Artikelen

Ledenvergadering Natuerferiening 2 mei 2022


Op ma. 2 mei 2022 om 20.00 uur in Dundelle

AGENDA huishoudelijk gedeelte (alleen voor leden)

 • 1. Opening, mededelingen.
 • 2. Vaststellen agenda.
 • 3. Verslag algemene ledenvergadering 2021.
 • 4. Jaarverslag secretaris 2021.
 • 5. Jaarverslag penningmeester 2021.
 • 6. Verslag kascommissie 2021 en benoeming nieuwe
  kascommissie.
 • 7. Bestuurssamenstelling.
  Aftredend en herkiesbaar zijn:
  Oene Roelsma, Ingrid
  Arends, Jouke Bouius.
 • 8. Activiteiten 2022-23.
 • 9. Rondvraag en sluiting.


  ca. 20.45- 21.00 korte pauze.

 

Lezing over Nachtvlinders door Siep Sinnema

aanvang: 21.00 

(toegankelijk voor iedereen)

De vlinder is het symbool van schoonheid en vrolijkheid.
Teer en kwetsbaar, maar tegelijkertijd ook krachtig: vlinders zijn als een graadmeter voor de natuur.
Op plekken waar veel vlinders zijn, gaat het goed met de natuur, want daar leven ook veel andere dieren en planten.
Vlinders leveren ook zelf een belangrijke bijdrage aan het evenwicht van soorten in de natuur: hun behoefte aan nectar maakt dat ze stuifmeel verspreiden.

Wij hopen dat onze achterkleinkinderen over honderd jaar, nog meer dan wij nu, kunnen genieten van de schoonheid van vlinders.Er zijn nachtvlinders en dagvlinders.

Wij hebben Siep Sinnema, voorzitter van de Vlinderwerkgroep Friesland, bereid gevonden een lezing te houden over specifiek de Nachtvlinders, waar hij zich professioneel mee bezig houdt. Nachtvlinders van zowel Nederland als Nieuw Guinea!
Sinnema is daar ter plaatse geweest.
Hij heeft er onderzoek naar Nachtvlinders gedaan, onder leiding van Naturalis Leiden.
Hij zal ons beelden laten zien van zijn waarnemingen.

We verwachten dat het een bijzondere avond wordt om mee te maken! 

 

mannetje Nachtpauwoog foto: Siep Sinnema
 
Claartje Slofstra / april 2022

« terug naar overzicht artikelen