Artikelen

Jaarvergadering 26 maart: lezing over toekomst Koningsdiepgebied.

Yep Zeinstra, projectleider en secretaris van de Gebiedscommissie Koningsdiep, en Anja de Vries, medewerker van de Gebiedscommissie Koningsdiep, beiden ambtenaar bij de provincie, gaven een presentatie die ook door niet-leden van de Natuerferieniging werd bezocht. Opvallend en verheugend was dat er nu ook een aantal boeren uit de omgeving de lezing bijwoonden. Er was veel belangstelling voor de lezing, de zaal zat vol.

Het water vormt de rode draad in het verhaal over de komende veranderingen in het gebied. In de bovenloop moet meer ruimte komen voor piekbelasting; gestreefd wordt naar minder hoge uitschieters in perioden met veel regen. Het grondwaterpeil zal hoger worden en er zullen overloopgebieden worden gecreƫerd. De plannen worden gemaakt met respect voor natuur en landschap. Gestreefd wordt naar blijvende herkenbaarheid van het landschap, met de historische kenmerken die nog aanwezig zijn of hersteld kunnen worden. Anja de Vries noemt in dit verband als voorbeelden: de flanken van het beekdal met landbouwfunctie, de petgaten, de Beakendyk, de Leidyk.

Er worden schetsen gepresenteerd hoe het eruit zou kunnen gaan zien; er zijn nog geen definitieve keuzes gemaakt. Er zijn veel inhoudelijke vragen, vooral van agrariƫrs die er in hun bedrijf mee te maken krijgen.

In de herfst zullen de sprekers een excursie door het plangebied organiseren voor belangstellenden, in samenwerking met de Natuerferiening. Daarbij zal onder andere aandacht gegeven worden aan de mogelijke effecten van de komende herinrichting op natuur en landschap. We zullen de datum te zijner tijd bekend maken. 

 
Claartje Slofstra / maart 2019

« terug naar overzicht artikelen