Artikelen

Massale kap van oude eiken en beuken onder andere langs de Duerswâldmerwei

Massale kap van oude eiken en beuken onder andere langs de Duerswâldmerwei

De gemeente Opsterland is van plan (er is nog geen besluit) om vrijwel alle bomen te kappen langs de Duerswâldmerwei die binnen een halve meter van de wegverharding staan. Vrijwel alle oude bomen langs deze weg zullen dan sneuvelen. Het gaat om 235 meerendeels gezonde oude eiken en beuken.

Eerder heeft de Natuerferiening te kennen gegeven dat uitvoering van dit plan onherstelbare gevolgen zal hebben voor de voor onze gemeente zo kenmerkende landschapsstructuur met schitterende en sfeervolle bomenlanen.

De gemeente heeft vervolgens een onderzoek laten uitvoeren naar de 'cultuurhistorische en ecologische waarde' van de bomen langs deze en nog vier andere wegen met oude bomen. Echter, een onderzoek naar de cultuurhistorische waarde is niet uitgevoerd door het onderzoeksbureau dat is ingehuurd. De Natuerferiening heeft daarom te kennen gegeven dat de resultaten van het onderzoek tekort schieten voor een goede beoordeling van de plannen.

 

Verkeersveiligheid?

De gemeente meent dat de kap nodig is voor de verkeersveiligheid omdat de bomen te dicht op de weg zouden staan. Wij vragen ons dat af. Elders worden voor veel geld verkeersdrempels aangelegd terwijl hier langs de Duerswâldmerwei de bomen een natuurlijke remmende factor zijn. Wie daar te hard rijdt, vraagt om ongelukken, dat hoort daar niet en dat kan daar ook beter niet; het màg ook niet. Verkeersveiligheid kan men beter beschermen door het verkeer af te remmen dan door het meer ruimte te bieden, want dan gaat men juist nog harder rijden.

 

Wat zullen de gevolgen zijn?

Een grotere plantafstand haalt de maat uit de laan en verstoort de verhoudingen. Het aantrekkelijke karakter van de historische bomenlaan, de groene tunnel tussen Wijnjewoude en Bakkeveen, zal hierdoor zijn verdwenen.

 

Pleidooi voor een andere aanpak.

In de gemeenteraad, in het publiekskwartiertje voorafgaand aan de raadsvergadering, hebben we op 25 september 2016 B & W en de raadsleden uitgenodigd samen ons eens geheel anders te denken, namelijk niet uitgaande van bomen als ‘kostenpost’, of ‘verkeersonveilige belemmering’.

Nee, we hebben iedereen uitgenodigd onze bomenlanen te bezien om hun eigen kwaliteiten. Ze zijn al eeuwenlang beeldbepalend voor Opsterland. De bomenlanen zijn een belangrijk element van de gemeentelijke identiteit; denk aan de lanen tussen Bakkeveen en Wijnjewoude, tussen Beetsterzwaag en Lippenhuizen, tussen Hemrik en Olterterp. Ze vormen een fraaie verbinding tussen dorpen. Vertrouwde en aangename toegangswegen tot kernen en in ecologische zin uiterst waardevol. Vooral oudere bomen bieden levensruimte aan planten en dieren.

Cultuurhistorisch zijn deze oude lanen van grote waarde: ontstaan in de tijd vóór de auto. Dat is nog te zien aan de maatvoering: de verhouding tussen de wegbreedte en de plaats van de bomen, die karakteristiek is. Onze bomenlanen zijn getuigen van vroeger tijden. De kostbare monumenten van onze gemeente, vergelijkbaar met de waarde van de duinenkust voor de kustgemeenten.

Onze bomenlanen zijn een bron van genoegen voor bewoners in de eerste plaats, maar ook voor andere voorbijgangers.

Bomenlanen moeten we juist koesteren, zorgvuldig onderhouden, behoud ervan voorop stellen in het gemeentelijk beleid. Dat is het kapitaal van onze regio, waar we trots op kunnen zijn en dat ons onderscheidt van vele andere Friese gemeenten. Het zijn kostbare en karakteristieke monumenten.

Zorg in plaats van bezuinigen op onderhoud en het snel rijdend verkeer bevorderen. Zorg in plaats van kappen! 

 

Boskwei in oude glorie
 

Boskwei uit de lucht; voor de kap
 
Natuerferiening Bakkefean e.o. / september 2017

« terug naar overzicht artikelen