Artikelen

23-09

Natoer Nijs september 2023

De herfst heeft inmiddels zijn intrede gedaan. De laatste vlinders fladderen nog rond in het nazomerzonnetje. In de koudere ochtenden zijn de insecten nauwelijks in staat om te vliegen. Wel vliegen er veel zwaluwen over richting zuid. De vogeltrek is al aardig op gang. De eerste Koperwieken en Kramsvogels (eenlingen) zijn gemeld. Zodra het wat nattig is zijn er opeens weer veel paddenstoelen. Het is (gelukkig) onomkeerbaar. De herfst doet zijn intrede.

Waarnemingen:

Vogels:

Kruisbekken zijn nog aanwezig in de Duinen en het Oude Bosch. De aantallen liggen wel lager als een aantal weken eerder. Waarschijnlijk zijn ze toch verder getrokken.

Een flinke groep Sijsjes (plm 50) vloog op 26 september rond omgeving Pupedobbe. Dit mooie vogeltje geeft wat leven in de (straks) winterse bossen, want ze blijven overwinteren. 

 

Sijsje foto: Koert Scholten
 

IJsvogels worden op meerdere plekken gezien, o.a. bij de vaart omgeving Foarwurk, het Koningsdiep, het Wijnjeterper Schar en Wijnjewoude (Kattepoel aan de Loksleane).

Martin Manson meldde op 1 september al een overvliegende Koperwiek op de Duurswouder Heide. Dit is behoorlijk vroeg. 

 

Koperwiek foto: Koert Scholten
 

Een Groenpootruiter en een Witgatje waren op 11 september aanwezig op de Duurswouder heide. Beide pleisterende steltlopers.

Let de komende weken eens op doortrekkende lijsters en vinken. Weldra zullen er meerdere Zanglijsters, Koperwieken, Kramsvogels, Vinken en piepers doortrekken. De ganzen keren weer terug.

Zoogdieren:

Zes soorten vleermuizen werden in de omgeving van de Slotplaats begin september vastgesteld middels een BAT detector. Het betreft: Gewone en Ruige Dwergvleermuis, Gewone Grootoorvleermuis, Rosse Vleermuis en Laatvlieger.
Op 1 september werd ook de Watervleermuis nog vastgesteld.

Dagvlinders:
Gelukkig wat meer vlinders deze nazomer. De Kleine Vuurvlinder werd vooral veel gemeld

 

Kleine Vuurvlinder foto: Koert Scholten
 


Libellen:
De vliegtijd zit er bijna op. De laatste libellen zijn vooral Paardenbijters, Pantserjuffers en Heidelibellen. Ook worden winterjuffers gemeld. Deze juffers overwinteren in het imago-kleed (als normale juffer).

Nachtvlinders
In de LED emmers veel Buxusmotten!
Veel Buxushagen hebben te lijden van de rupsenvraat. Overigens een mooie vlinder om te zien. Er bestaat ook een donkere variant.

 

Buxusmot foto: Koert Scholten
 

Paddenstoelen:
In onze omgeving werden weer veel soorten gezien en gefotografeerd.
In het Oude Bosch werd de Kamfergordijnzwam vastgesteld en door deskundigen goedgekeurd. Tiny Groustra was de trotse ontdekker.

 

Kamfergordijnzwam foto: Koert Scholten
 

Ook werd de Kostgangerboleet gezien in de Slotplaats (een soort die parasiteert op de Gele Aardappelbovist). Zie verder op onze site.

 

Kostgangerboleet foto: Koert Scholten
 

Dit is slechts een greep uit de vele waarnemingen van vogels in onze contreien. Iedereen bedankt voor de meldingen en foto.s


Tip:
De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl.
Kies optie links en dan waarnemingen in Bakkeveen.

Verder kunt u een kijkje nemen op
www.natuurverenigingen-opsterland.nl.

Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging.
Meldingen graag weer bij Koert Scholten:
Liefst online op: / Tel. 0516 - 542017.

 
Koert Scholten / september 2023

« terug naar overzicht artikelen