Artikelen

Bos bij Duurswouder Heide

De Natuerferiening heeft samen met de natuurvereniging Geaflecht aan Staatsbosbeheer (SBB) en aan de Provinciale Staten (PS) haar zorgen geuit over de geplande werkzaamheden in de bossen rond de Duurswouder Heide. Er zal heel veel gekapt gaan worden, het staat vol geelgroene stippen.

Met enkele partijen van de PS en met SBB zijn er gesprekken gevoerd.

SBB heeft ons nog eens uitgebreid uitgelegd dat zij met hún wijze van bosbouw de bossen willen verjongen en meer gemengd willen maken: gemengd qua bomenleeftijd en qua boomsoorten. Het doel is het vergroten van de biodiversiteit en verjonging van het bos. Dat het om de houtopbrengst zou gaan bestrijdt SBB. Het gekapte houtvolume is bij SBB kleiner dan de bijgroei. Er wordt de laatste tijd extra veel gekapt omdat er 60 à 70 jaar geleden veel is geplant, nogal eenzijdig gericht op houtopbrengst.

NFB en Geaflecht hebben vraagtekens gezet bij het streven bos te verjongen. Juist oude bomen dragen veel bij aan de biodiversiteit en juist deze bomen hebben grote landschappelijke waarde. Oude bomen zijn juist heel mooi! Het gaat niet alleen om biodiversiteit maar ook om landschap. Juist bossen die langdurig met rust worden gelaten worden zeer rijk, zowel wat betreft biodiversiteit als wat betreft landschappelijke kwaliteit (voorbeelden: Poolse oerbossen, delen van de Kroondomeinen op de Veluwe).

SBB, NFB en Geaflecht zetten zich ieder op eigen wijze in voor de natuur, dat vereent hen blijvend.

Het contact met SBB wordt in goede verstandhouding voortgezet, maar de bomen-met-stip gaan eraan. Geen boom minder helaas. 

 
Claartje Slofstra / april 2019

« terug naar overzicht artikelen