Artikelen

23-02

Natoer Nijs over februari

Het voorjaar kondigt zich al aardig aan. Laten we toch maar even afwachten, want er zijn berichten over een koudegolf in maart. Dat zou dan een behoorlijke rem op de ontwikkeling van het voorjaar betekenen.

Verder nog het bericht dat de Vogelgriep opnieuw om zich heen slaat. Nu lijkt de Kokmeeuw aan de beurt. Verder lijkt het dat soorten als Groenling en Ringmus enorm zijn verminderd (bron:SOVON). De eerste als gevolg van een parasitaire ziekte: het Geel. De Ringmus is in onderzoek.
Inderdaad kom ik beide soorten niet meer tegen op het gestrooide voer in de tuin. Wel trof ik op enkele plekken in het buitengebied nog Ringmussen aan. Hierbij dan ook graag meldingen van beide soorten.
Verder leuker nieuws: Veel voorjaarsplanten bloeien al weer. Een bezoekje aan een stinzentuin kan nu wel. Verder zijn er alweer meldingen van nesten van o.a. Turkse Tortel, Meerkoet en een enkele eend. Veel vogels zijn alweer aan het baltsen en zingen, o.a. Heggenmus, Roodborst, Kool- en Pimpelmees, Hout- en Holenduif, Boomklever en de spechten. De zang van de Zanglijster en ook de Grote Lijster werd halverwege deze maand gehoord op meerdere plekken.

Waarnemingen:

Vogels:

Zeearend: Een onvolwassen vogel vloog op 19 februari over ons dorp. De vogel vloog wat cirkelend in NW richting.

Bosuil: Martin Manson meldt een roepende vogel bij de Biskopsreed. Een plek waar hij ook vorig jaar broedde. De Bosuil van de Stoukamp wordt eveneens weer gemeld. Ook op Allardsoog wordt een roepende vogel gehoord.

Rode Wouw: Deze soort werd op 18 februari gezien boven de Duinen door Siep Luinenburg.

Ooievaar: Twee vogels werden aangetroffen bij het paalnest op de Mjumer. Ook werd een Ooievaar weer gezien bij de Slotplaats.

Kruisbekken: (eenlingen) werden gezien en gehoord op en bij de Duurswouderheide. De soort is deze winter erg schaars. Ook kan een mogelijke Grote Kruisbek niet worden uitgesloten.

Houtsnip: Meerdere meldingen uit de bossen in onze omgeving. Let op die bruine vogel die met veel lawaai opvliegt vlak bij waar je loopt of staat. De vogel is bijna zo groot als een duif.

 

Houtsnip
 

Middelste Bonte Specht: Direkt nadat ik het vorige verslag had ingediend, zowaar een vogel roepend en ratelend langs het fietspad Slotsingel tov de Slotplaats. Daarna is het weer stil.

Boomleeuwerik: Een zingende vogel was eind februari weer aanwezig op de Heide van Allardsoog. Deze soort is er ook vroeg bij. Op deze locatie zaten vorig jaar zeker zes zingende vogels. Er wordt weer ge-inventariseerd. 

 

Boomleeuwerik foto: Koert Scholten
 

Pontische Meeuw: Een adulte Pontische Meeuw werd gezien bij Wijnjewoude door twee verschillende waarnemers.
Het loont de moeite om meeuwen af te checken. Het liefst laten veel waarnemers een meeuw voor wat het is, maar met wat kennis is soms een leuke soort aan te treffen.
De Pontische meeuw heeft de grootte van een Zilvermeeuw, maar is wat langgerekter (wat smallere vleugels in de vlucht). Staat hoger op de poten, die wat vaalgeel zijn. De kop is kleiner en vooral platter en de snavel langer en dunner. Let ook op het oog. Deze is zwartachtig. Succes...

 

Pontische Meeuw foto: Koert Scholten
 

Dagvlinders:

Tijdens een ronde in het Oude Bosch trof ik op 14 februari zowel de Citroenvlinder als de Dagpauwoog. Ook op de Duurswouderheide werden beide soorten al gezien. 

 

Citroenvlinder foto: Koert Scholten
 

Dagpauwoog foto: Koert Scholten
 

Planten:

Alweer veel meldingen van (bloeiende) planten. Voor een overzicht: zie de site. KLIK HIER

Paddenstoelen:

Het Gewoon IJsvingertje werd gemeld uit de Slotplaats door enkele waarnemers. Groeit op dood hout en komt alleen voor na een vorstige periode. Zodra het dooit, verdwijnt de soort. Het is dus even treffen. Meer soorten, zie de site. KLIK HIER

 

Gewoon ijsvingertje foto: Koert Scholten
 

Insecten:

Let in verband met het zachte en voorjaarsachtige weer ook op teken. Ze zijn er al weer.

Dit is slechts een greep uit de vele waarnemingen van vogels in onze contreien. Iedereen bedankt voor de meldingen en foto.s

Tip:
De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl.
Kies optie links en dan waarnemingen in Bakkeveen.

Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl.
Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging.

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst online op: kokoscho@xs4all.nl.  Tel.nr. 542017.

 
Koert Scholten / februari 2023

« terug naar overzicht artikelen