Artikelen

22-09

Natoer Nijs september 2022

Na de zeer droge zomer nu dan langzamerhand het normale herfstweer. Het waterpeil zit nog lang niet op het gewenste niveau, zo werd mij verteld. Enfin, dit hebben we dan weer. Met een reactie uit de natuur. De meeste gazons lijken de droogte overleefd te hebben en zijn weer uit de (bruine) ruststand (voordeel, we hoeven niet te maaien). Er verschijnen nu steeds meer paddenstoelen in de bossen, maar ik mis nog de grote aantallen. Bij meer nattigheid verschijnen er zeker meer. De najaarstrek is nu in volle gang en dat levert soms leuke waarnemingen op. Zie hieronder de bijzonderheden.

Waarnemingen:

Vogels:

De eerste Kepen en Koperwieken worden weer gemeld. Zo zag en hoorde ik op 26 september een drietal Kepen achter de Waldsang. Ook worden meerdere Sijsjes gemeld (overvliegend , maar ook ter plaatse). Groepjes Staartmezen trekken wat rond, ook in het dorp. Zo meldde Dirry Rietveld liefst 30 vogels in een groep. Een mooi aantal.

Oene Roelsma meldt in de Slotplaats op 25 september liefst 30 Appelvinken, enkele Sijsjes een Kuifmees en een Matkop (die steeds zeldzamer wordt in ons land).

Een Steenuil werd op 13 september in de voornacht gemeld (roepend) in het Mandefljild. Mogelijk een zwerver, maar je weet nooit.

 

Steenuil foto: Koert Scholten
 

Volgens Sjirk van Gorkum (controleur kerkuilen), is de broedperiode dramatisch geweest. Erg weinig jongen (droogte? daardoor weinig muizen? zeg het maar).

Een overvliegende Zeearend werd op 13 september gezien boven de Slotplaats, lastig gevallen door twee Raven (Chr. de Vries).

Een naar zuid vliegende Visarend werd door Martin Manson gefotografeerd over de Duurswouderheide.

Zwaluwen zullen nu wel snel zijn vertrokken. Wilt u de laatste waarnemingen even doorgeven?

De enige melding in onze omgeving van een Paapje kwam van de Duurswouderheide.

Let de komende tijd nog eens op doortrekkende zangvogels en steltlopers (meeste kans in de vroege ochtend of s-avonds/ s-nachts).

Dit is slechts een greep uit de vele waarnemingen van vogels in onze contreien. Iedereen bedankt voor de meldingen en foto-s.

Dagvlinders:

Een Kleine Parelmoervlinder vloog tot mijn grote verbazing in de volkstuinen. Het lukte mij om snel een foto te maken, waarna hij zich niet meer liet zien. Een zeldzaamheid in onze omgeving. Op de eilanden komen ze meer voor.

 

Kleine Parelmoervlinder foto: Koert Scholten
 

Kleine Vuurvlinders lieten zich vanaf eind augustus weer in redelijk aantal zien.

 

Kleine Vuurvlinder foto: Koert Scholten
 

Nachtvlinders en overig:

Jouke Bouius stuurde mij een foto van de Buxusmot. In deze nazomer worden er vrij veel gezien. Grootste aantal was 45 in mijn ed-emmer. Schadelijk, maar ook prachtig.

 

Buxusmot foto: Jouke Bouius
 

Op bladeren van verschillende bomen, struiken en planten kun je nu mijnen zien. Het zijn gangen van larven van mineermotten en mineervliegjes, die daar hun eitjes leggen.
Toch wel apart zo-n gangenstelsel in bijv. beuken- of eikenblad. Overigens hebben veel planten hun eigen mineermot. Verder zijn er natuurlijk de gallen (appeltjes) op de bladeren, afkomstig van galwespen. Goed kijken, dan zijn ze wel te vinden.

Planten:

Op Allardsoog bloeit nog steeds de Rode Dophei. Een zeldzame soort. Voor een overzicht, zie weer onze site. De moeite waard!

Paddenstoelen:

Altijd weer leuke soorten te vinden. Vandaag (25 sept) het Rossig Buiskussen. De Valse Hanenkam is redelijk algemeen. Zie verder de waarnemingen. 

 

Rossig Buiskussen foto: Koert Scholten
 

Valse Hanenkam foto: Koert Scholten
 

Tip: De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl.
Kies optie links en dan waarnemingen in Bakkeveen.

Verder kunt u een kijkje nemen op
www.natuurverenigingen-opsterland.nl.
Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging.

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst online op: kokoscho@xs4all.nl. Tel nr.542017.

 
Koert Scholten / september 2022

« terug naar overzicht artikelen