Artikelen

23-04

Natoer Nijs over april


Bostulp foto: Koert Scholten

April doet wat het wil. Dat was wel weer duidelijk. De Noordoosten wind zorgde voor een behoorlijke stagnatie in de vogeltrek en de terugkeer van onze zomergasten. Er zijn weliswaar meldingen, maar eigenlijk mondjesmaat. Dat het eraan komt is wel duidelijk. Een roepende Koekoek, een Huiszwaluw, Bonte Vliegenvanger, Gekraagde Roodstaart kwamen al voorbij. Ook al wat vlindermeldingen, zoals de uitgesproken voorjaarssoort Oranjetipje. De planten komen al aardig in bloei.
Ik zag de foto.s van de Vrouwen van Nu van hun uitstapje naar Martenastate te Koarnjum. Zelf was ik er twee dagen eerder en werkelijk een bloemenpracht daar. Enkele soorten worden bijgevoegd op foto.

We proberen ook nachtvlinders in kaart te brengen. Vooral Martin en Helga Manson timmeren flink aan de weg.
Toch weer leuk nieuws over broedende Bosuilen. Martin meldt twee bezette kasten. Het nest langs de Alde Drintse Wei lijkt verstoord of verlaten. Redenen kunnen zijn rovers, muizenstand, een van de ouders dood e.a.
De recente (wilde) bijentelling werd met een week verlengd i.v.m. het koude weer. Enkele waarnemers zagen diverse soorten in onze omgeving.

 

Gele Anemoon / Stinzenplant / foto: Koert Scholten
 

Koekoek foto: Koert Scholten

Waarnemingen:

Vogels:

Boomleeuwerik: Tijdens een broedvogeltelling op Allardsoog liefst zeven zingende vogels op de heide.

Appelvink: Meerdere meldingen, waarvoor dank. Barry van der Meulen liet mij een dode, tegen het raam gevlogen vogel zien. Enkele dagen later zag hij toch weer een levende vogel in zijn tuin.

Inmiddels zijn er al meerdere Bonte Vliegenvangers, Gekraagde Roodstaarten, Huiszwaluw, Braamsluiper en Fluiter (1) gemeld. De Koekoek werd gehoord tijdens de eerste avondwandeling te Allardsoog op 25 april.
Ook op de wandeling: enkele zingende Boomleeuweriken, een Boompieper, Een Bonte Vliegenvanger, Dodaars, meerdere Geelgorzen, een Groene Specht en enkele Roodborsttapuiten. Dirry Rietveld meldt een Huiszwaluw boven het dorp op 17 april. Een Gierzwaluw was er vroeg bij op 19 april (ging wel richting zuid).

Op 23 april vloog (laag) een mannetje Smelleken langs de noordwest kant van het dorp in Noordelijke richting. Dit roofvogeltje trekt momenteel naar de broedplaatsen in noordelijk/oostelijk Europa. Meestal worden ze langs de kust gezien.

Drie Kraanvogels en later een Zwarte Wouw werden overvliegend gezien bij Wijnjewoude op 21 april.

Let de komende tijd op doortrekkende steltlopers als Regenwulp, Groenpootruiter, Bosruiter en Witgatje. Ook de eerste Visdiefjes zijn te verwachten. De Gierzwaluw zal binnenkort wel verschijnen. Ook de Wielewaal, Spotvogel, Wespendief kunnen in de loop van mei weer worden waargenomen. 

 

Dagvlinders:
Weer meldingen van Oranjetipje, Bont Zandoogje en Gehakkelde Aurelia. Ook het Boomblauwtje werd gezien.

 

Oranjetipje foto: Koert Scholten
 

Bont Zandoogje foto Koert Scholten
 

Libellen:
De eerste (voorjaars) libellen zijn gezien. Het betreft dan vaak de Vuurjuffer. Andere soorten juffers als Noordse- en Bruine Winterjuffer werden gemeld uit onze omgeving. Vrij snel zullen ook Noordse Witsnuitlibel, Smaragdlibel en Glassnijder gaan vliegen.

 

Vuurjuffer foto; Koert Scholten
 

Nachtvlinders:
Martin Manson trof in zijn tuin al weer meerdere soorten aan. De koude nachten leveren echter vrijwel niets op. Zodra het warmer wordt zullen er meer soorten verschijnen.
In de LED-emmer werden o.a. Kleine-, Tweestreep- en Populierenvoorjaarsuil, Nunvlinder en enkele soorten Dwergspanners aangetroffen.
Martin meldt nog een Nachtpauwoog.

 

Tweestreepvoorjaarsuil foto; Koert Scholten
 

Nunvlinder foto; Koert Scholten
 

Nachtpauwoog foto: Koert Scholten
 

Zoogdieren:
Doodgereden Dassen en Ree-en werden gemeld langs de Duerswaldmer Wei en de Nije Drintse Wei. Helaas.
Vooral in de nachtelijke uren en vroege ochtend is het raak.
Er wordt te snel gereden op deze wegen, zodat uitwijken of even stoppen niet lukt. Tja, en soms verschijnen ze opeens, hoor je dan!

Overige insecten:
De jaarlijkse bijentelling leverde toch aardig wat soorten op. Er zijn enkele kenners die in onze omgeving een aantal soorten op foto hebben vastgelegd. Zodra het wat warmer wordt zullen er meerdere vliegen, muggen, kevers, wantsen en vlinders worden gezien. Leg ze eens vast op foto.

 

Blauwe Anemoon stinzenplant foto: Koert Scholten

Planten:
Stinzenplanten zijn weer in bloei. Op meerdere stinzen in onze provincie kunt u genieten van deze bloemenpracht (zie in de inleiding).
Tijdens de avondwandeling op Allardsoog (25 april) werden o.a. bloeiende Look-zonder-look, Bonte Gele Dovenetel (een exoot), Daslook, Lelietje-van dalen (bijna bloeiend), gezien.

 

Bonte Gele Dovenetel foto; Koert Scholten
 

Dit is slechts een greep uit de vele waarnemingen in onze contreien. Iedereen bedankt voor de meldingen en foto.s


Tip:

De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl.
Kies optie links en dan waarnemingen in Bakkeveen.
Verder kunt u een kijkje nemen op
www.natuurverenigingen-opsterland.nl.
Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging.

Meldingen graag weer bij Koert Scholten:
Liefst online op: kokoscho@xs4all.nl.
Tel nr. 542017.

 
Koert Scholten / april 2023

« terug naar overzicht artikelen