Artikelen

Ledenvergadering Natuerferiening Bakkefean e.o.

Op dinsdag 18 april 2023 om 20.00 uur in Dundelle

 AGENDA huishoudelijk gedeelte (alleen voor leden)

  • 1. Opening, mededelingen.
  • 2. Vaststellen agenda.
  • 3. Verslag algemene ledenvergadering 2022.
  • 4. Jaarverslag secretaris 2022.
  • 5. Jaarverslag penningmeester 2022.
  • 6. Verslag kascommissie 2022 en benoeming nieuwe kascommissie.
  • 7. Vrijwilligers voor monitoren bermen. (Jouke Bouius)
  • 8. Bestuurssamenstelling.
  • Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Claartje Slofstra en Roel v.d Brug

Voordracht Agaath Arends als aspirant bestuurslid .

Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van deze algemene ledenvergadering door de leden worden aangedragen, mits gesteund door minimaal 3 leden.

  • 9. Lente excursies 2023. (Koert Scholten)

Rondvraag en sluiting.

 


ca. 20.45- 21.00 korte pauze.
Na de pauze zijn ook niet leden welkom

21.00 UUR
LEZING TJEERD GEERTSMA over de FARNE ISLANDS.

Een zeevogel paradijs op de grens van Engeland en Schotland.
Hij reisde daar rond en doet verslag van zijn belevenissen, met veel mooie beelden erbij.

 

Farne Islands foto: Tjeerd Geertsma
 
Natuerferiening Bakkefean e.o. / maart 2023

« terug naar overzicht artikelen