Artikelen

Geen loslopende honden in de duinen!

De maat is vol

Een eerste reactie van het bestuur van de Natuerferiening. Wij zijn hevig verontwaardigd over het opjagen en bijten van schapen door honden in de duinen, op 3 mei (zie de site van Bakkeveen). Honden mógen niet eens loslopen in de terreinen waar schapen en paarden lopen.

Het schijnt overigens zo te zijn dat de betreffende honden, die de slachting onder de schapen hebben veroorzaakt, vanuit het losloopgebied ontsnapt zouden zijn. In dat geval is duidelijk dat de betreffende eigenaar de honden ook daar niet onder controle (appèl) kan houden.

In de nabije omgeving (Oranjewoud?) is recent een drachtige ree achtervolgd door één of meerdere honden met als gevolg dat het gestresste beest, inclusief de ongeboren vrucht, afgemaakt moest worden. Nog zo’n feit waarom hondenbezitters in deze periode extra voorzichtigheid in acht behoren te nemen.

Je zou van hondenbezitters mogen verwachten dat zij niet allen naast verantwoordelijk voelen voor eigen beesten maar ook voor beesten in zijn algemeenheid.

Wat ons betreft is hiermee de maat vol.

 

Afsluiting en handhaving van regels gewenst

De Bakkeveenster Duinen behoren tot de Natura 2000 gebieden; de heide mag daardoor rekenen op een optimale bescherming. Het voortbestaan van onze heide hangt mede af van de begrazing door de schaapskudde. Er geldt een verbod op loslopende honden, maar velen houden zich er niet aan. Wie ziet er eigenlijk op toe dat de voorschriften worden nageleefd?

Naar onze mening moeten de terreinbeheerders in deze periode van het jaar hun terreinen volledig afsluiten voor mensen met honden. Het is nu immers broedtijd en ook de tijd waarin de schapen lammeren. Jammer voor de zich goed gedragende hondeneigenaren. Zij moeten misschien hun collega's er maar eens op aanspreken.

It Fryske Gea en de overige terreinbeheerders zouden er daarnaast goed aan doen te investeren in personeel dat daadwerkelijk toezicht kan houden en de regels handhaven. 

 
Claartje Slofstra / mei 2017

« terug naar overzicht artikelen