Artikelen

24-04

Natoer Nijs April 2023

Regen, koud, ook wat nachtvorst. Het schiet op dit moment nog niet op met voorjaarsomstandigheden. De grote hausse (hoewel: hausse?) aan zwaluwen moet nog komen. De wind moet eerst uit zuidelijk richtingen komen. Door alle nattigheid doen de planten het prima. Het broest de grond uit. De eerste vlinders en libellen verschijnen al weer. Benieuwd hoe de zweefvliegen en wilde bijen het dit jaar gaan doen. We hopen nu op een aangenamer weertype. Er zijn weer leuke waarnemingen doorgegeven.

Waarnemingen:

Vogels:

Reeds meldingen van Koekoek, Fitis, Gekraagde Roodstaart, Boerenzwaluw, Braamsluiper, Zwartkop, Bonte Vliegenvanger, Fluiter, Grasmus. Let er eens op en vergelijk eens met eerdere eerste meldingen. Veel soorten keren steeds vroeger terug.

Helaas zijn de Rode Wouwen in de omgeving van het Wijnjeterper Schar verdwenen. Wilde (of toch ware) verhalen doen de rondeā€¦ Ik ga hier niet verder op in, maar denk er het mijne van.

Boerenzwaluwen worden nog mondjesmaat gezien. Wellicht komen ze nog terug, zodra de weersomstandigheden verbeteren.

Op zeker twaalf plekken (korte telling in en om het dorp) zijn Bonte Vliegenvangers aanwezig.

Op Allardsoog weer weer een Beflijster (man) gezien door drie verschillende waarnemers.

 

Beflijster foto: Koert Scholten
 

Ook op Allardsoog minimaal 7 zingende Gekraagde Roodstaartjes, en6 Boomleeuweriken.

 

Gekraagde Roodstaart foto: Koert Scholten
 

Boomleeuwerik foto: Koert Scholten
 

De Zwarte Roodstaart lijkt wat minder aanwezig.
Graag meldingen! Ze zijn meestal te vinden op en nabij schuren en boerderijen in de omgeving.

 

Zwarte Roodstaart foto: Koert Scholten
 

Een zingende Fluiter werd gemeld op 20 april in de Slotplaats door Siep Luinenburg.

We wachten nog op de terugkeer in en bij ons dorp o.a. van: Tuinfluiter, Huiszwaluw, Gierzwaluw. Ook de terugkomst van in onze directe omgeving minder algemene soorten als Visdief, Draaihals, Spotvogel, Wielewaal, Wespendief, Boomvalk, Sprinkhaanzanger, Bosrietzanger, Paapje en Grauwe Klauwier worden nog verwacht.

Dagvlinders:

De eerste Oranjetipjes zijn weer gezien. De soort zit vaak bij velden met Pinksterbloemen. Ook is het Groentje alweer gezien op de Duurswouderheide. Verder zijn Bont Zandoogje, Boomblauwtje, Dagpauwoog etc. alweer gezien.

 

Oranjetipje foto: Koert Scholten
 

Libellen:

Een Smaragdlibel kon mooi worden gefotografeerd in onze omgeving. Ook hier is het nog wachten op meer soorten, hoewel ook Vuurjuffer, Noordse Witsnuitlibel en Viervlek alweer zijn gezien. 

 

Smaragdlibel foto: Koert Scholten
 

Nachtvlinders:

Alweer veel meldingen via Martin Manson.
In zijn tuin trof hij op laken en Led-emmer diverse soorten aan. O.a. de Maantandvlinder, Hazelaaruil, Melkwitte Zomervlinder, Nunvlinder en vele anderen.
De Maantandvlinder en Hazelaaruil zijn als foto bijgevoegd.

 

Maantandvlinder foto: Koert Scholten
 

Hazelaaruil foto: Koert Scholten
 

Planten:

Veel soorten staan alweer in bloei: Daslook, Salomonszegel, Fluitenkruid, Hondsdraf e.a. Ook de struiken als Meidoorn, Zoete kers, Lijsterbes e.a. staan mooi in bloei.

 

Daslook foto: Koert Scholten
 

Natuurlijk ook veel meldingen van andere insecten, zoals Kevers, Wilde Bijen, Zweefvliegen, Wantsen, Muggen etc. Zie hiervoor de website.

Dit is slechts een greep uit de vele waarnemingen van vogels in onze contreien. Iedereen bedankt voor de meldingen en foto.s

Tip: De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl.
Kies optie links en dan waarnemingen in Bakkeveen.
Verder kunt u een kijkje nemen op:
www.natuurverenigingen-opsterland.nl.
Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging.

Meldingen graag weer bij Koert Scholten:
Liefst online op: .
Telnr.542017.

 
Koert Scholten / april 2024

« terug naar overzicht artikelen