Artikelen

23-12

Natoer Nijs December 2023

Waar ik vorige keer mee begon, kan ook nu gezegd worden, namelijk nat, regen en donkere dagen.
Toch daar tussendoor een wintertje. Stelde niet al te veel voor, maar zorgde toch voor veel reacties in de natuur.
Stevige trek zuidwaarts van ganzen, Kieviten, meeuwen, reigers en ook zangvogels. Ja, ze weten niet hoe het komt en kiezen voor het zekere.
Anderen blijven op goed geluk. Te denken valt dan aan Watersnip, Houtsnip, IJsvogel, maar ook nog veel Kieviten en ganzen die de gok nemen om hier te blijven.
Daarnaast enkele soorten die vooral de laatste jaren steeds meer overwinteren, zoals Roodborsttapuit, een enkele Tjiftjaf en Zwartkop.
Andere soorten kiezen voor een verblijf dichter bij de bewoonde wereld, zoals mezen. Ach ja, de Kool- en Pimpelmees zijn wel bekend, maar ook wel eens een Glanskop, een Kuifmees of een groepje Staartmezen.
Soms ook een Vuurgoudhaantje. Jammer van het beestje dat zich doodvloog tegen een ruit bij Jannie Tjassing.
Ook vinkachtigen, zoals Keep, Sijs, Kleine- en Grote Barmsijs. 

 

Vuurgoudhaantje
 

Verrassingen zijn altijd mogelijk, zoals in de L.C. werd vermeld: een Dwerggors (foto hieronder) op de voedertafel.
Deze lijkt op een Rietgors, maar is kleiner met een roodbruine kop, zwarte zijkruinstreep en witte oogring. Dit is een broedvogeltje in de taiga van Noordoost Europa, vooral in berkenbossen. Deze heeft dus al een flinke afstand afgelegd.
Af en toe zijn er meer zeldzaamheden gezien bij voertafels. Wat o.a. te denken van een luid roepende Humes Bladkoning in januari dit jaar langs de Slotleane.
Daarom neem niet te snel aan van: dat zal wel een mus of vinkje zijn.
Komt u er niet uit, stuur dan een berichtje of (het liefst) een foto van het onbekende exemplaar.

 

Dwerggors foto: Koert Scholten
 

Waarnemingen:

Vogels:

Nog steeds diverse meldingen van Grote Barmsijzen. Zoals ik vorige keer meldde is er deze periode een redelijk grote invasie van deze soort. Let op: er kunnen ook Kleine Barmsijzen tussen zitten.

De Grote heeft duidelijk witte vleugelstreepjes, terwijl deze bij de Kleine vuil geelbruin zijn gekleurd. De Kleine is overigens broedvogel in zeer klein aantal, voornamelijk in sparrenbossen op de eilanden. De Grote is geen broedvogel maar doortrekker en wintergast. Soms in groot aantal als zogenaamde invasiegast.

Ziet u een kwikstaart, let dan goed op of het niet een Grote Gele Kwikstaart is. Ook deze winter zijn er weer gezien in en bij ons dorp. Je kunt ze aantreffen bij waterloopjes, vijvers of plasjes. Opvallend bij het wegvliegend is de meer staccato (metalige) roep en de nog langere staart dan de Witte, die overigens ook nog steeds wel wordt aangetroffen.

 

Grote Gele Kwikstaart foto: Koert Scholten
 

Een mannetje Roodborsttapuit probeert de winter weer door te komen langs het fietspad naar het Foarwurk.

Hij zit meest onopvallend op een paaltje langs het fietspad.
Deze soort (misschien wel steeds dezelfde) heeft al drie winters hier doorgebracht.
Overigens trof ik tijdens tellingen in het Fochteloo-erveen liefst drie aan.
Tijdens deze telling een overvliegende Rode Wouw, wat nog erg laat is voor deze soort.

 

Rode Wouw foto: Koert Scholten
 

Paddenstoelen:

Na het wintertje zijn de meeste paddenstoelen vergaan. Hier en daar nog oude exemplaren van o.a. Nevelzwam, Knotszwammen en houtzwammen, die beter tegen ijs en sneeuw kunnen en soms dan pas verschijnen.
Erg opvallend is de Gele Trilzwam, die ook nu pas verschijnt.
Ook trof ik op 21 december de Gesteelde Lakzwam in het Oude Bosch. Een vrij zeldzame zwam die groeit op stronken van sparren. Let er eens op. Ook andere Trilzwammen zijn nu redelijk te vinden. 

 

Gesteelde Lakzwam foto: Koert Scholten
 

Dit is slechts een greep uit de vele waarnemingen van vogels in onze contreien. Iedereen bedankt voor de meldingen en foto-s.

Rest mij nog de lezers een goed en gezond 2024 te wensen.

Tip: De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl.
Kies optie links en dan waarnemingen in Bakkeveen.
Verder kunt u een kijkje nemen op:
www.natuurverenigingen-opsterland.nl.
Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging.

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst online op: . Telnr. 542017.

 
Koert Scholten / december 2023

« terug naar overzicht artikelen