Artikelen

23-03

Natoer Nijs over maart

Toch een kort wintertje. De volgende dagen weer fors hogere temperaturen. Dat was maart dit jaar. Effect op de natuur had dat nauwelijks. Natuurlijk remt de ontwikkeling van planten enz. wat af, maar de voorjaarsgeluiden nemen stevig toe. De eerste dagvinders, planten die de grond uitschieten, vogels die al nestelen ...
Ja lezer, u ziet het wel: de natuur in om van dat alles te genieten. Er zijn weer leuke waarnemingen doorgegeven.

Waarnemingen:

Vogels:

Zeearend: Deze grote roofvogel werd door Katja de Bruin gezien, rustend, achter de Stripe op 2 maart. Ze meldt erg te hebben genoten van het zien van deze Zeearend. Ik heb haar hierna een overzicht gestuurd van de mij bekende meldingen van deze vogel in onze directe omgeving. Deze wil ik de lezers niet onthouden. De Zeearend is de laatste jaren behoorlijk toegenomen in ons land en broedt inmiddels op meerdere locaties.

Mijn eerste ooit was op 31 december 1981 (16:00 uur) in een boom langs het Koningsdiep vanaf Slotplaats (je kunt je mijn oudejaarsavond dan wel voorstellen!).

Hierna: 29-12 91 over de Duurswouderheide

21 april 1999: overvliegend Bakkeveen richting ZW

7 maart 2009: overvliegend Duurswouderheide NO

18 april 2015: overvliegend Bakkeveen ri: W

10 maart 2017: overvliegend Twee!! Bakkeveen ri. Noord

11 februari 2019: overvliegend Bakkeveen, ri. Noord

9 oktober 2021: overvliegend Twee! Laag over de Slotplaats ri. ZW

13 februari 2022: overvliegend Laag over de Stripe ri. Zuid

4 oktober 2022: overvliegend Wijnjeterper Schar ri. Zuid

16 januari 2023: overvliegend Duurswouderheide ri. Noord

19 februari 2023: overvliegend Bakkeveen, ri. NW.

 

Zeearend foto/ Koert Scholten
 

Middelste Bonte Specht: tijdens een broedvogeltelling zag ik een vrouwtje opvliegen van het bospad op de heide van Allardsoog. Het schuchtere gedrag doet denken een een mogelijk (toekomstig) broedgeval.

Boomleeuwerik: Ook tijdens deze telling liefst zeven zingende vogel op deze locatie.

Appelvink: Meerdere meldingen, waarvoor dank. Vooral de Slotplaats lijkt in trek. Tijdens een broedvogelonderzoek telden we meerdere zingende vogels en een groepje van acht vogels net achter de Slotplaats. 

 

Appelvink / foto: Koert Scholten
 

Groenling: Op mijn verzoek op meldingen werd gereageerd door Angelique Brouwer. Enkele vogels in haar tuin gezien. Ook Martin Manson meldt meerdere vogels (ook zingend) langs de Biskopsreed. Tenslotte een zingende vogel langs de Boskleane.

 

Groenling foto: Koert Scholten
 

Over de resultaten van het Broedvogelonderzoek (Slotplaats, waar dit jaar weer tellingen worden gedaan) en Allardsoog (jaarlijkse tellingen), zal ik aan het eind van het seizoen wat vertellen.

Deze maand komen weer veel zomergasten terug. Te denken valt aan: Koekoek, Fitis, Gekraagde Roodstaart, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Braamsluiper, Zwartkop, Bonte Vliegenvanger, Fluiter, Grasmus, Tuinfluiter. Let er eens op en vergelijk eens met eerdere eerste meldingen. Veel soorten keren steeds vroeger terug.

Dagvlinders: Een mooie waarneming met foto van een Grote Vos ontving ik van Martin Manson. Deze zuidelijke dagvlinder komt steeds meer voor in ons land. De grote Vos valt op door zijn (inderdaad) forser voorkomen dan broertje Kleine Vos. Opvallend zijn ook de vier stippen op de ondervleugel. Kijk eens naar deze vlinders, ze worden nogal eens over het hoofd gezien. 

 

Grote Vos foto: Koert Scholten
 

Nachtvlinders: Al weer veel meldingen via Martin Manson. In zijn tuin trof hij op laken en Led-emmer diverse soorten aan met opvallende namen zoals: Perentak, Gewone zakdrager, Wachtervlinder, Nunvlinder, Windevedermot (foto) en vele anderen.

 

Windeverdermot foto: Koert Scholten
 

Overige insecten: Via Emir Dzjinic kreeg ik de melding van een wel erg vroege Meikever die hij vond in zijn tuin. De eersten worden doorgaans pas in april/mei gezien.

 

Meikever foto: Koert Scholten
 

Planten: Stinzenplanten zijn weer in bloei. Op meerdere 'stinzen' in onze provincie kunt u genieten van deze bloemenpracht. Informatie is gemakkelijk te vinden via internet.

Dit is slechts een greep uit de vele waarnemingen van vogels in onze contreien. Iedereen bedankt voor de meldingen en foto's.


Tip:

De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl. Kies optie 'links' en dan waarnemingen in Bakkeveen.

Verder kunt u een kijkje nemen op:
www.natuurverenigingen-opsterland.nl.
Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging.

Meldingen graag weer bij Koert Scholten:
Liefst online op: . Tel nr. 542017.

 
Koert Scholten / maart 2023

« terug naar overzicht artikelen