manson eentje of enkele op de Duurswouderheide. Een lust voor het oog deze prachtige vlinder.

Een minder opvallende, maar wel zeldzame vlinder, is het Scheefbloemwitje, dat op 18 augustus door Martin Manson werd gefotografeerd in zijn tuin. Deze lijkt veel op het Klein Koolwitje, maar de zwarte vlekking op de vleugel is uitgebreider. Ik heb het vermoeden dat de soort toch wel over het hoofd wordt gezien. Is begrijpelijk, gezien de grote overeenkomst met het Klein Koolwitje. Een soort die landelijk lijkt toe te nemen als gevolg van het warmere klimaat 

 

Scheefbloemwitje foto: Martin Manson

Nachtvlinders:

Op geschikte (en droge) avonden zet ik de Led-emmer in de tuin. Vroeg in de ochtend bekijk ik dan de oogst. Inmiddels hebben maar liefst 190 soorten grotere nachtvlinders, maar ook motten en bladrollers de emmer bezocht. Ik wil u hierover verwijzen naar onze website. Van vrijwel elke soort is een foto bijgevoegd. De vreemdste namen kom je tegen!

Libellen:

Wist u dat er in onze omgeving kans is om verschillende zeldzame libellen soorten te zien? Vooral langs de vennen op de Duurswouderheide en in de bossen is kans op o.a. Venglazenmaker, Noordse Glazenmaker, en juffers zijn flink losgekomen. Ook hiervan veel meldingen en foto-s op de website.

Planten:

Op Allardsoog bloeit nog steeds de Rode Dophei. Een zeldzame soort. Voor een overzicht, zie weer onze site. De moeite waard!

 

Paddenstoelen:

Tja, veel te droog. Zodra het wat natter gaat worden zullen we er wel meer zien.
Op een dode sparrenstam trof ik de Schubbige Taaiplaat. Niet eerder in onze omgeving aangetroffen, voor zover ik weet. (Foto bijgevoegd van boven- en onderzijde)

 

Schubbige Taaiplaat bovenkant foto: Koert Scholten
 

Schubbige Taaiplaat onderkant foto: Koert Scholten

Tip: De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl

Kies optie links en dan waarnemingen in Bakkeveen.

Verder kunt u een kijkje nemen op: 
www.natuurverenigingen-opsterland.nl
Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging.

Meldingen graag weer bij Koert Scholten:
Liefst online op:
Tel nr. 542017

 
Koert Scholten / augustus 2022

« terug naar overzicht artikelen