Artikelen

23-10

Donkere dagen, afgewisseld met een mooie zonnige dag. De wind in zuidelijke richting, betekent nog geen winter. We genieten van het herfstweertje. Er is weer veel regen gevallen. Dat is goed voor de paddenstoelen. Momenteel zijn er erg veel te vinden. De Slotplaats is een mooie plek, maar vergeet ook de duinen, het Oude Bosch en de Duurswouderheide niet. Hieronder een impressie van de vondsten.

De laatste vlinders en libellen vliegen nog, maar zullen weldra stoppen.
Nog diverse bloeiende planten. In december is er vanuit Floron (de landelijke plantenclub) een landelijk onderzoek om bloeiende planten te tellen.

Vogels zijn volop op trek. Op gunstige dagen veel trek van ganzen, vooral Kol- en Toendrarietgans; verder Koperwiek, Kramsvogel, Vink, Keep, Veldleeuwerik en Graspieper. Soms een zeldzaamheid, zoals Hop, Pestvogel, Bokje en roofvogels.

Waarnemingen:

Vogels:

Een Hop werd gemeld bij Allardsoog. De melding werd stilgehouden om veel drukte te voorkomen. Onderzoek van ondergetekende en nog enkele mensen werd de volgende dagen niet meer beloond. De prachtige vogel wordt hier zelden gezien, maar lijkt zijn gebied naar het noorden wat uit te breiden. 

 

Hop foto: Koert Scholten
 

Een roepende IJsgors vloog op 8 oktober over het dorp. De roep moet je kennen, maar eenmaal opgeslagen zou je hem toch kunnen herkennen. Deze soort is echter meer kustvogel en op de trek kun je hem vooral vinden op kwelders en zeekust.

Verder toch vrij rustig dit najaar. Een weekje Texel (9 tot 13 okt) leverde daarentegen veel leuke soorten op. Toch maar even noemen dan? Over zee: Grauwe Pijlstormvogel, Noordse Pijlstormvogel, Kleine Jager, Vorkstaartmeeuw, Drieteenmeeuw, Alk, Zeekoet, Parelduiker, Roodkeelduiker, Jan-van-Gent. Verder enkele Koereigers, Dwerggors, Bladkoning. We zagen totaal 121 soorten in vier dagen tijd…

Nog geen Pestvogels in het dorp, voorzover mij bekend. Let er eens op. Check dan vooral besdragende heesters, zoals Vuurdoorn, Gelderse Roos, Lijsterbes, Meidoorn, Liguster etc.

Paddenstoelen:

Door het natte weer verschijnen veel paddenstoelen. Natuurlijk is oktober de beste maand en kun je allerlei soorten vinden. Van miniscule mycena.s tot forse boleten. Een wandeling is dan ook aan te bevelen. Echter, van een stevige wandeling komt niet veel terecht als je paddenstoelen zoekt. Ze staan letterlijk overal.
Op de gazons in het dorp veel boleten, zoals Eekhoorntjesbrood, Rode boleet, Fluweelboleet (meerdere soorten), Kastanjeboleet, Heksenboleet en in de bossen bijv. Holsteelboleet

 

Rode Boleet foto: Koert Scholten
 

Gewone Heksenboleet foto: Koert Scholten
 

Holsteelboleet bovenzijde foto: Koert Scholten
 

Holsteelboleet onderzijde foto: Koert Scholten
 

Ook veel soorten Russula.s, als Braakrussula, Kamrussula, Berijpte Russula, Duivelsbroodrussula, Regenboogrussula, Zwartpurperen Russula, Papilrussula etc. en nog veel meer. Zie daarvoor de waarnemingen op onze website.

 

Zwartpurperen Russula foto: Koert Scholten
 

Wil je gaan zoeken? Neem dan een goede camera, een gids en een spiegeltje mee (de onderzijde is soms doorslaggevend voor determinatie). Ook de geur kan belangrijk zijn voor determinatie. Als het even kan: Laat ze staan, pluk ze niet, want er zijn erg zeldzame bij (bovendien zijn vele soorten giftig) en heeft een andere persoon er ook nog wat aan. Bij fotograferen is een foto van de hoed, de steel en de onderzijde erg belangrijk (en dan nog is het vaak niet mogelijk om de juiste naam er op te plakken). Blijf dan maar gewoon genieten!

Dit is slechts een greep uit de vele waarnemingen van vogels in onze contreien. Iedereen bedankt voor de meldingen en foto.s

Tip:
De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl.
Kies optie links en dan waarnemingen in Bakkeveen.
Verder kunt u een kijkje nemen op:
 www.natuurverenigingen-opsterland.nl.
Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging. Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst online op: . Tel nr. 542017.

 
Koert Scholten / oktober 2023

« terug naar overzicht artikelen