Artikelen

24-02


Grote Lijster foto Koert Scholten

Natoer Nijs Februari 2024

Eind februari. Winter? Waar dan? We verwachten nu geen strenge winterdagen meer. De natuur is al bijna drie weken vroeger. Waar gaat dat heen? Hieronder een kort overzicht van enkele opvallende natuurwaarnemingen.

De zang van de Grote Lijster is al enkele weken te horen. Ook de Merel is aan het zingen. Verder Heggenmus, mezen, Boomklever, spechten, Vinken en in de hele vroege ochtend ook Roodborst en Zanglijster. Huismussen zitten hier en daar al op de eieren. Vooral spechten laten zich horen.

 

Groene Specht foto: Koert Scholten

De Groene Specht is op meerdere plekken gehoord met zijn zgn. duivelslach. De Middelste Bonte Specht is inmiddels ook weer gehoord. Een opvallend drenzig weeehh...In onze omgeving zijn ook Kraanvogels actief. In verband met de rust wil ik de locatie niet noemen (maar zal bij de meeste lezers wel bekend zijn…).

Meldingen van Appelvink, Groenling en Goudvink kwamen ook binnen. Een Ransuil werd eveneens waargenomen. 

 

Speenkruid foto: Koert Scholten

Planten schieten letterlijk de grond uit. Speenkruid bloeit alweer. Ook andere vroege voorjaarsplanten als Klein kruiskruid, Vroegeling, Kleine veldkers, Paarse dovenetel, Sneeuwklokje (meeste verwilderd), zijn ook weer volop aanwezig. Daslook schiet de grond uit (Tijd om een bezoek te brengen aan een stinzentuin).

De eerste insecten zijn ook weer gezien. Een eerste Hommel, een Dagpauwoog, dansvliegjes en spinnetjes, ze komen er aan.

 

Leuk om ook naar mossen en korstmossen te kijken. Juist in onze omgeving komen veel (en ook zeldzame) soorten voor. Zoals bijvoorbeeld Parapluutjes Mos en Rond Dambordje (zie foto.s hieronder).

 

Parapluutjesmos foto: Koert Scholten
 

Rond Dambordje foto: Koert Scholten
 

Waarnemingen:


Kraanvogel foto: Koert Scholten

Vogels:

Kraanvogels, (zoals ik al aangaf) worden vrijwel dagelijks gehoord. Verder ook een groep overtrekkende Kranen. Ja ook de Kraanvogel trekt al weer in grote groepen richting Noord-Oost. Dit is bij ons niet zo erg te merken. Voor het zien van deze imposante trekkers moet je in Limburg, de Achterhoek, Twente of Oost-Drenthe zijn. 

 

Kolgans en Toendrarietgans zijn grotendeels weer vertrokken naar het noorden. De Brandgans blijft nog even en trekt pas in april naar het, nu nog te koude, Spitsbergen. Grauwe Ganzen vormen alweer paren. De niet wilde Grote Canadese- en Nijlganzen zijn er de hele zomer en vormen ook al paren.

Kleine Zwanen worden in de naaste toekomst lastig om te vinden. Dit heeft te maken met het klimaat. De zwanen blijven nu in Denemarken, Noord-Oost Duitsland en Zuid-Zweden. Tja waarom zou je helemaal naar Nederland vliegen als daar ook voldoende voedsel te vinden is? Vergis je niet met de Wilde Zwaan, die wordt nog wel wat meer gezien, vooral in de omgeving van Haule en Fochteloo-erveen (waar hij al een paar jaar tot broeden komt). De verandering (lees afname) van wintergasten is ook te merken bij diverse eenden, zoals Brilduiker, Nonnetje, Grote Zaagbek, IJseend, maar ook roofvogels als bijv. Ruigpootbuizerd. Afname van Slechtvalk lijkt meer te maken te hebben met de nog steeds om zich heen slaande vogelgriep (bron: SOVON). Een voorbeeld van bijna 100% afname is de Bonte Kraai. Al een aantal jaren enorm afnemend, waarschijnlijk ook te maken met klimaatsverandering. Wie ziet nog die enorme groepen kraaien met tientallen Bonte ertussen? 

 

Klapekster foto: Koert Scholten

Een Klapekster zit toch weer op de Duurswouderheide (diverse meldingen). Eigenlijk pas gezien vanaf 10 februari.

Op de site een melding van een Oehoe! Op de Duurswouderheide op 17 februari. De waarnemer ken ik niet en er is verder geen enkel bewijs (geluidsopnamen etc.). Maar goed, zou zo maar kunnen, want de soort neemt wel wat toe in ons land. Deze enorme uil (van Buizerdgrootte) zit vooral in grote bossen en steengroeven.

Planten:

Ze komen eraan. Als het weer zo blijft, kon dit wel eens veel vroege bloeiers opleveren. Ik probeer dit wat bij te houden. Lijkt me nuttig, gezien klimaatverandering.

Mossen en Korstmossen:

Zoals ik al meldde, veel zeldzaamheden. Zie je iemand de eiken bij de Slotplaats inspecteren met een microscoop, dan heb je te maken met een kenner, die ook onderzoek doet. Een bezoek van een mij bekend persoon bracht een aantal behoorlijke zeldzaamheden op, zoals: Gerand Blaasjesmos, Grote Stipjes, Lichtend Schorssteeltje, Turflucifer, Beukenvlekje, Kleine Runenkorst, Tweecellig Houtspeldje enzovoort. Namen, waar ik ook nog nooit van heb gehoord, laat staan gevonden. (Hier ligt nog een behoorlijke uitdaging…).

Maar, blijf vooral genieten, er is veel te zien (en te horen).

Dit is slechts een greep uit de vele waarnemingen van vogels in onze contreien. Iedereen bedankt voor de meldingen en foto’s.

Tip: De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl. Kies optie “links” en dan waarnemingen in Bakkeveen.
Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl.
Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging.
Meldingen graag weer bij Koert Scholten:
Liefst online op: . Telnr.542017.

 
Koert Scholten / februari 2024

« terug naar overzicht artikelen