Artikelen

24-03

Natoer Nijs Maart 2024

Voorjaar, al enige tijd… De natuur reageert spontaan. Planten schieten de grond uit. Het is nu tijd voor een bezoek aan een stinzentuin. Vogels zijn behoorlijk actief. Sommigen nestelen al. De eerste Boerenzwaluwen doen hun intrede. Verder ook wat opvallende waarnemingen op vogelgebied. Dag- en ook al meerdere nachtvlinders zijn weer actief. Daarnaast weer wat wilde bijen, kevers, spinnen, zweefvliegen enz. Hieronder een overzicht van de meest opvallende waarnemingen, waarvan een groot deel aan mij werd doorgegeven, waarvoor dank.

Waarnemingen:

Vogels:

Enkele Kraanvogels, worden al enige tijd gehoord en gezien in de omgeving van de Duurswouderheide. Om het broeden een kans te geven is een deel weer afgesloten. Hiervan profiteren ook andere soorten.

Intrigerend is een tweede melding van een (mogelijke) Oehoe! Nu meer in de directe omgeving (Oude Bosch, Duurswouderheide).

Regelmatig worden een tweetal Rode Wouwen gemeld in de omgeving van het Wijnjeterper Schar/ Koningsdiep. De roofvogel (die vooral leeft van aas) is vaak zwevend te zien. Opvallend is de ingekeepte staart, die goed is te zien in de vlucht. Aangezien de vogels al een tweetal weken daar worden gezien, is een mogelijk broedgeval niet onmogelijk. Landelijk worden ze ook meer gezien, dus dit past in het stramien. 

 

Rode Wouw foto: Koert Scholten
 

Veel soorten komen nu tevoorschijn. De Bosanemoon bloeit volop. Het is meer een plant die voorkomt op de zandgronden in Drenthe, maar ook hier en daar is deze soort te vinden. Min of meer verwilderde?

 

Bosanemoon foto: Koert Scholten
 

Stinzenplanten zijn ook hier en daar te vinden, zoals Vingerhelmbloem, Holwortel, Daslook, Salomonszegel enz.

 

Vingerhelmbloem foto: Koert Scholten
 

De bloei van Zoete kers, Sleedoorn is opvallend. Verder ook Groot Hoefblad. Let ook eens op Dotterbloemen. Op het industrieterrein Azeven zijn ze vanaf de weg wel te zien.

 

Zoete Kers foto: Koert Scholten
 

Sleedoorn foto: Koert Scholten
 

Vlinders:

Meldingen van dagvlinders zijn er alweer, zoals Citroenvlinder, Kleine Vos, Dagpauwoog en ook Gehakkelde Aurelia. Een Grote Vos zat in de tuin van Martin Manson.

Manson is ook alweer bezig (met Led emmer) met nachtvlinders: Enkele soorten betreffen o.a. Lente-orvlinder, Voorjaarsspanner, Kleine-, Variabele en Tweestreepvoorjaarsuil, Bosbesuil, Nunvlinder enz.
Er zijn al veel meer soorten gezien, zie daarvoor de website.

 

Bosbesuil foto: Koert Scholten
 

Tweestreepvoorjaarsuil foto: Koert Scholten
 

Insecten:

Een melding van een Vermiljoenkever kwam van Bauke Hoogstra. Helaas verder geen foto en/of ander bewijsmateriaal. Deze keversoort is een familielid van de Platte Schorskevers en is zeer zeldzaam vanaf Duitsland tot Oekraïne en Frankrijk. In ons land alleen in Limburg en Brabant. De kever is rood en zo’n 10 – 15 mm lang en afgeplat en komt voor onder de bast van stervende bomen. Bauke vond de kever in zijn houtopslag, hetgeen dus wel de juiste plek kan zijn.

Dit is slechts een greep uit de vele waarnemingen van vogels in onze contreien. Iedereen bedankt voor de meldingen en foto’s.

Tip: De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl. Kies optie links en dan waarnemingen in Bakkeveen.
Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl.
Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging.
Meldingen graag weer bij Koert Scholten:
Liefst online op: . Telnr. 542017.

 
Koert Scholten / maart 2024

« terug naar overzicht artikelen