Artikelen

Houtwallen

We zijn bezorgd over de rigoureuze aanpak, waarbij bestaande houtwallen grotendeels gekapt worden en er slechts enkele bomen gespaard worden, op flinke afstand van elkaar. Intussen hebben we een goed gesprek gehad met Landschapsbeheer Fryslân (LBF) en ELAN, die het werk uitvoeren.

De bedoelde forse aanpak heet ‘eindkap’ en wordt iedere 25 jaar herhaald bij houtwallen die zijn aangemeld bij LBF en ELAN. Het zou goed zijn voor de biodiversiteit, voor meer licht op de bodem.

Geaflecht en NFB hebben naar voren gebracht dat juist oude bomen waardevol zijn. Mensen zijn juist aan oude, monumentale bomen en boomwallen gehecht. Waarom mogen eikenbomen niet eeuwenoud worden, zoals in andere landen vaak het geval is? Vreemd, om eikenbomen te kappen t.b.v. onderhoud, als het eigenlijke doel is: behoud van de houtwal. Recente studies (o.a. van universiteit Wageningen, en van onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga) wijzen op juist méér biodiversiteit in en rond oude eiken dan bij jonge. Hoe ouder, hoe waardevoller.

Er wordt nu in het najaar een lezing gepland door LBF en ELAN in Bakkeveen, waarbij we de discussie over deze werkzaamheden kunnen voortzetten na de nadere uitleg erover. 

 
Claartje Slofstra / maart 2019

« terug naar overzicht artikelen