Artikelen

22-10

Natoer Nijs oktober 2022

Bijna vergeten is de zeer droge zomer. Momenteel plenst het even. Het is herfst, maar aan de temperatuur nog niet te merken. Wel aan de nattigheid, mist, enz. Verandering van weersomstandigeheden geeft natuurlijk ook verandering in de natuur. Paddenstoelen schieten -als paddenstoelen zegt het spreekwoord- uit de grond. Vogels zijn op trek. De laatste vlinders, zweefvliegen enz. vliegen nog even. Het nodigt uit om de natuur in te gaan. Dat doen we dan ook. Vogeltellingen, op zoek naar bijzonderheden, paddenstoelen determineren. Genoeg te doen en te zien.

U kunt de vele waarnemingen volgen op onze website. Hieronder zijn een aantal bijzonderheden uitgelicht. 

 

Waarnemingen:

Vogels:

Inmiddels veel trek van Koperwiek, Vink, Sijs, Keep, Pimpelmezen, Ganzen en Roofvogels. Nog steeds komen soorten door. Late trekkers en aankomende wintergasten zijn o.a. Pestvogel -er schijnen veel meldingen in Zuid Zweden te zijn, wie weet; misschien een invasie-. Ook opvallend veel meldingen van Grote Kruisbek. Niet de gewone, maar eentje met een vooral dikke en bolle snavel en een zwaardere roep.

Op 20 oktober des ochtends viel mij een stevige trek op toen ik even in de tuin was. Ik besloot een telling vanuit de tuin te houden. Dit was geen slechte keus. Meerdere Kramsvogels, veel Koperwieken, Zanglijsters, Vinken, Kepen, Sijsjes, Spreeuwen, Houtduiven -ook op trek-, Barmsijs -2-, Aalscholvers, Wulp -2-, honderden Ganzen -voornamelijk Kolganzen, maar ook Toendrarietganzen en Grauwe Ganzen-. Verder twee hoog overtrekkende Sperwers, meerdere Buizerds en zelfs een mannetje Smelleken -een klein valkje-. Waarschijnlijk werd die trek veroorzaakt door o.a. gunstige wind -zuidoost- en na veel regen en harde wind nu rustiger wind.

 

Smelleken foto Koert Scholten
 

Een Zeearend vloog op 4 oktober over het Wijnjeterper Schar.

Een Grote Kruisbek werd gemeld, overvliegend over de Slotplaats op 11 oktober, door C. de Vries -zie ook boven-. Deze soort is alleen op geluid moeilijk vast te stellen. Er zijn diverse Kruisbekken met eveneens zwaardere roepen. Dit is uit onderzoek gebleken. Zie je dan ook de zware kop -nek en snavel-, dan heb je meer kans. Overigens zijn ze in het verleden hier wel vastgesteld en ook met foto.s bevestigd.

 

Grote Kruisbek foto Koert Scholten
 

Een IJsvogel werd gezien bij de vaart t.h.v. Foarwurk door mw. Hoekstra uit Siegerswoude op 14 oktober.

Nogmaals let op late doortrekkers en komende wintergasten. Kleine Zwaan, Wilde Zwaan, Pestvogel-zie boven-, Eenden zoals bijv. Zaagbekken, Nonnetjes en Brilduikers.

Dit is slechts een greep uit de vele waarnemingen van vogels in onze contreien. Iedereen bedankt voor de meldingen en foto.s.

Paddenstoelen:

Ja ze zijn er nu massaal. Veel soorten ook die mogelijk hebben gewacht op betere -nattere- omstandigheden. Een tocht door het bos levert best veel op. Ach, ga niet uit van een stevige wandeling, want je komt niet ver als je alle paddenstoelen wilt zien.

Een kleine greep uit de waarnemingen:
Tiny Groustra ontdekte in de Slotplaats de Oranjerode Hertenzwam. Niet erg algemeen en de eerste vondst in onze omgeving, voor zover mij bekend.

 

Oranjerode hertenzwam foto Koert Scholten
 

Tijdens enkele zoekmomenten met Tiny kwamen we op liefst 80 soorten paddenstoelen in een klein stukje Slotplaats -zeker 150 foto.s -. Nog een leuke soort: Roze Spijkerzwam.

 

Roze Spijkerzwam foto Koert Scholten
 

Erg mooi was het grote aantal Vliegenzwammen langs het fietspad Slotleane. Er stonden zeker meer dan honderd. Inmiddels bijna alle vergaan. Je moet er soms snel bij wezen, want na een dag of een paar dagen is er al niet veel meer van over.

 

Vliegenzwam foto Koert Scholten
 

Ach, gewoon genieten van de vele soorten is ook wat waard.

Voor ge-interesseerden: Zie de website.

Tip:
De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl.
Kies optie links en dan waarnemingen in Bakkeveen.

Verder kunt u een kijkje nemen op:
www.natuurverenigingen-opsterland.nl.
Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging.

Meldingen graag weer bij Koert Scholten:
Liefst online op: kokoscho@xs4all.nl. Tel nr.542017.

 
Koert Scholten / oktober 2022

« terug naar overzicht artikelen