Artikelen

24-01

Natoer Nijs Januari 2024

Eind Januari. Stille winterdagen, of toch niet helemaal? Voor de oplettende wandelaar is er toch weer wat beweging. Vogels zijn wat actiever. Proberen een liedje te fabriceren, weliswaar zacht, maar goed. Sommige zijn al flink actief, zoals Boomklever en Spechten. Dit zijn beide vroege broeders. Ook de Bosuil is dat en laat zich af en toe weer horen. Zelfs alweer een paartje baltsende Buizerds. Onomkeerbaar (gelukkig maar), het voorjaar hangt in de lucht.
De boventoon is bijvoorbeeld een groep mezen. Vaak bestaat zo’n groep uit meerdere soorten. Op de Duurswouderheide trof ik een flinke groep, bestaande uit Kool-, Pimpel-, Zwarte Mees, Kuifmees, Staartmees, Glanskop en Matkop.

Ook enkele Goudhaantjes en zelfs een Vuurgoudhaantje. Vaak zijn deze groepen vergezeld van Boomkruipers, Boomklever en Grote Bonte Specht. De mezen profiteren dan van het groffe hakwerk van de specht en vinden in de losgehakte schors nog wel insecten, spinnetjes en zo.

 

Vuurgoudhaantje foto: Koert Scholten
 

Waarnemingen:

Vogels:

Tijdens de recente koude periode in januari kwamen er van meerdere lezers meldingen van Barmsijzen en Putters in de tuin op zaden van planten. Prachtig zo voor het raam. Zo ook in mijn eigen tuin. Foto.s bijgaand. Echt genieten deze prachtige vinkachtigen. 

 

Grote Barmsijs foto: Koert Scholten
 

Putter foto: Koert Scholten
 

In de vorige uitgave vroeg ik te letten op de Grote Gele Kwikstaart. Nou dat is gelukt. Martin Boomsma kon hem fotograferen langs de waterlossing achter Ecofeen. Ik zag de melding voorbijkomen en ben ook even gaan kijken. Prachtig om deze soort te zien zo foeragerend langs de oever.

Verder zijn Groene Specht, Zwarte Specht en Grote Bonte Specht weer actief. Let ook op de Kleine Bonte en zelfs de Middelste Bonte Specht. (Af en toe een melding van deze soort).

Let ook op groepjes Sijzen, Barmsijzen en Putters. Vooral in berk of lariks zijn ze te vinden.

Paddenstoelen:

Schorszwammen zijn nu goed te vinden. Let vooral op (dode) takken en stronken. Er kunnen diverse soorten op groeien, zoals Waaiertje, Waaierkorstzwam, Roodporiehoutzwam, Doolhofzwam, Oesterzwam en Schelpzwam. Prachtig rood is de Vermiljoenhoutzwam en de Biefstukzwam. Zoek ze eens op.

 

Waaiertje foto: Koert Scholten
 

Vermiljoenhoutzwam foto: Koert Scholten
 

Planten:

Nog weinig, maar let op. Zodra de omstandigheden weer beter zijn zie je alweer bladontplooiing van bijv. Speenkruid, Herderstasje, Vroegeling, Klein kruiskruid enz. Vooral zonnige en warmere dagen zijn uiteraard gunstig voor deze ontwikkeling.

Dit is slechts een greep uit de vele waarnemingen van vogels, planten en zwammen in onze contreien. Iedereen bedankt voor de meldingen en foto.s

 

Vroegeling foto: Koert Scholten
 

Rest mij nog de lezers een goed en gezond 2024 te wensen.


Tip:
De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl. Kies optie links en dan waarnemingen in Bakkeveen. Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl. Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging. Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst online op: . Telnr.542017.

 
Koert Scholten / januari 2024

« terug naar overzicht artikelen