Artikelen

23-05

Natoer Nijs Mei 2023

Eindelijk weer een paar dagen het lentegevoel. De winden uit noordelijke richtingen hielden de vogeltrek aardig op. Er stromen, zodra de omstandigheden gunstiger worden, nog steeds veel zwaluwen en andere trekvogels binnen.
Opvallend zijn bijv. Bijeneters en Hoppen. Toch goed herkenbaar. Kijk er eens naar uit. Er moet toch ook eens eentje in onze omgeving opduiken.
Het gaat niet goed met de steltlopers in onze omgeving. Een Scholekster doet zijn best, evenals die paar Kieviten. Verder is er weinig van te zien. Ook niet op trek. Met name viel mij het kleine aantal Regenwulpen op, welke in het voorjaar hier overtrokken.

Inmiddels zijn er veel meldingen van libellen, zweefvliegen en nachtvinders. Van enkele soorten zal ik een foto bijvoegen.

De wandelexcursies leverden wisselende resultaten op.
Leuk was een Das, welke mooi was te zien bij het Wijnjeterper Schar. Het Fochteloerveen leverde vooral aan het eind van de tocht enkele mooie soorten op: Slechtvalk, Slangenarend, Geoorde Fuut, Wilde zwaan (in mei!!) zes Kraanvogels en ook de zeldzame Gelobde Maanvaren.

Waarnemingen:

Vogels:

Appelvink: Meerdere meldingen, waarvoor dank. Een prachtige serie foto.s stuurde Martin Boomsma. Ze kwamen dagelijks op de voederplank en ook nu ziet hij geregeld nog enkele in zijn tuin. Foto bijgevoegd.

 

Appelvinken man & vrouw foto: Martin Boomsma
 

De Bonte Vliegenvanger doet het in en bij ons dorp nog erg goed. Tijdens een korte telling totaal 15 zangterritoria geteld. De Huiszwaluw en de Gierzwaluw lijken verder achteruit te gaan in ons dorp. Slechts enkele zien we regelmatig boven het dorp. De Groenling lijkt de dip weer redelijk te boven. Verschillende zingende vogels in ons dorp.

Een paartje Dodaars zit nog steeds bij het plasje aan de oostkant van de Zwarte Singel. Hierbij roep ik de hondenbezitters op om in het broedseizoen niet met de hond te gaan badderen bij dat plasje en ook niet achterlangs te gaan lopen. Dit geeft enorme verstoring voor o.a. de broedende Dodaars en enkele andere watervogels, planten, reptielen enz.
Als ik zie dat een aantal mensen met loslopende honden door dat plasje dendert, dan springen de tranen mij in de ogen. Hier ligt naar mijn mening ook een taak voor Natuurmonumenten. Deze zijn inmiddels op de hoogte van het probleem.

Een Wielewaal werd half mei door S. Luinenberg op de Duurswouder Heide gehoord (zie foto). 

 

Wielewaal foto: Piet Zijlstra
 

Een roepende Kwartel is aanwezig langs de Foarwurkerwei, zowel aan de zuid- als aan de noordkant is hij gehoord.

Verder meldingen van o.a. Boomvalk, Wespendief, Houtsnip bij Slotplaats en Duurswouderheide.

Een Visdiefje vist af en toe boven de vaart. Hij doet het beter dan de aanwezige vissers...

Martin Manson meldt 6 overvliegende Kraanvogels over de Duurswouderheide op 11 mei.

Vier Morinelplevieren werden op 24 mei aangetroffen langs de Nije Drentse Wei door Gerrit Tuinstra. Met dank. Meteen gegaan en mooi gezien. Later ook met Jan Noordman gezien. Dit betreft een zeldzame doortrekker en broedvogel van de toendragebieden. De soort trekt in het voor- en najaar in een zeer klein aantal door in ons land. Ze worden vaak aangetroffen op braakliggende akkers en dan nog meest langs de kust. Dit betreft dus een knappe vondst zo op een nietszeggende akker in het binnenland. 

 

Morinelplevier foto: via Henk Jansen
 

De voorjaarstrek loopt bijna ten einde. De tellingen in Slotplaats en Allardsoog vorderen gestaag. In het najaar volgt een korte samenvatting daar van.

Dagvlinders: Alarmerend bericht over de witjes. Er zijn beduidend minder gezien dan vorig jaar. Ook het Oranjetipje lijkt afgenomen. Effecten van de droge hete zomer?

Libellen: Meerdere soorten te zien op vooral warmere dagen. Een goede plek is de Freulevijver of een van de slenken in de Slotplaats. Blijf dan wel op de paden!
De Gevlekte Witsnuitlibel wordt wat meer gezien (foto). Kijk vooral naar het fel geel oplichtende gele vlekje op de bovenzijde. Dit geldt dan alleen voor een uitgekleurd exemplaar. Verder o.a. Smaragdlibel, Variabele- en Azuurwaterjuffer, Vuurjuffer, Viervlek, Vroege Glazenmaker om maar enkele soorten te noemen. 

 

Gevlekte Witsnuitlibel foto: Koert Scholten
 

Nachtvlinders: Een melding van Jan Mulder betreft een Hagedoornvlinder. Deze mooie nachtvlinder trof hij aan bij tuinwerkzaamheden (zie foto). Verder komen prachtige namen voorbij als: Lieveling, Oosterse Schone, Haarbos, Hageheld, Wapendrager, Zakdrager enz.

 

Hagedoornvlinder foto: Koert Scholten
 

Een korte wandeling langs de Slotsingel leverde op 23 mei liefst dertig Geelbandlangsprietmotten op. Deze microvlinder valt op door o.a. de enorm lange sprieten en de gele band op de bovenzijde.

 

Geelbandsprietmot foto: Koert Scholten
 

Dit is slechts een greep uit de vele waarnemingen in onze contreien. Iedereen bedankt voor de meldingen en foto.s.


Tip:

De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl Kies optie links en dan waarnemingen in Bakkeveen.
Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl
Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging.

Meldingen graag weer bij Koert Scholten:

Liefst online op: Tel. 542017

 
Koert Scholten / mei 2023

« terug naar overzicht artikelen