Artikelen

Bosvisie Friesland op komst

Motie bosvisie in de provinciale staten aangenomen

Ook in Friesland komt er een Bosvisie. Als Natuerferiening hebben we hier een belangrijke rol in gespeeld, samen met  Geaflecht . Onze zorgen over de massale kap in de bossen en over de onderhoudswerkzaamheden in de houtwallen hebben we besproken met leden van de Provinciale Staten. Dit heeft ertoe geleid dat er statenvragen zijn gesteld aan Gedeputeerde Staten en er een motie is ingediend met het verzoek om een provinciale Bosvisie op te stellen. Die is onlangs (25 september) aangenomen.

 

Wat staat er in een Bosvisie

In een Bosvisie kun je uitgangspunten vaststellen waardoor je bestaande bomen en bossen beter kunt beschermen, en waardoor je het aanplanten van voldoende nieuwe bomen en bossen, en landschapsherstel (incl. houtwallen) kunt realiseren.

 

Waarom is een Bosvisie van belang? Omdat:

  • · er een integrale visie gewenst is voor Fryslân als geheel om te zorgen dat initiatieven in verschillende gebieden elkaar versterken;
  • · bomen en bossen door het opslaan van CO2 een belangrijke bijdrage aan CO2-reductie leveren;
  • • het aanplanten van bomen en bossen volgens deskundigen een relatief goedkope manier is om klimaatverandering tegen te gaan[1];
  • • het tientallen jaren duurt voordat de bomen en bossen ontwikkeld en volwassen zijn en maximaal CO2 opslaan, en er dus een visie voor de lange termijn nodig is, zoals in een omgevingsvisie;
  • • het areaal aan bossen in Fryslân juist afneemt in plaats van toeneemt en het aantal houtwallen verder afneemt;
  • • de Rijksoverheid heeft aangegeven meer bomen in Nederland te willen en bezig is met de ontwikkeling van een bossenstrategie.
 

Aanleiding

Voor de biodiversiteit is het kappen van volwassen bomen een verlies dat pas na jaren weer hersteld wordt. Voor het klimaat is het kappen juist het tegendeel van wat nodig is. Volwassen bomen leveren een belangrijke bijdrage aan CO2 reductie.

De natuurverenigingen hebben dit besproken met de statenfracties. We vonden goed gehoor. Uiteindelijk heeft het geleid tot deze motie die gelukkig met een duidelijke meerderheid is aangenomen.

Uiteraard zijn hiermee niet ineens alle problemen opgelost en wensen vervuld, maar wij hopen van harte dat hiermee een stap in de goede richting is gezet. We houden contact met de statenleden, samen met Geaflecht, en hopen dat Gedeputeerde Staten er echt werk van gaan maken.

 
Claartje Slofstra / september 2019

« terug naar overzicht artikelen