Artikelen

22-12

Natoer Nijs over December 2022

Toch een vroeg wintertje. Zowaar hebben we kunnen schaatsen. Wat betekent die vorstperiode voor de natuur? Laat ik vooropstellen dat een vorstperiode prima is en er bij hoort. Het is gewoon een onderdeel van de jaarcyclus. Wat is het effect dan? Er zijn onder de vogels elk jaar meer soorten die blijven overwinteren. In feite de gok nemen dat het wel mee zal vallen. Een kort wintertje, zoals we nu hebben gehad, zal niet veel schade opleveren. De vogels kunnen wel enkele dagen met wat minder. Maar, er zijn uitzonderingen, Vooral als een vorstperiode toch te lang gaat duren. Enkele soorten zijn hiervoor gevoelig, zoals IJsvogel -vreemde naam, want hij houdt juist niet van ijs-, Houtsnip, Watersnip, Bokje -alle drie afhankelijk van een modderige bodem- en andere steltlopers die even niet kunnen peuren in de bodem. Meerdere soorten gaan alsnog richting zuid. Er is dan sprake van een -vorstrush- soms enkele dagen al voor een vorstperiode. Kennelijk zien ze dat aankomen. Voorbeeld van zo.n vorstrush zijn groepen Kieviten, Wulpen, Goudplevieren, ganzen, eenden en zwanen, die snel naar het zuiden trekken. Als het ware op en neer vliegen met de vorstgrens mee. Let in de bossen op groepen mezen. Soms zitten er ook andere zangertjes, Goudhaantjes, Boomkruipers en Boomkevers en Spechten tussen. Hieronder enkele bijzondere meldingen.

Paddenstoelen zijn na een vorstperiode bijna alle vergaan, maar de houtzwammen, trilzwammen en enkele andere soorten komen na zo.n periode juist tot groei. 

 

Waarnemingen:

Vogels:

De kans op Pestvogels lijkt deze winter niet erg groot. De invasie heeft Denemarken grotendeels bereikt, maar daar is het min of meer gestopt. Er is nog wel kans op een- of enkelingen.

Houtsnippen werden op meerdere plekken gemeld, o.a. Duinen, Slotplaats, Oude Bosch en Duurswouderheide. Soms hoor je iets snel opvliegen met veel gekraak van takken Als je hem ziet vliegt er een bruine vogel op ter grootte van een lijster of Gaai.

Een mogelijke Humes Bladkoning werd gemeld op Allardsoog. Een zangertje ter grootte van een Tjiftjaf met een duidelijke vleugelstreep en een Zwarte mees-achtige roep. Deze soort verschijnt vaak laat in het jaar -november- en is een zeldzame gast uit noordelijk Rusland en Siberie. Een speurtocht mijnerzijds leverde helaas niets meer op.

 

Humes Bladkoning
 

Vuurgoudhaantje, een prachtig vogeltje werden aangetroffen in het Oude Bosch -2- en de Duinen -2-.
Ook bij Siegerswoude, Stripe en Duurswouderheide werd de soort aangetroffen.

 

Vuurgoudhaantje
 

Let ook op Watersnip of Bokje -iets kleiner met kortere snavel-. Deze soorten kunnen zo maar uit een slootrand opvliegen, vooral tijdens een vorstperiode. 

Mocht er weer een vorstperiode komen, let dan ook een strooiplek en vetbollen in uw tuin. Er verschijnen soms verrassende soorten.

Paddenstoelen:

Houtzwammen en Trilzwammen gedijen nog prima. O.a. Elfenbankjes, Witte Bultzwam, Grijze Buisjeszwam, Oranje Aderzwam, Gele- en Eikentrilzwam, Dennenmoorder -lugubere naam!- zijn hier en daar wel te vinden. 
Enkele foto's hieronder bijgevoegd:

 

Oranje Aderzwam
 

Gele Trilzwam
 

Dennenmoorder
 

Mossen en Korstmossen:

Let ook op de vele soorten mossen en korstmossen. In deze periode zijn ze op hun mooist. Het op naam brengen van soorten is lastig. Bij een eigen onderzoek (met goede literatuur en microscoop) gaat het wel wat beter. 

 

Gewoon Schriftmos
 

Dit is slechts een greep uit de vele waarnemingen van vogels in onze contreien. Iedereen bedankt voor de meldingen en foto's.

Tip: De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl.
Kies optie links en dan waarnemingen in Bakkeveen.
Verder kunt u een kijkje nemen op
www.natuurverenigingen-opsterland.nl.
Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging. Meldingen graag weer bij Koert Scholten:
Liefst online op: . Tel nr. 0516 - 542017

De foto's bij dit artikel zijn aangeleverd door Koert Scholten.

 
Koert Scholten / december 2022

« terug naar overzicht artikelen