Artikelen

23-11

Natoer Nijs november 2023

Regen, regen, nat. Donkere dagen. Het nodigt niet uit voor een stevige wandeling.
Toch maar doen en altijd is er wat te zien. Een herfstbos is ook best mooi.
Tussen de gevallen bladeren duiken paddenstoelen op. De bladeren zelf zijn verkleurd. Als je af en toe eens de bladeren bekijkt zie je soms sporen (mijnen) van motten en vliegen.
Vrijwel elke soort heeft zo zijn eigen waardplant.  Op de Paardenkastanje zitten veel mijnen en vlekken van de Paardenkastanjemineermot. Deze zijn eenvoudig te vinden. Ook op eiken (Eikenvouwmot, Eikenvlekmot) en Beuk (Beukenvlekmot) zijn ze snel te vinden. Let er eens op.
Het valt ook op dat er soms bolletjes op het blad zitten.
Dit zijn dan gallen, gemaakt door galwespen. Snij je de gal doormidden, dan zie je de larve, die dan in het volgende jaar tevoorschijn komt als (gal)wesp. Een boeiende wereld.
Na de voorspelde nachtvorsten zullen de meeste paddenstoelen afsterven, maar er zijn ook soorten die dan juist verschijnen, zoals trilzwammen. Vooral de Gele Trilzwam is al van verre opvallend. 

 

Gele Trilzwam foto: Koert Scholten
 

Op vogelgebied weinig nieuws. De winterrust doet zijn intrede, maar let op: Zodra de winter echt gaat toeslaan, zie je grote groepen vogels (meeuwen, kieviten, eenden en ganzen) die warmere oorden opzoeken en spreken we van vorstrushes. Let dan ook op IJsvogel, Watersnip, Houtsnip en Bokje (een mini-snipje).

Op dit moment is het nog kletsnat en dat levert o.a. ganzen en zwanen op in gebieden die normaal droog zijn. De bossen kunnen altijd wel leuke waarnemingen opleveren, zoals groepen mezen, vinken en lijsters.
In zo.n groep kunnen regelmatig leuke soorten meevliegen, zoals Kepen (met Vinken vaak onder beuken op beukennootjes); Koperwieken en Kramsvogels vaak op weilanden en tussen mezen o.a. Goudhaantjes, Vuurgoudhaan, Staartmees, Matkop en Kuifmees.
Soms ook een Specht. Meestal een Grote Bonte, maar soms ook een Kleine Bonte of zelfs een Middelste Bonte Specht.
Op de voederplank ook maar eens kijken. Een Groenling, een Appelvink of een Ringmus (helaas zeldzaam geworden) kan dit ook opleveren. Over de Ringmus wil ik graag waarnemingen. Ik vraag mij af waar je de soort nog het beste kunt aantreffen. Ik vermoed de omgeving (veldbosjes en boerenerven). 

 

Ringmus foto: Koert Scholten
 

Waarnemingen:

Vogels:

Grote Barmsijzen beleven dit najaar een (kleine) invasie. Ook in het dorp zijn er aangetroffen. Let dan voor op foeragerende vogels in elzen en berken. De vogel heeft een rood kruintje en opvallend witte vleugelstrepen. Het roepje (een knetterend tjet, tjet, tjet) is kenmerkend. 

 

Grote Barmsijs foto: Koert Scholten
 

Nog steeds geen melding van Pestvogels in het dorp, voorzover mij bekend. Let er eens op. Check dan vooral besdragende heesters, zoals Vuurdoorn, Gelderse Roos, Lijsterbes, Meidoorn, Liguster etc.

Zoogdieren:

Een Otter werd dood gevonden langs de Foarwurkerwei op 4 november.

Verder diverse meldingen van de (Rode) Eekhoorn.

Nachtvlinders:

Vooral in de schemer en in de nacht zie je vlindertjes fladderen over de weg. Dit zijn vooral Kleine Wintervlinders die nu vrouwtjes zoeken die op de schors van eiken verblijven.

Paddenstoelen:

Nog steeds genieten van meerdere soorten. Opvallend is de Geschubde Bundelzwam en de dan weer nauwelijks opvallende Draadknotszwam. Soorten als de Paarse- en de Roodbruine Schijnridderzwam, de Nevelzwam is daarentegen best opvallend en staat vaak in kringen. Kijk verder maar even op onze site.

 

Geschubde Bundelzwam foto: Koert Scholten
 

Draadknotszwam foto: Koert Scholten
 

Nevelzwam foto: Koert Scholten
 

Mossen- en Korstmossen:

De Slotplaats herbergt diverse zeldzame soorten, zo is op de website te vinden. Kenners ontdekken soorten met prachtige namen, zoals: Turflucifer, Rode heidelucifer, Steriele Rookkorst, Kopjesbekermos, Kronkelsteeltje, Gewoon houtspeldje en vele anderen.
Het loont de moeite om je daarin wat (meer) te verdiepen.

 

Kopjesbekermos foto: Koert Scholten
 

Dit is slechts een greep uit de vele waarnemingen van vogels in onze contreien. Iedereen bedankt voor de meldingen en foto’s.

Tip:
De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl.
Kies optie links en dan waarnemingen in Bakkeveen.
Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl.
Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging. Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst online op: kokoscho@xs4all.nl. Tel nr. 0516 - 542017.

 
Koert Scholten / november 2023

« terug naar overzicht artikelen