Artikelen

Natuerferiening Bakkefean helpt de insecten!

Waarom insecten helpen?

Onderzoek heeft vastgesteld dat het heel erg slecht gaat met insecten. Insecten vormen verreweg de grootste groep van alle soorten levensvormen. Zij vormen een onmisbare schakel in veel kringlopen of biotopen. Insecten vormen niet alleen voedsel voor vogels maar zorgen ook voor bestuiving van diverse plantensoorten. (Vlinders en wilde bijen horen trouwens ook tot de groep insecten) Als het dus slecht gaat met insecten dan gaat het ook slecht met veel soorten vogels en planten.

Hoe kan de vereniging insecten helpen?

Door in het bos achter de tuinen van de Twakamp een klein perceeltje vrij te maken van opslag en daar een passend kruidenmengsel in te zaaien. De vrijwilligers Oene Roelsma, Jouke Bouius, Jan Hendriks, Willem Roelinga, Michel Pol en Douwe Klijnstra zijn er even zoet mee geweest om een deel zaaiklaar te maken. Eerst wordt afgewacht hoe het zaad aanslaat (kiemt) en als dat goed gaat zal geleidelijk aan ook de rest van het perceeltje aangepakt worden. De opslag zal deels weer terug komen en ook zal het kruidenmengsel jaarlijks 1x gemaaid worden, om vervolgens in de rillen rondom verwerkt te worden

 

Een deel van de vrijwilligers aan het werk.
 

(Takken)Rillen helpen de insecten ook.

Het terrein is voor het inzaaien vrijgemaakt van kleine bomen, bramen, grassen, pitrus en bladaarde. Al dat materiaal is verwerkt in de rillen rondom een deel van het het perceeltje, om op die manier voor weer andere insecten een biotoop te vormen.

Takkenrillen bestaan hoofdzakelijk uit takken met als gevolg dat zij grover van structuur zijn dan de meeste rillen hier. Kleine vogels zoals bijvoorbeeld winterkoninkjes, vinden daar bescherming; andere soorten een plekje om te nestelen.

Waarom juist hier?

Het kleine stukje grond werd vroeger als weilandje gebruikt en nog langer geleden als kwekerijtje. De laatste gebruiker heette Pruim; het perceeltje stond dan ook bekend als Het kampke van Pruim.

Als er langere tijd niets meer aan dit terreintje gedaan zou worden, zou het al snel in bos veranderen. Daar is niks op tegen, alleen zou je dan het kampke jammer genoeg niet meer kunnen herkennen. Bovendien geeft een gevarieerder beplanting tussen het bos, meer kans op een grotere biodiversiteit.

De eigenaren hebben de Natuerferiening Bakkefean toestemming gegeven om het terreintje weer open te maken, in te zaaien en blijvend open te houden.

Wat is er ingezaaid?

Er is een inheems kruidenmengsel ingezaaid wat zich leent voor een groeiplaats aan de rand van bossen. In vaktermen noem je dat een zoomvegetatie. Het duurt normaliter wel een paar jaar voordat het mengsel goed is aangeslagen.

Een mogelijk probleem bij deze locatie is misschien de (nog te grote) hoeveelheid schaduw. De vereniging zal bij een teveel aan schaduw nog wat overhangende takken snoeien en misschien nog een enkele boom moeten kappen om voldoende zonlicht op de kruiden te krijgen zodat ze niet alleen groeien maar ook zullen bloeien.

De vereniging is uitermate ingenomen met het beschikbaar stellen van het terreintje door de familie Westra.

Douwe Klijnstra

 
Douwe Klijnstra / maart 2022

« terug naar overzicht artikelen