Artikelen

Bericht van het bestuur


Het is altijd een drukke tijd, september: alles wordt weer opgestart na de zomer. Ook het bestuur van de Natuerferiening heeft deze maand niet stilgezeten. Er zijn plannen gemaakt, er worden weer samenwerkingsbanden aangehaald, activiteiten op touw gezet. 

 

Activiteiten komend seizoen


Volle maan, achter geboomte

De plannen voor 2018-2019 zijn grotendeels gemaakt.

Binnenkort, op 7 oktober, kunt u ons aantreffen met een stand op het familiefestival op de Slotpleats. We presenteren daar zowel van alles in verband met de natuur als met de cultuurhistorie (met name archeologie) uit onze eigen omgeving.

Op 27 oktober is er een bijzondere excursie: de nacht van de nacht! De duisternis ervaren, met de geluiden en geuren van de nacht, een bijzondere ervaring! Zie het artikel van Douwe Klijnstra hierover in dit nummer. Noteer in uw agenda: half elf ’s avonds verzamelen bij de Stripe!

 

Bovenloop van het Koningsdiep

In het najaar, op 20 november, houdt Jan Slofstra een lezing over de bovenloop van het Koningsdiep. Er komen grote veranderingen aan in dit gebied. Het landschap zal mogelijk flink veranderen. Vanuit de Natuerferiening willen wij graag duidelijk maken welke dilemma’s er spelen en waar wij als Natuurferiening voor staan in deze ontwikkelingen. Hierover hoort u nog nader van ons, maar noteert u alvast de datum: 20 november. 

 

Zoals gebruikelijk zal er een jaarvergadering zijn in de lente, waarschijnlijk eind maart. We hebben een interessante spreker op het oog, maar kunnen daarover nog niets met zekerheid zeggen. 

 

Excursie Fochtelöerveen

De lente excursies zullen in 2019 weer worden geleid door Koert Scholten. We gaan dit jaar naar Fochteloerveen, Wijnjeterper Schar, Jilt Dijksheide en het landgoed de Slotplaats. Noteert u alvast de data: 16, 23, 30 april en 8 mei 2019. Ook hierover berichten wij nader tegen die tijd. 

 

Natuureducatie door Jouke Bouius

Er komt ook een cursus over roofvogels in de lente van 2019, en er wordt gewerkt aan een korte cursus natuurfotografie.

De natuur-educatie, die door Jouke Bouius met veel succes is verzorgd afgelopen jaar, zal worden voortgezet de komende tijd. De liefde voor de natuur kan niet vroeg genoeg beginnen! We hopen dat dit op den duur ook ertoe zal leiden dat zich jonge leden gaan aanmelden bij de Natuerferiening. 

 

Samenwerking

Samenwerking is onontbeerlijk als het gaat om bescherming van natuur en landschap, en wij zetten daar flink op in. De samenwerking met de enige andere natuurvereniging in Opsterland, de Geaflecht, hebben we nog eens een extra impuls gegeven tijdens een stamppot-maaltijd in de Slotpleats, waarbij beide besturen voltallig aanwezig waren. Het was niet alleen erg lekker en gezellig; we hebben vastgesteld dat we vooral willen doorgaan met samenwerken waar dat nuttig is, èn afzonderlijk opereren als dat beter is, vooral waar het gaat om de eigen plaatselijke omgeving.

Met Plaatselijk Belang hebben we een goed lopend contact. Deze herfst wordt er weer een overlegmoment gepland.

We overleggen binnenkort ook met de beheerders van de natuurgebieden (Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Natuurmonumenten) over wat er gaande is in deze gebieden en over wat er mogelijk is ter verbetering. Met de Friese Milieufederatie is er geregeld contact. Als daartoe aanleiding bestaat overleggen of corresponderen we met de gemeente en de provincie. Wij volgen de plannen en besluiten met een kritisch oog.

We willen er een mooi en actief jaar van maken!

Namens het bestuur,

Claartje Slofstra

 
Claartje Slofstra / september 2018

« terug naar overzicht artikelen