Artikelen

23-01

Natoer Nijs over januari

Met de winter, sneeuw en ijs, wil het niet vlotten. De natuur reageert hierop met meerdere, soms al voorjaarsachtige kenmerken. Kijk eens naar een uitlopende Vlier, Kamperfoelie en de trossen op Hazelaar. Ook eenden baltsen al weer en verderop zowaar twee baltsende Futen. In de bossen al flink wat activiteit. Vooral diverse mezen, Boomklever, Spechten en achter de Slotplaats ook Holenduif zingen, baltsen en ratelen.
Onomkeerbaar: Het voorjaar komt er aan.
Zoals vaker nog even niet te optimistisch: We hebben al eens een Elfstedentocht gehad in februari ... (lang geleden). Let bij uw wandelingen eens op al die mossen en korstmossen en daarnaast ook op houtzwammen. Die wandeling gaat dan niet in een flink tempo. Soms sta je een kwartier bij een enorme beuk of eik.
Straks iets meer over de mossen en korstmossen.  

 

Waarnemingen:

Vogels:

De Grote Gele kwikstaart, een aantal jaren toch een behoorlijk zeldzame verschijning, vooral in de winterperiode en op trek in voor- en najaar, komt er op met diverse meldingen in januari. De soort verschijnt vaan bij water (vijvers, ook in de tuin), waterloopjes, sloten e.d.
De volgende meldingen kwam bij mij terecht:
Oene Roelsma, 1 januari: 2 bij de waterloop naar Koningsdiep achter de Freulevijver;
1 bij de vijver van Tiny en Jacob (Singels);
6 januari eentje overvliegend Kleasterkamp (KS).

 

Grote Gele Kwikstaart foto: Koert Scholten
 

IJsvogels: werden gehoord en gezien: langs de vaart richting Frieschepalen (mw. Hoekstra).
Eentje wegvliegend bij de waterloop (zie Ggkwik) (KS).
Blijf er op letten, ze zijn er wel, maar ook bij je nadering snel vertrokken.

 

IJsvogel foto: Koert Scholten
 

Zeearend: 13 januari over de Bakkeveensterduinen (2 vogelaars). 16 januari een adulte vogel over de Duurswouderheide (KS).

Bosuil: Roepende vogels worden weinig (of niet meer) gehoord op de meeste bekende plekken.
Er lijken wel zwervende vogels op te duiken (Oude bosch, Merskenheide, Wijnjeterper Schar).
Langs het fietspad Slotsingel zijn open emmers geplaatst voor de ingang van de kasten om het marters moeilijk te maken. We zijn benieuwd naar het effect. 

 

Bosuil foto: Koert Scholten
 

Spechten: Eigenlijk alle soorten wel, maar: De Middelste Bonte Specht wordt niet meer gezien bij de Slotplaats.
Wel zag ik een melding achter de Stripe ... Graag meldingen van deze soort.

Verder ook al weer zang van Grote Lijster, Zanglijster (zacht, maar duidelijk), Roodborst, Heggenmus en mezen. Ook een zingende Appelvink pal achter de Slotplaats.

Planten:

De inmiddels bekende Gaspeldoorns in de duinen staan weer in bloei. Het fleurt het landschap prachtig op.

Veel planten komen alweer in bloei vanwege het relatief zachte wintertje. O.a. Kleine veldkers, Vroegeling, Herderstasje, Klein Kruiskruid, Paarse Dovenetel, een enkele Paardenbloem. Daarnaast al veel bladontplooiing van veel soorten, zoals Speenkruid, Klavers, Dovenetels en Hondsdraf.  

 

Paddenstoelen:

Tijdens onderzoek naar Korstmossen voorin de Slotplaats, kwam ik de Slakkenkloofjeszwam tegen op een dikke beuk. Een vrij zeldzame soort. In eerst instantie dacht ik met een korstmossoort te maken te hebben ... o zie je maar weer.

 

Slakkenkloofjeszwam foto: Koert Scholten
 

Nog zo-n soort die ook op dikke beuken is te vinden is het Beukenkorrelkopje.
Let op minuscule bolletje op een kort steeltje op de dikke stam van een beuk.
Maar goed: erg leuk en beter te vinden is bijv. Grote Sponszwam (enkele vindplekken in de Slotplaats), Eikhaas, Reuzenzwam, diverse soorten Trilzwammen, waar de Gele nu erg opvalt.

 

Grote Sponszwam foto: Koert Scholten
 

Ook de Oranje Oesterzwam was prachtig om te zien.
Ze schijnen eetbaar te zijn, vandaar geen verdere vindplek!

 

Oranje Oesterzwam foto: Koert Scholten
 

Mossen en Korstmossen:

In deze periode zijn ook de Mossen en Korstmossen op zijn mooist. Het op naam brengen van soorten is soms lastig.
Ik ben een aantal eiken en beuken langs gegaan voorin de Slotplaats op zoek naar meldingen van andere mossendeskundigen. Te vinden was er wel wat, maar de gemelde echte zeldzaamheden is tot nu toe net gelukt.
Er blijken in onze omgeving enkele zeer zeldzame soorten voor te komen. In enkele gevallen zelfs alleen in de Slotplaats ...
Namen: vooruit: Kort Schorssteeltje, Klein Schorssteeltje, Lichtend Schorssteeltje, Beukenknikker, Kleine Runenkorst.
Deze korstmossen zijn alle te vinden op Dikke eiken en beuken. Zoals aangegeven, lastig.
Het Gewoon Schriftmos moet echter wel lukken (foto bijgevoegd). Zie de zwarte schrifttekentjes in het korstmos.

 

Gewoon Schriftmos foto: Koert Scholten
 

Dit is slechts een greep uit de vele waarnemingen van vogels in onze contreien. Iedereen bedankt voor de meldingen en foto-s.

Tip:
De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl.
Kies optie links en dan waarnemingen in Bakkeveen.
Verder kunt u een kijkje nemen op:
www.natuurverenigingen-opsterland.nl.
Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging.

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst online op: . Tel nr. 542017.

 
Koert Scholten / januari 2023

« terug naar overzicht artikelen